Livdjursförsäljning

Försäljningen av livdjur minskade med 19,5% i juli. 

Ämne är den största kategorin och står för 46% av volymen.

 

Försäljning av gyltor

Statistiken är baserad på antalet djur som fakturerats varje vecka. Försäljningen är indelad i 12 veckoperioder, med intervallet 4, 4, 5 veckor.

Ackumulerat 2022:2021
Period 7 (juli) 2022: -10,2%

 

Kvartalsstatistik

  Totalt Dräktiga Obetäckta Ämne
2021 +4,2% -8,6% +5,4% +6,8%
2022 Kvartal 1 -10,6% -10,1% +15,0% -19,2%
2022 Kvartal 2 -6,8% 1,3% -1,4% -9,9%

Årsstatistik

Livdjursförsäljningen ökade med 4,2% 2021. Sett över en 10-årsperiod har livdjursförsäljningen minskat med 18%.

2021 ökade livdjursförsäljningen med 4,6%.Trenden för livdjur är minskad försäljning av dräktiga djur och ökad försäljning av obetäckta kategorier. Ämne är den största kategorin och 2021 var 49% av de sålda djuren ämnen.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...