Seminförsäljning

Försäljningen av semin minskade med 6,8% i april.

Försäljningen av semin från faderraserna minskade med 6,1%, och försäljningen av semin från moderraserna minskade med 13,3%.

Kvartal 1:
Försäljningen av semin minskade med 4,6%.
Försäljningen av semin från faderraserna minskade med 4,5%, och försäljningen av semin från moderraserna minskade med 6,3%.

 

Statistiken är baserad på antal semindoser som levererats ut per månad.

Ackumulerat 2019:2018 
April 2019: -5,2%  

 

 

Seminförsäljningen ökade med 0,9% 2017. Sett över en 10-årsperiod har seminförsäljnigen minskat med 17%.

2017 ökade seminförsäljningen med 0,9%. Försäljningen av faderraser ökade med 1%, medan försäljningen av moderraser minskade med 0,3%.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...