Statistik

Här har vi samlat vår försäljningsstatistik för gris (livdjur och semin) och sammanställt utvecklingen av slakten i Sverige för de djurslag vi representerar. Försäljningsstatistiken för gris uppdateras varje månad. Välj i menyn till höger för mer information.

Avräkningspriser finns på Jordbruksverkets hemsida.

Statistikdatabas för svenskt kött

Nu är ytterligare en av åtgärdspunkterna i de nationella handlingsplanerna för gris, nöt och lamm genomförd. En databas med statistik över gris-, nöt- och lammproduktion som uppdateras varje vecka är framtagen av en grupp bestående av Svenska Köttföretagen, LRF Kött och Jordbruksverket. Statistiken är fri att användas av alla.

En av åtgärderna i de nationella handlingsplanerna för gris, nöt och lamm är att utveckla statistikinsamlingen för ökad kunskap om hur marknaden fungerar och för att ge bättre grund för åtgärder hos såväl kommersiella som offentliga aktörer. 

Nu är åtgärden slutförd och den nya statistikplattformen innehåller en stor mängd aktuell data om gris, nöt och lammproduktion presenterat i ett användarvänligt power point-format med över 70 bilder. Plattformen uppdateras varje vecka och det finns siffror för import, export, avräkningspriser, slaktpriser, kvalitetsutfall, hur mycket som konsumeras och allt annat man som lantbrukare, konsument eller rådgivare behöver veta om köttproduktionen i Sverige.

Alla som vill är fria att använda statistiken och bilderna men uppmanas att källhänvisa. 

Du hittar statistikdatabasen här! 

Vill du veta mer om hur databasen är framtagen eller har andra frågor vänligen kontakta
Margareta Åberg, LRF Kött margareta.aberg@lrf.se 070-237 44 00 eller
Theres Strand, Svenska Köttföretagen theres.strand@kottforetagen.se 070-385 45 10 

 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...