Projektgruppen

Projektgruppen administrerar referensgrupperna och jobbar tillsammans med referensgruppernas deltagare med genomförandet av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2.  

Theres Strand, Svenska Köttföretagen

Theres Strand arbetar på Svenska Köttföretagen AB som ansvarig för branschfrågor. Theres är projektledare för Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm och leder arbetet i projektgruppen samt deltar i de tre referensgrupperna.

Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen

Johanna Bengtsson arbetar på Svenska Köttföretagen med branschfrågor och är VD på Svensk Köttrasprövning. Johanna ingår i projektgruppen samt referensgrupperna Rätt sortering & Köttkvalitet och Klimat & Kretslopp.

Lina Hidås, Gård & Djurhälsan

Lina Hidås arbetar för Svenska Köttföretagen med Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm. Lina deltar i projektgruppen och referensgruppen för Foodservice.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...