Frågor & Svar om vårt smittskydd

Vad gör Svenska Köttföretagen för att minska risken för att MRSA sprids i Sverige?

Grisbesättningar i Sverige är, till skillnad från i många andra länder, fria från MRSA. En viktig del i arbetet med att hålla svenska grisar fria från MRSA är den frivilliga provtagning som sker inom ramen för lantbruksnäringens egen importkontroll (Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, SDS) när avelsmaterial tas in från andra länder, vilket Svenska Köttföretagen har som rutinåtgärd vid all import.

Är alla avelsbesättningar (avelstoppen) testade i Sverige för MRSA?

Ja, det är de. Vid upprepade tillfällen har kontroller skett i samtliga avelsbesättningar och vid samtliga tillfällen testats fria från MRSA.

Varför kan man inte ta in levande djur från Danmark när man kan ta in från Norge?

Vi är måna om vårt goda svenska hälsoläge. Norge har ett ännu bättre hälsoläge än Sverige, därför sker en del import av levande galtar från Norge. Trots det provtar vi alltid galtarna från Norge för eventuella sjukdomar inklusive MRSA. Alla galtar står i karantän på isolerade gårdar tills alla provsvar är klara, först i Norge och sen när de kommit till Sverige. Vad gäller avelsmaterial från Danmark importerar vi enbart i frusen semin, från godkända galtar, som är noga provtagna för eventuella sjukdomar inklusive MRSA.

Kommer vi att importera levande avelsmaterial från Danmark i framtiden?

Nej, i dagsläget finns ingen anledning att importera avelsmaterial på annat sätt än det vi gör idag. Vi är måna om vårt goda svenska hälsoläge. Norge har ett ännu bättre hälsoläge än Sverige, och därför sker import av levande galtar endast från Norge.

Är det inte Svenska Köttföretagens ansvar att säkerställa hälsoläget?

Genom de rutiner vi har för provtagning av levande galtar och semin säkerställer vi att inga kända smittor kommer in till Sverige. 

Vilka smittorisker och sjukdomar finns det vid import? Hur ser man på skillnader mellan olika länder?

Vid förflyttning av djur finns alltid risk för att sjukdomar sprids. På grund av skillnader i hälsoläge mellan länder kan risken för sjukdomsspridning vid import bedömas olika beroende på vilket land importen görs ifrån. Vi är måna om vårt goda svenska hälsoläge.  Vi har ingen anledning att vilja riskera det. Norge har ett ännu bättre hälsoläge än Sverige, och därför sker import av levande galtar endast från Norge.

Hur vanligt är det att MRSA kommer med det importerade avelsmaterialet?

Det är väldigt ovanligt. Alla levande norska galtar som importeras till Sverige kontrolleras och provtas noga rörande deras hälsostatus för att säkerställa att de är helt fria från eventuella sjukdomar såsom MRSA. Alla galtar står i karantän på isolerade gårdar tills provsvaren är klara, dels i Norge och dels när de kommit till Sverige. Även de norska och få danska galtar som levererar semin till Sverige provtas i sina respektive länder för att säkerställa att seminen är fri från MRSA. Det är viktigt att komma ihåg att den vanligaste smittkällan av MRSA är människor. I de fall djur smittats har det oftast varit via mänskliga kontakter. Av alla prover vi tagit på avelsdjur har vi inte haft några positiva MRSA prov på de levande galtarna som kommit från Norge.

De galtar som producerar den frusna semin som vi importerar provtas före och efter tappning för att säkerställa att galten inte bär på några kända smittor. Även den frusna semin som importeras från dessa galtar provtas för alla kända sjukdomar innan den importeras till Sverige.

Vilka smittskyddregler och rutiner följer Svenska Köttföretagen på seminstationerna?

Svenska Köttföretagens seminstationer följer de obligatoriska kontrollprogram som finns för grisbesättningar. Utöver det arbetar vi ständigt med vårt smittskydd tillsammans med besättningsveterinären. Läs mer om kontrollprogrammet Smittsäkrad besättning här! 

Läs mer om hur Svenska Köttföretagen arbetar genom sitt dotterbolag Gård & Djurhälsan med att förebygga och bekämpa smittsamma sjukdomar som MRSA

 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...