Slutredovisning av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm

I arbetet med Handlingsplan gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet. I Handlingsplanernas etapp 2 har det övergripande målet varit att öka efterfrågan på Svenskt kött. För att lyckas har vi haft fokus på tre olika målområden, klimat & kretslopp, foodservice och rätt sortering & köttkvalitet. Sedan 2019 har vi jobbat mot 48 st delmål genom att genomföra 123 st åtgärder. Nu är det dags för branschen att sammanfatta arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm.

Slutredovisning av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm

Välkommen till slutredovisning av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm

Var: Digitalt via Teams, länk skickas ut den 6 december.

När: Torsdagen den 8 december kl. 10.00 – 15.30

Programmet hittar du här!

Sista dag för anmälan är den 6 december.

Anmälan

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...