Livdjursförsäljning

Försäljningen av livdjur minskade med 30% i april. 

Ämne är den största kategorin och står för 44% av volymen.

Kvartal 1:
Försäljningen minskade med 13,3% i perioden.
Försäljningen av obetäckt och dräktiga djur minskade, medan försäljningen av ämne ökade jämfört med föregående år.

 

 

Försäljning av gyltor

Statistiken är baserad på antalet djur som fakturerats varje vecka. Försäljningen är indelad i 12 veckoperioder, med intervallet 4, 4, 5 veckor.

Ackumulerat 2019:2018
Period 4 (april) 2019: -17,3%

 

Livdjursförsäljningen minskade med 7,4% 2018. Sett över en 10-årsperiod har livdjursförsäljningen minskat med 52%.

2018 minskade livdjursförsäljningen med 7,4%.Trenden för livdjur är minskad försäljning av dräktiga djur och ökad försäljning av obetäckta kategorier. Ämne är den största kategorin och 2018 var 38% av de sålda djuren ämnen.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...