Produktivitetspengen

Produktivitetspengen syfte har varit att sätta fokus på ökad produktivitet i svenska smågrisbesättningar. Målet har varit att öka fokus på produktionsuppföljning, produktionsförbättrande åtgärder samt öka efterfrågan på kvalificerad rådgivning i besättningarna.

Vad är Produktivitetspengen?

Produktivitetspengen var ett tillägg som betalades ut per smågris till besättningar som producerade över 26,5 smågrisar per sugga och år (2017). Tillägget var 5 kr för besättningar med  produktivitet mellan 26,5 – 29,5 grisar per årssugga och 10 kr för besättningar med en produktivitet på över 29,5 och däröver smågrisar per sugga och år.

Tillägget betalades ut för alla grisar som producerades under året och 2017 var sista året för utbetalning av produktivitetspengen. Uppgiften om producerade grisar hämtades från PigWin/WinPig.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...