Syfte & målsättning

Syfte och målsättning

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt.

Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - innovation - glädje - hållbarhet - team.

Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.  

In English

Swedish Meat Enterprises is a trade and development company owned by the largest abattoirs in Sweden.  Our role is to increase the profitability for our customers and shareholders by delivering semen and livestock for pig production and advisory services to Swedish farmers for a healthy, profitable and effective production, and to develop the pig, sheep and beef sectors. All at a world class level. Our aim is to reverse the trend of Swedish meat production, making it a competitive and sustainable business.  

Vår story och historia

Svenska Köttföretagen bildades i november 2014 som ett resultat av sammanslagningen av Quality Genetics, Avelspoolen och Hudaryd Svinsemin. Vi har varit verksamma under drygt ett års tid inom områdena GENETIK, RÅDGIVNING, BRANSCH OCH KONSUMENTPÅVERKAN och arbetar stadigt framåt med framtidstro, innovation, glädje, hållbarhet och team som våra ledord!

Vi ska verka för en växande, lönsam svensk köttproduktion som är klimatsmart och som stödjer god hälsa, säger Svenska Köttföretagens VD Hans Agné.

Från starten i början av 2015 har det hänt mycket. Vi har avvecklat en seminstation och effektiviserat samarbetet mellan de två kvarvarande stationerna i Hudaryd och Hållsta med en gemensam ordermottagning. Dessutom har företaget reducerat sin personalstyrka med en tredjedel och sett över alla administrativa funktioner för ett mer effektivt arbetssätt och vi har dessutom tagit fram enklare rutiner och system för beställning av semin, livdjur och förbrukningsvaror via internet.

Styrkan är hela värdekedjan tillsammans

Svenska Köttföretagen tar ett övergripande ansvar för köttproduktionen i Sverige genom att verka i hela värdekedjan från producent till konsument.

Genetik - Vi förser svenska grisföretagare med genetik i världsklass genom samarbete med noga utvalda avelsbolag. Vi arbetar även med att leverera avelsdjur till gyltuppfödare och bruksproducenter. På nötköttssidan agerar vi som huvudman för det svenska klassificeringssystemet för marmorering och är delägare i Svensk Köttrasprövning. Det pågår även ett pilotprojekt i samarbete med Svenska Fåravelsförbundet med att starta en seminstation för får. Arbetet går framåt och de första seminlammen såg dagens ljus i april månad 2016!

Utbildning och rådgivning - Genom dotterbolaget Gård & Djurhälsan jobbar vi aktivt med rådgivning, utbildning och djurhälsa. Gård & Djurhälsan har som uppgift att utveckla kunskaperna hos lantbrukaren i syfte att öka tillväxten och lönsamheten i svensk animalieproduktion och att skapa ett kött som är attraktivt för svenska konsumenter. Alltid med en bibehållen hög djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning givetvis!

Branschfrågor - Svenska Köttföretagen driver en intensiv bransch- och lobbyverksamhet genom att i samarbete med övriga aktörer och myndigheter förbättra förutsättningarna för svensk animalieproduktion genom att bl.a. genomföra handlingsplanerna för gris, nöt och lamm. Ett omfattande arbete med syftet att stärka svensk köttproduktion. Konsument

Konsumentfrågor - Det sista ledet i värdekedjan är bolaget Svenskt kött, som Svenska Köttföretagen är delägare i. Svenskt kötts uppdrag är att driva en positiv bild av branschen gentemot konsumenter och politiker och andra intressenter. Dessutom genomför Svenskt kött utbildningsinsatser för butikspersonal och konsument och ser till att vi äter rätt kött - Svenskt Kött!

Nyheter, grissemin, livdjur och förbrukningsvaror på nätet – kottforetagen.se

En hållbar svensk köttproduktion kräver nytänkande och innovation i alla led. På www.kottforetagen.se hittar du nyheter från hela köttbranschen samlade på ett ställe och en kundportal med webbshop där du kan beställa förbrukningsvaror och grissemin på nätet närhelst det passar dig. Du kan också beställa livdjur (gris) direkt online från någon av våra duktiga livdjursproducenter och ha koll på din årsbeställning. I kundportalen finns alla dina avtal och beställningar och vill du kan du få dina fakturor i PDF-format samma dag som fakturering sker, vilket gör att du får fler dagar på dig än tidigare att hantera fakturan internt.

Har du inte redan anmält att du vill ha PDF-faktura kontakta Order 010-130 89 30 redan idag för mer information. Tillsammans vänder vi trenden för svensk köttproduktion

Fakta

Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde • Seminstationer i Hudaryd och Hållsta • Bolaget omsätter ca 170 MKr • 32 anställda

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...