Seminförsäljning

Försäljningen av semin ökade med 11% i augusti.

Försäljningen av semin från faderraserna ökade med 11,4%, och försäljningen av semin från moderraserna ökade med 7,6% i augusti.

Kvartal 1:
Försäljningen av semin ökade med 4,4%.
Försäljningen av semin från faderraserna ökade med 4,0%, och försäljningen av semin från moderraserna ökade med 8,9%.

Kvartal 2:
Försäljningen av semin ökade med 3,3%.
Försäljningen av semin från faderraserna ökade med 3,4%, och försäljningen av semin från moderraserna ökade med 1,8%.%

Statistiken är baserad på antal semindoser som levererats ut per månad.

Ackumulerat 2020:2019 
Augusti 2020: 4,2%

 

Kvartalsstatistik 2019

Kvartal 1:
Försäljningen av semin minskade med 4,5%.
Försäljningen av semin från faderraserna minskade med 4,3%, och försäljningen av semin från moderraserna minskade med 6,3%.

Kvartal 2: 
Försäljningen av semin minskade med 2,8%.
Försäljningen av semin från faderraserna minskade med 3,0%, och försäljningen av semin från moderraserna minskade med 1,1%. 

Kvartal 3: 
Försäljningen av semin minskade med 0,9%.
Försäljningen av semin från faderraserna minskade med 1,4%, medan försäljningen av semin från moderraserna ökade med 4,8%. 

Kvartal 4: 
Försäljningen av semin minskade med 0,2%.
Försäljningen av semin från faderraserna minskade med 1,3%, medan försäljningen av semin från moderraserna ökade med 12,6%.

 

Seminförsäljningen minskade med 2,1% 2019. Sett över en 10-årsperiod har seminförsäljnigen minskat med 21%.

2019 minskade seminförsäljningen med 2,1%. Försäljningen av faderraser minskade med 2,5%, medan försäljningen av moderraser ökade med 2,3%.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...