Livdjursförsäljning

Försäljningen av livdjur minskade med 8,3% i januari. 

Ämne är den största kategorin och står för 47% av volymen.

 

Försäljning av gyltor

Statistiken är baserad på antalet djur som fakturerats varje vecka. Försäljningen är indelad i 12 veckoperioder, med intervallet 4, 4, 5 veckor.

Ackumulerat 2021:2020
Period 1 (jan) 2021: -8,3%

 

Kvartalsstatistik 2020

Kvartal 1:
Försäljningen ökade med 9,5% i perioden.
Försäljningen dräktiga djur minskade, medan försäljningen av obetäckta djur samt ämnen ökade jämfört med föregående år.

Kvartal 2:
Försäljningen ökade med 3,4% i perioden.
Försäljningen av alla djurkategorier ökade i perioden jämfört med föregående år.

Kvartal 3:
Försäljningen minskade med 14,0% i perioden.
Försäljningen av alla djurkategorier minskade i perioden jämfört med föregående år.

Kvartal 4:
Försäljningen minskade med 4,5% i perioden.
Försäljningen av alla djurkategorier minskade i perioden jämfört med föregående år.

 

Livdjursförsäljningen minskade med 1,6% 2020. Sett över en 10-årsperiod har livdjursförsäljningen minskat med 21%.

2020 minskade livdjursförsäljningen med 1,6%.Trenden för livdjur är minskad försäljning av dräktiga djur och ökad försäljning av obetäckta kategorier. Ämne är den största kategorin och 2020 var 47% av de sålda djuren ämnen.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...