Rekryteringsavtal

Svenska Köttföretagen har avtal med livdjursproducenter som producerar olika kategorier av livdjur till försäljning. Dessa följer ett kvalitetssäkringsprogram, där bl a avel, djurflöden och hälsostatus är viktiga punkter. Vi har kontinuerliga hälsokontroller utförda av Gård & Djurhälsan för att garantera bästa hälsoläge. Detta blir allt viktigare i tider då smittotrycket ökar. Samtliga hybrider är mycoplasma-vaccinerade och våra gyltämnen är dessutom PMWS-vaccinerade. Vi kan även erbjuda livdjur från Sero-besättningar, med ytterligare högre hälsostatus.


Livdjursproduktionen är dimensionerad så att inga extra livdjur produceras. De orsakar alltid extra kostnader för produktionskedjan. Vi betäcker därför bara gyltor som är förbeställda. 

Om du vill rekrytera gyltor genom inköpta hybrider bör du teckna ett rekryteringsavtal och lämna in en inköpsplan som bör uppdateras minst en gång per år, så garanteras du högklassiga rekryteringsdjur enligt dina önskemål, rätt antal, vid rätt tidpunkt och lägsta pris!

Avtalet är löpande med en uppsägningstid på 6 månader för ämne och 12 månader för övriga kategorier

Du som kund kan välja att köpa allt från gyltämne till dräktiga djur.  Man kan med fördel köpa flera olika kategorier djur vid samma tillfälle för att minska antalet insättningar.

Ett rekryteringsavtal ger dig förtur till våra livdjur och vi har framförhållning för att kunna leverera efter Dina önskemål. Det underlättar även vårt arbete med att knyta ihop säljare och kund, så att våra kunder får alla sina livdjur enligt sina önskemål.


Inköpt rekrytering är för de flesta producenter det bästa rekryteringsalternativet. Dra nytta av de senaste avelsframstegen på snabbaste sätt.

Vad vinner du på att teckna ett rekryteringsavtal?

  • Leveranssäkerhet:

Få rätt djur i rätt tid

  • En säljare:

Djur från en hybridproducent

  • Bästa hälsostatus:

De av Gård & Djurhälsan utformade hälsokontroller säkerställer hälsostatusen hos säljarna

  • Vaccinerade hybrider:

Samtliga hybrider är grundvaccinerade enligt Gård & Djurhälsans rekommendationer.

  • Bästa genetiken:

Alltid senaste avelsframstegen

  • Full korsningseffekt:

Ger ett mervärde på minst 400 kr/gylta

  • Prislistans lägsta pris:

Mellan 100 – 300 kr lägre pris per djur jämfört med övriga kunder.

 

Nedladdning av rekryteringsavtal

Avtal om rekrytering av livdjur.pdf (471.1 KiB)
Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...