Seminstationer

Svenska Köttföretagen har två stycken seminstationer, Hudaryd och Hållsta. Var 6:e vecka sätts det in ca 50 nya galtar på någon av våra seminstationer. Galtarna kommer från våra karantäner i Russnäs och Kumla, där de har provtagits för olika smittor och tränats till att bli semingalt.

Vid ankomst till seminstationen tappas galten på sperma vilken kontrolleras på labbet och galten exteriörbedöms och besiktas. Om någon galt inte klarar de krav som ställs så slaktas den. Galtens spermakvalitet testas sedan löpande under galtens tid på seminstationen och mellan 5 – 15 % av galtarna utgår på grund av dålig spermakvalitet. När galten är godkänd så får den ett kodnummer och är därmed en godkänd semingalt, färdig att tillsammans med de andra galtarna på Svenska Köttföretagens seminstationer börja leverera de 13 500 doser som varje vecka levereras till våra kunder. 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...