Nyhetsarkiv

2021

Vad påverkar smaken på lammkött?

av Theres Strand

Lammlyftet har tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet. I projektet har det tagits fram korta föreläsningar om de olika kvalitetsegenskaperna. Här får du lära dig mer om vad som påverkar smaken på lammkött.

PRESSMEDDELANDE: Chockhöjda kontrollavgifter drabbar hela livsmedelsbranschen

av Åsa Bönnestig

Livsmedelsverket föreslår kraftigt ökade avgifter för livsmedelskontroller från 2022. Det handlar över tre år om mer än 50-procentiga höjningar som gäller kontroller i samband med slakt men även en rad andra anläggningar från mejerier till småskalig livsmedelstillverkning.

– Det är orimligt att belasta branschen med dessa kostnadsökningar. De motverkar hela livsmedelsstrategin som kräver att konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen blir bättre – inte sämre. Regeringen har gett alla livsmedelsmyndigheter tydliga skrivningar om att skapa goda förutsättningar för företagande. Det som nu föreslås är det motsatta och gör mig väldigt besviken säger Åsa Odell, ordförande för LRF Kött.

Vill du bidra till ett ännu bättre svenskt nötkött?

av Theres Strand

Nu är det dags för provsmakning i Meat Standard Sweden projektet. Meat Standard Sweden syftar till att  fram en ny modell som förutsäger köttkvalitet vid slakt för nötkreatur. Ett första steg är att provsmaka ett antal ryggbiffar från olika djur. Smaktesten sker på Högskolan i Kristianstad under majmånad. Anmälan till det sensoriska testet är öppen via den här länken: https://eyequestion.hkr.se/eq/r1/r84xr

Svensk Köttrasprövning söker ny VD

av Johanna Bengtsson

Svensk Köttrasprövning AB ägs av VÄXA Sverige, Svenska Köttföretagen och NAB - Svensk Köttrasavel i samverkan och har en central roll i svensk köttrasavel. På stationen Gunnarp, norr om Hörby, individprövas varje år köttrastjurar för produktionsekonomiskt viktiga egenskaper.

Lär dig räkna på resurseffektivitet!

av Theres Strand

Jordbruksverket bjuder in till utbildning av ett verktyg som hjälper till att beräkna resurseffektivitet på gård. Verktygen är kostnadsfritt och filen kan laddas ner från Jordbruksverkets hemsida. Utbildningen hålls av Hushållningssällskapet. Genomgången riktar sig till rådgivare, lantbrukare och andra som vill lära sig hur verktyget används på bästa sätt. Det kostar inget att delta. Anmäl dig här!

Coop lanserar hållbarhetsdeklaration

av Theres Strand

Den 15 april lanserade Coop sin nya hållbarhetsdeklaration. Hållbarhetsdeklarationen bedömer hur mycket eller lite en vara påverkar klimat, miljö och samhälle utifrån tio olika områden. T.ex. risken för negativ påverkan på biologisk mångfald eller bristfälliga arbetsförhållanden vid produktionen. Läs mer på Coops hemsida om alla delar i deklarationen.

Svenska Köttföretagens nyhetsbrev april 2021

av Åsa Bönnestig

I april månads nyhetsbrev kan du bl a läsa om:
* Resurseffektivitet på gris-, nöt- och lammgårdar
* Erfarenheter av pandemins påverkan på livsmedelsförsörjningen
* Semin- och livdjursförsäljning kvartal 1 2021
* Senaste nytt från avelsbolagen

Äntligen kommer vårvärmen!

av Åsa Bönnestig

Nu blir det extra trevligt att tända grillen när vårvärmen äntligen kommer.

Grilla gott med svenska produkter och du finner många spännande recept på #GrillaSvenskt

Välkommen Karolina Johansson

av Åsa Bönnestig

 ny Verksamhetschef för Gris på Svenska Köttföretagen!

Träffar för bättre lammköttskvalitet

av Theres Strand

En svensk standard för lammköttskvalitet är nyligen framtagen, kallad Meat Standard Sweden - lamm. Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet oavsett kön, ras och uppfödningsmodell. Vill du veta mer så hålls tre informationsträffar inom ämnet:  

  • Tisdagen den 20 april, lunchmöte, kl. 12.00 - 13.00.   
  • Torsdagen den 22 april, kvällsmöte, kl 19.00- 20.00. 
  • Torsdagen den 6 maj, lunchmöte, kl 12.00- 13.00.  

Här hittar du den fullständiga inbjudan.

Vill du bli mer resurseffektiv?

av Theres Strand

För ca ett år sedan gav Jordbruksverket, i samarbete med Svenska Köttföretagen, Hushållningssällskapet i uppdrag att ta fram ett beräkningsverktyg och en rapport om resurseffektivisering på gården. Nu är det klart och finns upplagt på Jordbruksverkets hemsida. Detta är en del av arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2.

Svenska Köttföretagens nyhetsbrev mars 2021

av Åsa Bönnestig

I mars månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vilka tjurar som kommer att säljas på on-line auktionen från Gunnarp, att konsumtionen av kött minskar, men andelen svenskt kött ökar, hur man utfodrar tackor för hög lammtillväxt och seminstationernas öppettider runt Påsk.

 

Nytt regelverk för klimatberäkning av foder

av Theres Strand

Under det senaste året har en kommitté inom företaget Foder & Spannmål, där det stora flertalet svenska foderföretag varit engagerade, arbetat med att ta fram ett branschgemensamt regelverk för klimatberäkning av foderprodukter. Detta arbete är nu slutfört i och med att Foder & Spannmål kan presentera den första versionen av RKFS, Regler för beräkning och kommunikation av klimatpåverkan för foder i Sverige. Läs mer om det nya regelverket. 

Öppettider på seminstationerna i Påsk

av Åsa Bönnestig

Under Påsk, den 31 mars - 5 april har vi begränsade möjligheter att skicka semindoser. 

Läs vidare för beställningsfrister och vad som gäller olika dagar.

Vid frågor kontakta ordermottagningen på tfn 010-130 89 32.

Vad händer med semindosen när temperaturen i omgivningen ändras?

av Åsa Bönnestig

Galtars spermier är känsligare än andra djurslags för kylchock vid tillverkning av semindoser. Kylchock uppstår om sperman snabbt kyls ner från kroppstemperatur (37 grader) till under 15 grader.

Vid en test som gjordes på Svenska Köttföretagens seminstation i Hållsta tog vi doser från enskilda galtar som var spädda med 5-dagars spädning och placerade dem först i en temperatur av +10 grader i 90 minuter och sedan i en temperatur av 35 grader i 90 minuter. Därefter tittade vi på om spermierna var befruktningsdugliga eller inte.

 

Ny rapport om livsmedelsförluster

av Theres Strand

Nyligen släppte Jordbruksverket en rapport som handlar om matsvinn och förluster tidigt i livsmedelkedjan från gård och fram till varan är levererad till butik. Rapporten presenterar metoder för hur livsmedelsförluster kan följas upp i produktionskedjorna för nötkött, griskött, mjölk, fisk, vete, potatis, morötter och jordgubbar. När det var tänkt att bli mat är det nästan alltid mest resurseffektivt att det blir det, både för miljön och klimatet men också för ökad lönsamhet. Läs mer i Jordbruksverkets blogg. 

Köttrasprövningens auktionskatalog

av Johanna Bengtsson

Nu är det klart vilka avelstjurar som kommer att säljas på online-auktion från Individprövningen på Gunnarp. Budgivningen startar lördagen den 20 mars på www.online.hoab.se  När det närmar sig budgivningsstart är det också där som filmer på tjurarna kommer att läggas upp tillsammans med information från auktionskatalog och hälsokort. Auktionsavslut är fredagen den 26 mars och lördagen den 27 mars. Läs mer om auktionen och tjurarna i auktionskatalogen

Utfodring av tackor för hög lammtillväxt

av Theres Strand

Vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU) har ett försök genomförts tillsammans med SLU. Vuxna tackor fördelades i tre grupper under de sista sju veckorna av dräktigheten och utfodrades med 85 %, 100 % respektive 120 % av energinormen i syfte att följa lammens tillväxt. Läs mer om försöket här.

Rätt storlek på lammen

av Theres Strand

Lammlyftet har tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet. Lär dig mer om varför storleken på slaktlammen är viktig för köttkvaliteten. 

Semestervikarier till seminstationerna

av Åsa Bönnestig

Vill du jobba med grisar i sommar?
Vi söker semestervikarier till våra seminstationer i Hållsta utanför Eskilstuna och Hudaryd utanför Malmbäck.
Tjänsterna innefattar arbete med och skötsel av galtar, kontroll och tillverkning av semindoser i laboratoriet samt packning för leverans.

Svenska Köttfötretagens nyhetsbrev februari 2021

av Åsa Bönnestig

I februari månads nyhetsbrev kan du bl a läsa mer om lammlyftets nya utbildningsverktyg, klövverkning av suggor, den digitala köttrasauktionen som går av stapeln den 26-27 mars.

Uppfödning av grisar med DanBred Duroc som faderras

av Åsa Bönnestig

Ett 3-årigt projekt finansierat av branschutvecklingspengen, om danska foderrekommendationer till DanBred Duroc även fungerar under svenska förhållanden avslutades 2020. Svaret är ja, och man såg även att de danska rekommendationerna var positiva för grisar med Topigs Norsvins Duroc som faderras.

Klövverkning på suggor minskar skador!

av Theres Strand

Ett projekt, finansierat av branschutvecklingspengen, om funktionell klövverkning visar att rätt klövverkning kan ge signifikanta förändringar i belastningsfördelning i klöven. Verkning resulterade i mindre tryck mot klövens bakre del, vilket kan vara gynnsamt för förebyggandet av klövskador. Läs mer i slutrapporten. 

Lammlyftets utbildningsverktyg är klart!

av Theres Strand

Lammlyftet har tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet oavsett kön, ras och uppfödningsmodell. Här finns Lammlyftets utbildningsverktyg för både producenter och slakteri. 

Kan rödalger minska utsläpp av metan?

av Theres Strand

Den tropiska rödalgen Asparagopsis Taxiformis har i ett flertal laboratoriestudier visat sig ha stor potential att minska metanutsläppen från idisslares matsmältning utan att ge några negativa effekter på fermentationen i vommen. SLU har sammanställt en litteraturstudie om metanreducerande fodertillskott till nötkreatur. Projektet är finansierat av Branschutvecklingspengen. 

Vår syn på kameraövervakning på slakterier

av Theres Strand

Med anledning av missförhållanden vid ett småskaligt slakteri i Skåne har frågan om kameraövervakning vid slakterier i Sverige aktualiserats. Med all rätt. Men är verkligen kameraövervakning på alla svenska slakterier lösningen? Läs mer i en artikel publicerad hos UNT.  

Nyhetsbrev, januari 2021 Svenska Köttföretagen

av Kerstin Gauffin

Läs om: SVT:s granskning av branschen, sänkt klimatavtryck för svensk grisproduktion, branschutvecklingspengen finansierar material om Svenskt kött och rekommendationer för uppfödning av slaktgrisar, exklusiva nyheter från avelsbolagen, nya kriterier för upphandling, Ny kurs: Kalvakademin, Hur ditt resultat kan bidra till bättre forskning och rådgivning, det senaste nyhetsbrev för får, Debatt: Djurskyddskontroll vid slakt, summering av  semin- och livdjursförsäljningen 2020, februaris kampanjvara och våra bästa semin tips ute i kylan.

 

Klimatavtryck för svensk grisproduktion

av Johanna Bengtsson

Svensk grisproduktion har förbättrat sitt klimatavtryck från 3,2 till 2,5 kg CO2e/kg slaktad gris sedan 2005. Förklaringen ligger i förbättrad produktionseffektivitet samt förhållandevis hög användning av biprodukter samt minskad andel av soja i foderstaten. Läs mer om resultaten i RISE rapporten "Uppdaterad och utökad livscykelanalys av svensk grisproduktion"

Behöver man extra protein för att bygga muskler?

av Theres Strand

Får du många frågor om kött och protein? Mer information om kött och näringsämnen finns på Svenska Köttföretagens hemsida. Materialet är fritt att använda och ladda ner. 

Med anledning av SVT:s granskning av avvikelser på slakterier

av Åsa Bönnestig

Uppdrag Granskning sänder den 13 januari och den 20 januari två program med fokus på avvikelser i djuromsorg på KRAV-certifierade lantbruk samt avvikelser i hygien och livsmedelssäkerhet på slakterier. Som bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige, välkomnar vi granskningar och tror att det kan göra branschen som helhet än bättre.

Slakterier investerar i kameraövervakning för att värna djurskyddet

av Kerstin Gauffin

Nederländska livsmedelsverket har infört regelbundna kamerainspektioner på slakterier, något som man nu vill dela med sig av till veterinärkollegor i Sverige. Kamerorna som nu frivilligt sätts upp på totalt 90 slakterier syftar till att värna djurskyddet.

Semin- och livdjursförsäljningen 2020

av Kerstin Gauffin

Ännu ett år har gått och när vi summerar försäljningen av semin- och livdjur under 2020 kan vi konstatera att försäljningen av semin ökade och försäljningen av livdjur minskade.

Lär dig mer om den resurskloka grisen!

av Theres Strand

Svenskt griskött har en låg klimatpåverkan. En av anledningarna är att vi tar vara på så mycket som möjligt på varje slaktkropp. På många sätt kan tillvaratagandet av allt på den svenska grisen – från tryne till knorr – liknas vid hur man hanterade den värdefulla gårdsgrisen förr i tiden.

Ny kriterier för offentlig upphandling klara!

av Theres Strand

Upphandlingsmyndigheten lanserade den 22 december 2020 uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter. Tidigare i år publicerades nya och reviderade kriterier för nötkött och griskött också med utgångspunkt i den höga standard som svensk lag anger. Hållbarhetskriterierna används vid upphandlingar inom offentlig sektor. Läs mer om kriterierna på LRF:s hemsida. 

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...