Livdjursförsäljning

Försäljningen av livdjur minskade med 25% i augusti. 

Ämne är den största kategorin och står för 47% av volymen.

Kvartal 1:
Försäljningen ökade med 9,5% i perioden.
Försäljningen dräktiga djur minskade, medan försäljningen av obetäckta djur samt ämnen ökade jämfört med föregående år.

Kvartal 2:
Försäljningen ökade med 3,4% i perioden.
Försäljningen av alla djurkategorier ökade i perioden jämfört med föregående år.

Försäljning av gyltor

Statistiken är baserad på antalet djur som fakturerats varje vecka. Försäljningen är indelad i 12 veckoperioder, med intervallet 4, 4, 5 veckor.

Ackumulerat 2020:2019
Period 8 (aug) 2020: -2,7%

 

Kvartalsstatistik 2019

Kvartal 1:
Försäljningen minskade med 13,3% i perioden.
Försäljningen av obetäckt och dräktiga djur minskade, medan försäljningen av ämne ökade jämfört med föregående år.

Kvartal 2: 
Försäljningen minskade med 14,8% i perioden. 
Försäljningen av obetäckt och dräktiga djur minskade, medan försäljningen av ämne ökade jämfört med föregående år.

Kvartal 3: 
Försäljningen ökade med 9,2% i perioden. 
Försäljningen av dräktiga djur minskade, medan försäljningen av obetäckt och ämne ökade jämfört med föregående år.

Kvartal 4: 
Försäljningen ökade med 13,0% i perioden. 
Försäljningen av dräktiga djur minskade, medan försäljningen av obetäckt och ämne ökade jämfört med föregående år. 

 

Livdjursförsäljningen minskade med 3,6% 2019. Sett över en 10-årsperiod har livdjursförsäljningen minskat med 56%.

2019 minskade livdjursförsäljningen med 3,6%.Trenden för livdjur är minskad försäljning av dräktiga djur och ökad försäljning av obetäckta kategorier. Ämne är den största kategorin och 2019 var 45% av de sålda djuren ämnen.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...