Nationell Livsmedelsstrategi

Den 5 mars 2015 markerades startskottet för regeringens arbete med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi. Syftet med livsmedelsstrategin är att utveckla och stärka den svenska matproduktionen och skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet. Strategin, som omfattar hela livsmedelskedjan, ska bidra till att öka den svenska produktionen av mat och även exporten.

Svenska Köttföretagen bidrar till en svensk livsmedelsstrategi bl.a. genom arbetet med Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm. Har du synpunkter eller inspel på en ny svensk Livsmedelsstrategi gå in på Näringsbloggen så är du med och påverkar.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...