Referensgrupp Rätt sortering & Köttkvalitet

Referensgrupp Rätt sortering & Köttkvalitet jobbar med att öka efterfrågan på svenskt kött genom att förbättra köttkvaliteten på svenskt gris-, nöt- och lammkött. Man jobbar också för att öka kunskapen om köttets innehåll av näringsämnen och utveckling av styckningsdetaljer. Här presenteras deltagarna i gruppen. 

Annelie Lundell, HK Scan Sweden AB

Arbetsområde: Forskning och utvecklingschef, Stakeholder Management

Varför deltar jag i gruppen:

Jag har lång erfarenhet av slakteribranschen och har arbetat inom en mängd olika ämnesområden; djuromsorg, livsmedelssäkerhet, krishantering, slakt, styckning, charkprocesser, klimat och miljö liksom hållbarhetsfrågor för att nämna några. Bred kompetens inom dessa områden där jag kan tillföra kompetens till de olika grupperna, men främst för att jag är ansvarig för HKScan Sveriges forskning-och utvecklingsfrågor.

Fredrik Sundblad, LRF

Arbetsområde: 

Jobbar som ansvarig för LRF Kött. Har tidigare erfarenheter från slakteribranschen.

Varför deltar jag i gruppen:

Handlingsplanerna är viktiga för att bistå den svenska animalieproduktionen till att bli än mer hållbar och konkurrenskraftig. För att öka efterfrågan på svenskt kött har vi har ett stort behov att ta fram fakta som är lätt att kommunicera för aktörer i hela värdekedjan om köttets påverkan på klimat och kretslopp.

Jenny Elsmark, Svenskt Kött

Arbetsområde: Kommunikation och projektledning

Varför deltar jag i gruppen:

Jag representerar Svenskt Kött i gruppen och bidrar med kunskap om kommunikation kring köttkvalitet riktat mot konsument. Svenskt Kött tar fram ett material för hela branschen som handlar om kött, näring och hälsa. Med det projektet uppfylls flera av referensgruppens mål

Anett Seeman, Svenska Köttföretagen

Arbetsområde: Arbetar med branschfrågor och ingår i projektgruppen för branschens Handlingsplaner

Varför deltar jag i gruppen: 

Svenskt kött är inte bara en viktig del av mina måltider, det är även min försörjning. Handlingsplansarbetet är värdefullt för att samla olika aktörer, arbeta mot gemensamt mål ur våra olika perspektiv. Mitt perspektiv som nötköttsrådgivare är att bidra med fakta, kunskap och perspektiv på gården. 

Majsan Pense, COOP

Arbetsområde: Kategorigruppchef kött, fisk, fågel och matchark

Varför deltar jag i gruppen: 

Jag har arbetet med kött sedan 1981 i många olika roller. Stort fokus har varit i detaljhandel, i den rollen började jag för många år sedan lyft frågan om en jämnare kvalité på svenskt kött. När nu chansen ges att få vara med i arbetsgruppen tackade jag självklart ja.

 

 

 

Mats Heljestrand, ICA Sverige AB

Arbetsområde: Kategorichef kött

Varför deltar jag i gruppen:

Som representant för ICA som redan gjort mycket för att öka andelen svenskt kött i försäljningen är det för mig viktigt att vi tar nästa steg inom svensk köttproduktion och vågar börja prata om ätkvalitén på svenskt kött. Vi ska vara stolta över vår djurvälfärd och vår låga antibiotika användning men i slutändan vill våra kunder ha någonting gott på tallriken och att det smakar likadant varje gång. Att få vara med och bidra i den resan till en jämnare och högre köttkvalitet känns hedrande och spännande.

Mattias Dernelid, Fällmanskött

Arbetsområde: Produktchef Smakriket på Fällmans Kött och Sorundahallarna, styrelsemedlem i Exceptionell Råvara.

Varför deltar jag i gruppen:

Jag har alltid brunnit för de högsta kvaliteterna av svenskt kött som Fjällko, Rödkulla, Hånnlamb och Linderödsgris. Sitter med i referensgruppen och Exceptionell Råvara för att driva på utvecklingen och uppmärksamheten för det bästa köttet som landet kan erbjuda.

 

Mattias Espert, Sveriges Grisföretagare

Arbetsområde: Styrelsen för Sveriges Grisföretagare, Marknad och regelverk

Varför deltar jag i gruppen:

Det är viktigt att känna av marknaden och försöka hitta rätt i vad den vill ha. Efter det ska näringen skapa det konsumenten efterfrågar, detta måste göras på ett kostnadseffektivt sätt. Sortering och kvalitet är en mycket viktig bit i detta arbete. Det läge svenskt kött befinner sig i nu och har gjort en längre tid, är kvalitet det vi har att gå på, då vi aldrig kommer att kunna konkurrera med lågprisvaror. 

Ove Konradsson, Sveriges Nötköttsproducenter

Arbetsområde: Vd Hushållningssällskapet Västra/ Sveriges Nötköttsproducenter/ Nötköttsproducent samt avelsbesättning av Simmental och Belted Galloway.

Varför deltar jag i gruppen:

Min övertygelse är att Sveriges köttproducenter, Sveriges slakterier och handeln gemensamt måste utveckla varumärket och de av konsumenten upplevda mervärdena med att köpa Svenskt Kött. Jag anser också att vi måste bli bättre och mer innovativa i produktutvecklingen av nya varor för att öka det totala värdet på varje slaktkropp. Vidare tror jag att internationell spaning efter nya produkter och varor bör utvecklas. Varför är t.ex short Ribs en delikatess i många länder och i Sverige blir det bara nöt 3.  Slutligen är det också vårt ansvar att ha en stor lyhördhet för konsumentens önskemål och anpassning till trender i samhället. Har vi diskuterat Covid-anpassade produkter under våren 2020?

Theres Strand, Svenska Köttföretagen

Arbetsområde: Jobbar med branschfrågor där bl.a. projektledare för Handlingsplanerna ingår i arbetsuppgifterna.

Varför deltar jag i gruppen:

För att öka efterfrågan på svenskt kött måste vi hela tiden ligga i framkant. Sverige är världsledande i djuromsorg, antibiotikaförbrukning samt miljöbelastning men inom området köttkvalitet kan vi göra mer.

 

Thomas Eriksson, ledamot Svenska Fåravelsförbundet

Arbetsområde: Bedriver lammproduktion på Hälla Gård som ligger i byn Åsen, Liden i nordvästra hörnet av Medelpad.

Vi har ca 130 tackor på gården med både vårlamm och höstlammsproduktion.

Varför deltar jag i gruppen:

Jag tycker det är intressant med köttfrågor och köttkvalitet.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...