Styckning, packning och charkuterier

Slaktkroppen kommer i fyra delar till styckningen. Varje del har en så kallad slaktlapp som anger slaktdatum, slaktdjurets nummer, djurslag, klass och fettprocent och också slakteri.

Först grovstyckas den för att därefter vidareförädlas  till finstyckningsdetaljer, på slakteriets styckningsavdelning eller hos återförsäljaren.

Slakt, styckning, paketering och tillverkning av charkuterier hör ihop. Tänk bara på forna tiders kötthandlare. Där mörades och styckades helfall ner till fina detaljer, korv tillverkades av det som blev över vid styckningen och färsen maldes på beställning. I och med modernisering har processerna förfinats och utvecklats, men de hänger fortfarande tätt samman.

Många slakterier har styckning , paketering och charkuteritillverkning i nära anslutning. Det ger också en helhetssyn på produkten, och en bredare och djupare kunskap om den. Dessutom är det resurseffektivt och minskar transporter.

Läs mer om styckning och charkuterier hos Svenskt Kött.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...