Nyhetsarkiv

2021

Semestervikarier till seminstationerna

av Åsa Bönnestig

Vill du jobba med grisar i sommar?
Vi söker semestervikarier till våra seminstationer i Hållsta utanför Eskilstuna och Hudaryd utanför Malmbäck.
Tjänsterna innefattar arbete med och skötsel av galtar, kontroll och tillverkning av semindoser i laboratoriet samt packning för leverans.

Svenska Köttfötretagens nyhetsbrev februari 2021

av Åsa Bönnestig

I februari månads nyhetsbrev kan du bl a läsa mer om lammlyftets nya utbildningsverktyg, klövverkning av suggor, den digitala köttrasauktionen som går av stapeln den 26-27 mars.

Uppfödning av grisar med DanBred Duroc som faderras

av Åsa Bönnestig

Ett 3-årigt projekt finansierat av branschutvecklingspengen, om danska foderrekommendationer till DanBred Duroc även fungerar under svenska förhållanden avslutades 2020. Svaret är ja, och man såg även att de danska rekommendationerna var positiva för grisar med Topigs Norsvins Duroc som faderras.

Klövverkning på suggor minskar skador!

av Theres Strand

Ett projekt, finansierat av branschutvecklingspengen, om funktionell klövverkning visar att rätt klövverkning kan ge signifikanta förändringar i belastningsfördelning i klöven. Verkning resulterade i mindre tryck mot klövens bakre del, vilket kan vara gynnsamt för förebyggandet av klövskador. Läs mer i slutrapporten. 

Lammlyftets utbildningsverktyg är klart!

av Theres Strand

Lammlyftet har tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet oavsett kön, ras och uppfödningsmodell. Här finns Lammlyftets utbildningsverktyg för både producenter och slakteri. 

Kan rödalger minska utsläpp av metan?

av Theres Strand

Den tropiska rödalgen Asparagopsis Taxiformis har i ett flertal laboratoriestudier visat sig ha stor potential att minska metanutsläppen från idisslares matsmältning utan att ge några negativa effekter på fermentationen i vommen. SLU har sammanställt en litteraturstudie om metanreducerande fodertillskott till nötkreatur. Projektet är finansierat av Branschutvecklingspengen. 

Vår syn på kameraövervakning på slakterier

av Theres Strand

Med anledning av missförhållanden vid ett småskaligt slakteri i Skåne har frågan om kameraövervakning vid slakterier i Sverige aktualiserats. Med all rätt. Men är verkligen kameraövervakning på alla svenska slakterier lösningen? Läs mer i en artikel publicerad hos UNT.  

Nyhetsbrev, januari 2021 Svenska Köttföretagen

av Kerstin Gauffin

Läs om: SVT:s granskning av branschen, sänkt klimatavtryck för svensk grisproduktion, branschutvecklingspengen finansierar material om Svenskt kött och rekommendationer för uppfödning av slaktgrisar, exklusiva nyheter från avelsbolagen, nya kriterier för upphandling, Ny kurs: Kalvakademin, Hur ditt resultat kan bidra till bättre forskning och rådgivning, det senaste nyhetsbrev för får, Debatt: Djurskyddskontroll vid slakt, summering av  semin- och livdjursförsäljningen 2020, februaris kampanjvara och våra bästa semin tips ute i kylan.

 

Klimatavtryck för svensk grisproduktion

av Johanna Bengtsson

Svensk grisproduktion har förbättrat sitt klimatavtryck från 3,2 till 2,5 kg CO2e/kg slaktad gris sedan 2005. Förklaringen ligger i förbättrad produktionseffektivitet samt förhållandevis hög användning av biprodukter samt minskad andel av soja i foderstaten. Läs mer om resultaten i RISE rapporten "Uppdaterad och utökad livscykelanalys av svensk grisproduktion"

Behöver man extra protein för att bygga muskler?

av Theres Strand

Får du många frågor om kött och protein? Mer information om kött och näringsämnen finns på Svenska Köttföretagens hemsida. Materialet är fritt att använda och ladda ner. 

Med anledning av SVT:s granskning av avvikelser på slakterier

av Åsa Bönnestig

Uppdrag Granskning sänder den 13 januari och den 20 januari två program med fokus på avvikelser i djuromsorg på KRAV-certifierade lantbruk samt avvikelser i hygien och livsmedelssäkerhet på slakterier. Som bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige, välkomnar vi granskningar och tror att det kan göra branschen som helhet än bättre.

Slakterier investerar i kameraövervakning för att värna djurskyddet

av Kerstin Gauffin

Nederländska livsmedelsverket har infört regelbundna kamerainspektioner på slakterier, något som man nu vill dela med sig av till veterinärkollegor i Sverige. Kamerorna som nu frivilligt sätts upp på totalt 90 slakterier syftar till att värna djurskyddet.

Semin- och livdjursförsäljningen 2020

av Kerstin Gauffin

Ännu ett år har gått och när vi summerar försäljningen av semin- och livdjur under 2020 kan vi konstatera att försäljningen av semin ökade och försäljningen av livdjur minskade.

Lär dig mer om den resurskloka grisen!

av Theres Strand

Svenskt griskött har en låg klimatpåverkan. En av anledningarna är att vi tar vara på så mycket som möjligt på varje slaktkropp. På många sätt kan tillvaratagandet av allt på den svenska grisen – från tryne till knorr – liknas vid hur man hanterade den värdefulla gårdsgrisen förr i tiden.

Ny kriterier för offentlig upphandling klara!

av Theres Strand

Upphandlingsmyndigheten lanserade den 22 december 2020 uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter. Tidigare i år publicerades nya och reviderade kriterier för nötkött och griskött också med utgångspunkt i den höga standard som svensk lag anger. Hållbarhetskriterierna används vid upphandlingar inom offentlig sektor. Läs mer om kriterierna på LRF:s hemsida. 

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...