Svensk Toppkvalitetsgris

Svensk Toppkvalitetsgris är en gruppbildning som får stöd från Landsbygdprogrammet och dess Innovationsstöd EIP-Agri. EIP står för det Europeiska Innovations Partnerskapet.

Gruppbildningens syfte är att vidareutveckla idén om ett toppsegment för svensk gris med hög ätkvalitet baserat på den svenska ursprungsrasen Linderödsgrisen. Toppsegmentet Linderödsgris ska bli ett draglok genom att höja statusen för svensk grisproduktion liknande Iberico grisens betydelse för spansk grisproduktion. Kött från Ibericogrisen klassas som ett av världens bästa griskött och har haft en stor betydelse för status och efterfrågan på spanskt griskött även om Iberico bara står för ca 7 % av produktionen och där merparten av dessa är korsningsdjur. Liksom Iberico grisen är Linderödsgrisen en ursprungsras med lägre produktivitet men har en hög ätkvalitet. 

I dagsläget finns uppfödning av renrasig Linderödsgris till slakt i mycket liten skala med en stark efterfrågan på köttet till restaurang. Köttet konkurrerar inte bara med den spanska Ibericogrisen utan kan även vara ett alternativ till entrecote tack vare köttets höga ätkvalitet.

Då uppfödningen av Linderödsgris är småskalig, mestadels i bevarandesyfte och på hobbylantbruk så behövs det mer kunskap om hur rasen fungerar i mer modern uppfödning som stall med tillgång till kontrollerad utevistelse eller hur det fungerar med slakt på större slakterier. 

Innovationsgruppen består av deltagare från Svenska Köttföretagen, Sveriges Grisföretagare, LRF Kött, Gård och Djurhälsan, Kötthallen Sorunda, ICA och Coop.

EIP-Agri

Gruppbildningsstöd Svensk Toppkvalitetsgris finansieras av EIP-Agri. EIP står för det Europeiska Innovations Partnerskapet.

 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...