Projektgruppen

Projektgruppen administrerar referensgrupperna och jobbar tillsammans med referensgruppernas deltagare med genomförandet av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2.  

Theres Strand, Svenska Köttföretagen

Theres Strand arbetar på Svenska Köttföretagen AB som ansvarig för branschfrågor. Theres är projektledare för Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm och leder arbetet i projektgruppen samt deltar i de tre referensgrupperna.

Ulrika Åkesson, Svenska Köttföretagen

Ulrika Åkesson arbetar på Svenska Köttföretagen med branschfrågor. Ulrika bistår vid behov i de tre referensgrupperna under avslutandet av etapp 2.

Anett Seeman, Gård & Djurhälsan

Anett Seeman arbetar för Svenska Köttföretagen med Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm. Anett deltar i projektgruppen och referensgrupperna för Klimat & kretslopp, Foodservice och Rätt sortering & köttkvalitet.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...