Konsumentfrågor

Vad gör vi och vår bransch för att öka konsumenternas efterfrågan och få fler att öka förtroendet för svenskt kött och svensk köttproduktion samt att aktivt välja det svenska köttet i butik eller på restaurang?

Svenska Köttföretagen är delägare i Svenskt Kött, en varumärkesoberoende organisation som arbetar med att ge konsumenter kunskap, stärka tilliten och skapa förtroende för svenskt kött och svensk köttproduktion. De berättar varför svenskt nöt-, gris-, och lammkött är det självklara valet när man handlar i butik och äter ute.

Ursprungsmärkningen Kött från Sverige används på svenskproducerat helt kött och charkuterier för att göra det enkelt för konsumenten att välja svenskt i butiken och på restaurangen. Märket betyder att köttet kommer djur som är födda och uppfödda i Sverige och att produkten även är förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. Märket kan användas på nöt, gris, lamm och får, men även ren, älg, vildsvin och hjort, om produkten uppfyller kriterierna.

I charkuterier och produkter med flera ingredienser, som en korv eller pastej, gäller särskilda regler: kött, fågel, mjölk, ägg och fisk är alltid undantag från Sverige och minst 75% av det totala innehållet är svenskt.

Svenskmärkningen står bakom märket, som ingår i den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. Svenskmärkning AB ägs av Livsmedelsföretagen LI, Svensk Dagligvaruhandel och LRF som Svenska Köttföretagen har starkt samarbete med.

Mer information:

Följ Svenskt Kött och Från Sverige på deras hemsidor och i sociala medier på Facebook, Instagram och Youtube.

www.svensktkott.se

www.fransverige.se

Svenskt kött och dess mervärden

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...