Seminförsäljning

Försäljningen av semin ökade med 2,5% i oktober.

Försäljningen av semin från faderraserna ökade med 0,8%, och försäljningen av semin från moderraserna ökade med 21,8% i oktober.

Kvartal 1:
Försäljningen av semin minskade med 4,6%.
Försäljningen av semin från faderraserna minskade med 4,4%, och försäljningen av semin från moderraserna minskade med 6,3%.

Kvartal 2: 
Försäljningen av semin minskade med 2,8%.
Försäljningen av semin från faderraserna minskade med 3,0%, och försäljningen av semin från moderraserna minskade med 1,1%. 

Kvartal 3: 
Försäljningen av semin minskade med 0,9%.
Försäljningen av semin från faderraserna minskade med 1,4%, medan försäljningen av semin från moderraserna ökade med 4,8%. 

Statistiken är baserad på antal semindoser som levererats ut per månad.

Ackumulerat 2019:2018 
Okt 2019: -2,2%  

 

 

Seminförsäljningen ökade med 0,9% 2017. Sett över en 10-årsperiod har seminförsäljnigen minskat med 17%.

2017 ökade seminförsäljningen med 0,9%. Försäljningen av faderraser ökade med 1%, medan försäljningen av moderraser minskade med 0,3%.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...