Referensgrupp Foodservice

Referensgrupp foodservice arbetar med att skapa en ökad efterfrågan på svenskt gris-, nöt- och lammkött inom både privat och offentlig sektor. Här presenteras deltagarna i gruppen. 

Anders Lundgren, KLS Ugglarps

Arbetsområde: KAM Foodservice

Varför deltar jag i gruppen:

Väldigt glad över att fått möjligheten att vara med i refensgruppen och vara med och försöka påverka i de projekt som pågår med mål att stärka det svenska köttets position på Foodservicemarknaden och se vilka förändringar och förbättringar vi från industrin behöver genomföra för att möjliggöra detta.

Pontus Norman, Sveriges Nötköttsproducenter

Arbetsområde: Nötköttsproducent Ejmunds Gård, styrelseledamot i Sveriges Nöttköttsproducenter

Varför deltar jag i gruppen: 

Deltar på styrelsemandat med uppdrag att bidra med producentperspektiv.

Auni Hamberg, Lantbrukarnas Riksförbund

Arbetsområde: Avdelning Näringspolitik och företagande, Offentlig upphandling, Livsmedel

Varför deltar jag i gruppen:

Att få vara med i arbete där Food service är en viktig nyckel till en ökad livsmedelsproduktion och en hållbar samhällsekonomi. Sveriges bönder ligger i framkant vad gäller hög djurvälfärd, djurhälsa och låg användning av antibiotika och ett effektivt smittskydd som ger kött av hög kvalité - det är min drivkraft. 

Fredrik Eriksson, Restaurang Långbro värdshus och Restaurang Nationalmuseum

Arbetsområde: Kock,krögare

Varför deltar jag i gruppen:

För att följa branschens utveckling och ökning av svensk kött samt se tendenser och trender. För att följa utvecklingen av olika köttdetaljer och dess nya tillagningssätt.

Isabel Moretti, Svenskt Kött

Arbetsområde: Vd, Svenskt Kött

Varför deltar jag i gruppen:

Vi vet att konsumenten har förtroende för svenskt kött och när vi står i butiken är det till nästan 90 alltid svenskt. När vi däremot äter utanför hemmet är det ofta svårt att få info om varifrån maten kommit och hur den producerats. I den här gruppen har vi ett stort och viktigt jobb i att se till att det också inom skolköken, på fiket eller på lunchrestaurangen också blir normen att servera det svenska köttet. 

Tomas Larsson, Menigo Foodservice

Arbetsområde: Kategoriansvarig färskvaror

Varför deltar jag i gruppen:

 

Joakim Sköld Östling, Martin & Servera

Arbetsområde: Affärsområdeschef Färskvaror

Varför deltar jag i gruppen: 

För att driva utvecklingen av Svenskt Kött. Främsta syftet är att det svenska köttet ska vara mer konkurrenskraftigt. Detta genom att öka den generella kvalitén samt öka tillgång och primärproduktion.

 

Anett Seeman, Gård & Djurhälsan

Arbetsområde: Arbetar inom projektet Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm för Svenska Köttföretagen.

Varför deltar jag i gruppen:

Svenskt kött är inte bara en viktig del av mina måltider, det är även min försörjning. Handlingsplansarbetet är värdefullt för att samla olika aktörer, arbeta mot gemensamt mål ur våra olika perspektiv. Mitt perspektiv som nötköttsrådgivare är att bidra med fakta, kunskap och perspektiv på gården. 

Peter Eriksson, Sveriges Grisföretagare

Arbetsområde: Grisföretagare och styrelseledamot i Sveriges Grisföretagare

Varför deltar jag i gruppen:

Jag är med i gruppen för att ta reda på vad vi kan göra på gård för att sälja ännu mer griskött i segmentet Foodservice. Jag har själv goda erfarenheter från ett mångårigt samarbete med en Foodservice-aktör. Jag är också intresserad av hur vi kan arbeta mer med storytelling och tycker att ätkvalitet är ett viktigt fokusområde att arbeta mer med.  

 

 

Theres Strand, Svenska Köttföretagen

Arbetsområde: Jobbar med branschfrågor där bl.a. projektledare för Handlingsplanerna ingår i arbetsuppgifterna.

Varför deltar jag i gruppen:

Andelen svenskt kött inom foodservice är betydligt lägre än i dagligvaruhandeln. Därför är det viktigt att göra det enklare för konsumenterna att välja svenskt kött inom sektorn. Att underlätta för storkök genom bättre information eller med nya detaljer är också en angelägen fråga.

Ulf Ekholm, Svenska Fåravelsförbundet

Arbetsområde: Jag är fårproducent och för närvarande finns 40-talet tackor av 3 raser på gården. Deras uppgift är att i första hand producera livdjur för försäljning.

Varför deltar jag i gruppen:

Jag har jobbat i lantbruket i 42 år, huvudsakligen inom animalieproduktion, med några års avbrott för studier. Mitt första får köpte jag 1975 så jag ar en lång erfarenhet av fårbranschen. 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...