Styrgruppen för Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2

Styrgruppens huvudsakliga uppdrag är följa arbetet inom Handlingsplanernas etapp 2 och säkerställa att målsättningarna uppfylls. Styrgruppen ansvarar också, tillsammans med övriga aktörer, att kommunicera ut resultatet av arbetet inom Handlingsplanerna. 

Anneke Svantesson, Näringsdepartementet, Enheten för jordbruket och livsmedelsföretagande

Arbetsområde: EU jordbrukspolitik, branschbevakning och konkurrenskraftsfrågor 

Varför deltar jag i gruppen:

Arbetet i handlingsplanerna för gris, nöt och lamm ger oss viktig förståelse för vad som är strategiska frågor för branschen.

Elof Nilsson, Svenska Fåravelsförbundet

Arbetsområde: Vice ordförande i Svenska fåravelsförbundet, driver även ett lantbruksföretag på norra Gotland, inriktning storskalig naturvård, avelsuppfödning och köttproduktion med bla. Gotlandsfår och Charolaisdjur

Varför deltar jag i gruppen:

Mitt mål och syfte med att delta i handlingsplanernas arbete är att vara länken mellan den uppfödning som jag o många med mig står bakom och övrig expertis som vi har med oss från övriga näringen. Arbetet är komplext, otroligt utmanande och roligt. Jag brinner för en utveckling av den svenska animalieproduktionen, där vi har många bra produktionsförutsättningar redan idag. Att lyckas länka ihop den med konsumentförtroende och politiska beslutsfattare är det som gör mödan värd.

Erik Hartman, Foder & Spannmål

Arbetsområde: VD

Varför deltar jag i gruppen:

För utveckla svensk animalieproduktion och samtidigt stärka lönsamheten är en nära samverkan i livsmedelskedjan av avgörande betydelse. Handlingsplanerna har i dessa avseenden en central funktion och därför deltar den svenska foderindustrin  genom sin branschorganisation Foder & Spannmål i detta för svensk köttproduktion så viktiga arbete. 

Erika Brendov, LRF Kött och LRF

Arbetsområde: 

Ansvarig för frågor kring nöt och lamm samt djurskydd.

Varför deltar jag i gruppen:

Deltar i egenskap av expert inom ovanstående områden.

Isabell Moretti, Svenskt Kött

Arbetsområde: VD

Varför deltar jag i gruppen:

För att vi samlar hela branschen från jord till bord, myndigheter och verk samt marknadsaktörer och företagare. På så vis kan vi få en gemensam bild av var möjligheterna finns och hur vi också kan nå dem. Sverige är ju ett fantastiskt land med all mark, rent vatten och effektiva företagare där det är självklart att vi kan öka och utveckla svensk gris, nöt och lammproduktion. 

 

Jan Forsell, Sveriges Nötköttsproducenter

Arbetsområde: Lantbrukare med Nötköttsproduktion, Ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter 

Varför deltar jag i gruppen: 

Var med och startade HP 1 och det arbetssätt som vi jobbar efter i HP där hela branschen deltar. Vill med mitt kunnande i nötköttsproduktionen utveckla den näringen med ökad marknadsanpassning och ökad lönsamhet i alla led.

Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare

Arbetsområde: Ordförande Sveriges Grisföretagare

Varför deltar jag i gruppen:

Handlingsplansarbetet innebär ett samarbete i hela värdekedjan med målet att uppnå ett attraktivt kött för konsument och lönsamhet hos producent. Det är viktigt att kunna diskutera och få förståelse för våra olika utmaningar för att uppnå bästa resultat för alla parter och inom detta arbete ges den möjligheten. Vi är beroende av varandra för att nå framgång.

Jim Wadhagen, Menigo Foodservice

Arbetsområde: Kategoriansvarig fågel och kött

Varför deltar jag i gruppen:

Jag har många års erfarenhet från Foodservice och har med åren alltmer insett att allt och alla mår bäst av att produktion sker bäst så nära slutförbrukaren. 

Majsan Pense, Coop

Arbetsområde: Kategorigruppchef på Coop med ansvar för kött, fisk, fågel och matchark

Varför deltar jag i gruppen:

Jag har arbetet med kött sedan 1981 i många olika roller. Stort fokus har varit detaljhandel, i min roll på Coop är det självklart viktigt med ett svenska råvaror. Vi har de senaste åren genomfört stora förändringar och har idag en mycket hög svenskandel inom kött och chark. För mig är de viktigt att Sverige når en ökad självförsörjningsgrad och då krävs samsyn och samarbetet i hela värdekedjan.

Margareta Åberg, LRF Kött

Arbetsområde: 

Expert gris inom marknad och näringspolitik

Varför deltar jag i gruppen:

Vintern 2014 fick grisbranschen i uppdrag av dåvarande Landsbygdsministern att söka lösningar för att förstärka konkurrenskraften och lönsamheten i den då blödande grisnäringen. Alla krokade arm och hittade lösningar som gav vinna, vinna konceptet för hela kedjan och i princip alla uppsatta mål nåddes. Idag är den svenska grisen med sin knorr en symbol för en lönsam, hållbar grisproduktion. I Handlingsplanernas etapp 2 är nya mål uppsatta och anledningen till att jag är med är att det visade sig så tydligt att när branschen krokade arm så vann man framgång.

Olof Johansson, Jordbruksverket

Arbetsområde: 

Varför deltar jag i gruppen:

 

Paul Robertsson, KLS Ugglarps AB

Arbetsområde: Vice president purchasing

Varför deltar jag i gruppen:

Jag deltar för att detta är viktiga frågor för en livskraftig svensk köttproduktion. 

 

Theres Strand, Svenska Köttföretagen

Arbetsområde: Jobbar med branschfrågor där bl.a. projektledare för Handlingsplanerna ingår i arbetsuppgifterna.

Varför deltar jag i gruppen:

En livskraftig svensk köttproduktion med lönsamhet i hela värdekedjan är mitt mål med arbetet inom Handlingsplanerna. Enda sättet att uppnå det är om alla branschens aktörer jobbar tillsammans. Arbetet inom Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm präglas av samarbete i hela värdekedjan och det är också det som skapar framgång.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...