Om den nya statusen på scrapie

Det svenska kontrollprogrammet för den allvarliga fårsjukdomen scrapie har nått sitt mål. Sverige har högsta EU-status, försumbar risk, vilket innebär att det är osannolikt att sjukdomen finns i landet. Den statliga subventioneringen av hämtning och provtagning av kadaver kan därför trappas ner. Djurägarna får alltså åter själva betala en större del av kostnaderna för kadaverhanteringen.

Staten har under ett tiotal år inom det svenska programmet för scrapiekontroll subventionerat hämtning av får- och getkadaver genom Lantbrukstjänst, i syfte att få in tillräckligt många kadaver för provtagning. Sjukdomens natur gör att det inte går att bevisa absolut frihet så man visar istället genom provtagning på döda djur att det är osannolikt att scrapie finns i landet.

Kontrollprogrammet har gett resultat

Färre fårkadaver behöver provtas

Mer information

 

Kontaktperson

Theres Strand - theres.strand@kottforetagen.se - 0703-854510

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...