Nyhetsarkiv

2021

Nyhetsbrev december

av Åsa Bönnestig

I Svenska Köttföretagens Nyhetsbrev för december kan du bl a läsa om:
* Ny medarbetare på AO Bransch
* Klimatåtgärder på svenska slakterier
* Kundenkät AO Genetik
* Semin- och livdjursförsäljning

Välkommen Ulrika Åkesson!

av Theres Strand

Vi har nu avslutat rekryteringen till AO Bransch och välkomnar Ulrika Åkesson till Svenska Köttföretagen. Ulrika har drygt 20 års erfarenhet från livsmedelsindustrin. Hon har bland annat varit affärsområdeschef på Källbergs Industri och marknadschef på Dafgårds. Ulrika börjar jobba hos oss den 18 januari 2022.

Klimatåtgärder på svenska slakterier

av Theres Strand

Att arbeta med resurseffektivitet och hållbarhetsfrågor är ett ständigt pågående arbete för svenska slakterier. Här har vi samlat 10 exempel på viktiga klimat- och resurseffektiva åtgärder som pågår på många svenska slakterier. Åtgärderna bidrar till ett klimatsmartare kött som är en del av det naturliga kretsloppet. Ekonomisk- och miljömässig hållbarhet går många gånger hand i hand där samma åtgärder bidrar till så väl minskad klimatpåverkan som förbättrad lönsamhet. Ett exempel på detta är att så många delar som möjligt på djuret går till livsmedel. Hela materialet hittar du här!

Kundenkät 2021

av Åsa Bönnestig

Är du livdjur- eller seminkund?
Årets kundenkät har i dagarna skickats ut via e-post, men har du inte fått den går det bra att gå in via länken nedan och svara på frågorna. Enkäten tar ca 5 min att svara på.
Tack för att du hjälper oss att utveckla vår verksamhet!
 

Nyhetsbrev november

av Åsa Bönnestig

I Köttföretagens nyhetsbrevet för november kan du bl a läsa om:
- vem som vann skinkprovningen på träffen hos Österlens grisproducenter
- vilka som beviljats medel från Branschutvecklingspengen
- Tufft halvår väntar för EUs grisföretagare
 

Utlysningen av Branschutvecklingspengen 2021 är klar!

av Theres Strand

Ytterligare en utlysning omfattande totalt 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen med fokus på ökad djuromsorg och lönsamhet har avslutats. Nytt för i år är beslutsgruppen har kompletterats med ytterligare medlemmar. Beslutsgruppen för gris har kompletterats med Majsan Pense, Coop, och Kerstin Sigfridsson, Lantmännen. Beslutsgruppen för nöt har kompletterats med Margareta Dahlberg, Margareta Dahlbergs Lantbruksråd och beslutsgruppen för lamm har kompletterats med Tomas Olsson, Lammproducenterna. Förutom ovanstående deltagare finns också representanter för Svenska Köttföretagen, LRF Kött, Sveriges Grisproducenter, Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska Fåravelsförbundet med i beslutsgrupperna. Projekten som har fått medel hittar du här!

Bloggen - Den svenska Maten

av Theres Strand

Den svenska maten – om livsmedelsstrategin är en blogg från Jordbruksverket. Här kan du läsa om händelser och nyheter i arbetet med att uppfylla livsmedelsstrategins mål. Vi berättar om hur vi främjar en ökad och hållbar matproduktion, en god djurvälfärd och en levande landsbygd i hela Sverige. Det senaste avsnittet handlar om de skenande produktionskostnaderna som har drabbar det svenska lantbruket under de senaste månaderna. Jordbruksverkets produktionsmedelsindex har ökat med nästan 7 procent sedan årsskiftet. Läs mer i bloggen på densvenskamaten.com .

Nyhetsbrev om otillbörlig handel

av Theres Strand

I juni togs beslut om en ny lagstiftning om otillbörliga handelsmetoder. Lagen innebär att det införs ett förbud för köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter med en årsomsättning på över två miljoner euro att använda vissa i lagen angivna handelsmetoder mot leverantörer från och med den 1 november. I lagen finns även bestämmelser om tillsyn och sanktioner för den som bryter mot förbuden mot otillbörliga handelsmetoder. Konkurrensverket blir tillsynsmyndighet och har därför startat ett nyhetsbrev i syfte att sprida information om den nya lagstiftningen till så många som möjligt. För att prenumerera på nyhetsbrevet anmäl dig här!

Sambedömnig av exteriör och spenar

av Åsa Bönnestig

I veckan som gått har vi äntligen kunnat träffas på gård för sambedömning av renrasgyltor.

Vad påverkar Lammköttets smak?

av Theres Strand

Inom ramen för projektet Lammlyftet har en svensk standard för lammköttskvalitet tagits fram; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet. Kopplat till standarden finns också ett utbildningsmaterial som är framtaget för att öka kunskapen om hur olika faktorer påverkar köttkvaliteten. Här hittar du webbföreläsningar om vad som påverkar Lammköttets smak. 

Segrande domstolsbeslut om Livsmedelsverkets kontrollavgifter

av Åsa Bönnestig

Nu står det klart att fågel- och köttbranschen återigen fick rätt i Förvaltningsrätten gällande överklagan av Livsmedelsverkets kontrollavgifter. 

Nyhetsbrev oktober

av Åsa Bönnestig

I oktober månads nyhetsbrev kan du bl a läsa om

* Rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött” där man kartlagt utmaningar och möjligheter för en än mer hållbar produktion till 2050. 

* Jämförelse mellan slaktvikter på gris i Europa

* Nyheten att man kan skanna QR-kod på semindosen med PigVision mobile

* Försäljningsstatistik för kvartal 3 för semin och livdjur

Framtidens jordbruk - Mjölk och Nötkött

av Theres Strand

Den 18 oktober lanserades rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött” där man kartlagt utmaningar och möjligheter för en än mer hållbar produktion till 2050. Resultaten visar att den svenska produktionen av mjölk och nötkött kan minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet, samtidigt som produktiviteten ökar och biologisk mångfald gynnas. Aktörerna som står bakom rapporten är Arla, DeLavalHKScan, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa och Yara. Rapporten hittar du här https://www.mynewsdesk.com/se/vaexa-sverige/images/framtidens-jordbruk-2021-omslag-2340204  

Ny film om hur djur blir till mat

av Theres Strand

Filmen “Hur djur blir till mat” finns på Youtube och på svensktkött.se. Filmen är ett samarbete mellan Svenska Köttföretagen och Svenskt Kött. Det är en film som visar djurens hela väg från födsel till tallrik och handlar om människorna som jobbar med djuren längs vägen. Vi som företag är stolta över filmen och hur den beskriver vår bransch. 

I samband med releasen har vi publicerat texter om hur svensk slakt går till, från gård till produkt. Texterna finns publicerade på Svenska Köttföretagens hemsida och det är fritt att länka till eller använda hela eller delar av texten.  

https://www.kottforetagen.se/vart-ansvar.html  

Mjölkveckan 2021

av Theres Strand

Under vecka 41 bjuder forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem in till en mjölkvecka med fokus på mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem. Varje dag hålls ett antal intressanta digitala föreläsningar följt av en öppen diskussion. Fokus ligger på att kunna tillämpa forskningsresultaten inom svensk mjölkproduktion. Ingen anmälan krävs, du följer föreläsningarna på YouTube via länkarna här.

Ny medarbetare till AO Bransch sökes!

av Theres Strand

Då Johanna Bengtsson har valt att gå vidare med nya utmaningar söker vi nu en ny medarbetare till Svenska Köttföretagen inom arbetsområde Bransch. Arbetets innehåll är mycket varierat, allt från representation för slakterierna i olika sammanhang till nationella kunskapsprojekt, branschöverenskommelser och remissvar. Vi samarbetar med andra branschorganisationer, slakterier olika myndigheter dagligen. Tror du att detta är ett jobb för dig så är du välkommen med din ansökan senast den 15 oktober. Ansökan skickas till ida.johansson@kottforetagen.se .

 

Färdväg för hållbara livsmedelssystem

av Theres Strand

Det pågår många initiativ som kommer bidra till omställningen av våra livsmedelssystem, vilket blir tydligt i den nyligen publicerade färdvägen för hållbara livsmedelssystem. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har fått i uppdrag att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer i syfte att skapa en tydlig inriktning för arbetet med en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige. Två andra områden som är av yttersta vikt för att nå målen i Agenda 2030 är att minska förlusten av resurser, till exempel genom matsvinn, samt via satsning på forskning och innovation. 

Ny VD rekryterad till Svensk Köttrasprövning

Louise Ryberg blir ny VD för Svensk Köttrasprövning AB med tillträde 1 nov 2021 genom ett samarbetsavtal med Växa Sverige.  

Louise är husdjursagronom och kommer närmast från en tjänst på HS Konsult AB som Lantbruksdjursrådgivare. På grund av att Louise för närvarade är föräldraledig så kommer nuvarande VD Johanna Bengtsson arbeta kvar under en övergångsperiod. 

Svar till Aftonbladets fråga om djurskydd på slakterier

av Åsa Bönnestig

Aftonbladet ställde frågor om djurskyddet vid slakterier . Läs frågorna och vårt svar här:

Marknadsbalanser för första halvåret 2021

Nu finns uppdaterade markandsbalanser för bland annat gris-, nöt- och lammkött för första halvåret 2021 på Jordbruksverkets hemsida. Jordbruksverket skriver i sin kommentar till statistiken att den svenska marknadsandelen för kött fortsätter generellt att förbättras, undantaget nötkött där den försvagades första halvåret på grund av den relativt stora produktionsminskningen.  

Svenska Köttföretagens nyhetsbrev august

av Åsa Bönnestig

Nyhetsbrev augusti
I augusti månads nyhetsbrev kan du bl a läsa om:
* Rena lamm till slakt ger längre
hållbarhet på lammköttet
* Vill konsumenterna bli styrda mot klimatsmarta val?
* Vägen mot fossiloberoende jordbruk
* Dags att uppdatera inköpsplanen för gyltor
 

Examensarbete om orsaker till livsmedelsförluster i nötköttsproduktionen

av Theres Strand

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras runt om i världen går förlorad eller slängs, vilket resulterar i negativ påverkan på klimat och miljö, ekonomiska förluster samt bortfall av mat som annars kunnat tillgodose människor med mat. I Sverige startades i fjol den frivilliga överenskommelsen Samarbete för minskat matsvinn (SAMS). Detta examensarbete har kartlagt vart matsvinnet uppkommer i värdekedjor för två livsmedel, nötkött och potatis, samt identifiera orsaker till varför det uppstår. Vidare syftar rapporten till att bistå SAMS i sitt fortsatta arbete för att minska matsvinn genom att identifiera möjliga förebyggande åtgärder till de identifierade orsakerna.

Sista ansökningsdag den 31/8 för Branschutvecklingspengen!

av Theres Strand

Sveriges köttbönder sätter årligen av 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen i syfte att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan. Sista datum för ansökan är den 31 augusti 2021. Läs mer om utlysningen här!

En toppentävling för Gård & Djurhälsans kunder

Nöttoppen är en tävling i slaktkroppstillväxt och är öppen fram till 15 september 2021 för Gård & Djurhälsans kunder som bedriver ungnötsproduktion. Vinnaren koras på Köttriksdagen 2021 då även topplista i slaktkroppstillväxt presenteras! Läs mer och anmäl dig till tävlingen på Gård & Djurhälsans hemsida

Vägen mot fossiloberoende jordbruk

Den statliga utredningen "Vägen mot fossiloberoende jordbruk" har nu presenterats för regeringen. Utredningen visar på att låg lönsamhet och konkurrenskraft har identifierats som avgörande begränsningar för jordbruksverkets klimatomställning. Utredningens huvudförslag är en grön skatteväxling genom att ett jordbruksavdrag införs som växlas mot en utfasning av den återbetalning av dieselskatt som jord-, skogs- och vattenbrukets företag i dag kan ansöka om. Här kan du läsa rapporten: "Vägen mot fossiloberoende jordbruk"

Vill du veta mer om svensk livsmedelsproduktion?

av Theres Strand

För att underlätta för län och regioner har Jordbruksverket sammanställt officiell statistik om situationen i livsmedelskedjan både nationellt och i alla Sveriges län. Tanken med statistiken att vara till hjälp bland annat när regionala handlingsplaner och strategier ska revideras. Den ska göra det lättare att prioritera bland åtgärder för att nå livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig näring i hela landet. Materialet skapar också möjlighet för aktörer i de olika länen att göra jämförelser utifrån samma grund. Statistiken för primärproduktionen, livsmedelsindustrin, livsmedelshandeln och restaurangerna är bland annat hämtad från undersökningar om företagens struktur, ekonomi och antal anställda som tagits fram mellan åren 2008-2017/2018. Statistiken hittar du här.

Kan man sätta siffror på biodiversitet?

av Theres Strand

Det finns stora utmaningar när det gäller kvantifiering av påverkan på biodiversitet. I projektet har  en förstudie genomförts för att närma sig området på ett systematiskt sätt. Fokus har varit två olika nivåer: ramverk för gårdsnivå och livscykelanalys (LCA) på produktnivå. Båda dessa är relevanta för svenska köttproducenter för att kunna utvärdera effekter av åtgärder på gårdsnivå, men också för att kunna märka och marknadsföra svenska mervärden på enskilda produkter. Projektet är finansierat av BranschutvecklingspengenRapporten hittar du här.

Livdjursförsäljning kvartal 2

av Åsa Bönnestig

Försäljningen av livdjur har hittills i år ökat med 1,3%. Under kvartal 2 minskade dock försäljningen med 11% jämfört med kvartal 1 2021. 

Jämfört med kvartal 2 föregående år så har försäljningen ökat med 0,4%. 

Har du frågor till vår ekonomiavdelning?

av Theres Strand

Om du har frågor som berör vår ekonomiavdelning så ber vi dig skicka ett mail. Medarbetarna har semester t.o.m. 2/8 och nås då inte på telefon. Du når oss på: servicecenter@kottforetagen.se

Rena lamm till slakt ger längre hållbarhet!

av Theres Strand

I projektet lammlyftet har man tagit fram en svensk standard för olika parametrar vid slakt av lamm. Flera av dessa påverkar lammköttets bäst före datum. Bland annat finns nu en standard för rena får och lamm vid slaktleverans. Här kan du lära dig mer om vad som påverkar hållbarheten för lammkött.  

Seminförsäljning kvartal 2

av Åsa Bönnestig

Seminförsäljningen ökade med 1,1% under kvartal 2 jämfört med kvartal 1. Men det är fortsatt en minskad försäljning av semin jämfört med föregående år.

Kunskapsrapporter från Sweden Food Arena

av Theres Strand

Det finns en stor potential för livsmedelssektorn i Sverige. Livsmedel är Sveriges tredje största industrigren men det behövs en ökad samverkan mellan dess aktörer. Genom att etablera Sweden Food Arena där områden som forskning, utveckling och innovation hanteras och stärks av branschen skapas förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världsklass. Här finns ett urval av kunskapsrapporter som Sweden Food Arena har publicerad. 

Vill konsumenter bli styrda mot klimatsmarta val?

av Theres Strand

Axfoundation har, med hjälp av Origo Group, tagit fram rapporten "Vill konsumenter bli styrda mot klimatsmarta val?". Rapporten pekar på vilka styrmedel som dagens konsumenter i Sverige anses acceptabla. Rapporten hittar du här.

 

 

Svenska Köttföretagens nyhetsbrev juni 2021

av Åsa Bönnestig

I juni månads nyhetsbrev kan du bl a läsa om:

* Topplistorna för svensk grisproduktion
* Lammköttskvalitet
* Fakta om kött
* Viktigaste klimatåtgärdena på gård
* Semintips inför sommaren

 

Faktorer som påverkar mörhet på lammkött

av Theres Strand

Lammlyftet har tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet. I projektet har det tagits fram korta föreläsningar om de olika kvalitetsegenskaperna. Här får du lära dig mer om vad som påverkar lammköttets mörhet.

Ny rapport om klimatåtgärder på svenska gris-, nöt- och lammgårdar!

av Theres Strand

Rapporten beskriver de tio viktigaste klimatåtgärderna för gris-, nöt- och lammgårdar. Åtgärderna är värderade efter effekt på utsläpp av klimatgaser, ekonomi och möjlighet för genomförande. I materialet beskrivs även åtgärder som ger stor klimatnytta men där de ekonomiska förutsättningarna i dagsläget saknas för genomförande. Vill du veta mer kan du ladda ner materialet på Svenska Köttföretagens hemsida. Här finns rapporten i sin helhet och de tio viktigaste åtgärderna för respektive djurslagen gris, nöt och lamm i form av PDF-filer. Illustrationerna i rapporten finns att ladda ner som pp-fil eller bilder. 

PRESSMEDDELANDE: Branschen kraftsamlar mot Mycoplasma bovis

av Åsa Bönnestig

Allt fler nötbesättningar smittas med sjukdomen Mycoplasma bovis. Branschen kraftsamlar nu för att bromsa utvecklingen och värna om det goda smittläget vi fortfarande har i Sverige.

Vad påverkar smaken på lammkött?

av Theres Strand

Lammlyftet har tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet. I projektet har det tagits fram korta föreläsningar om de olika kvalitetsegenskaperna. Här får du lära dig mer om vad som påverkar smaken på lammkött.

PRESSMEDDELANDE: Chockhöjda kontrollavgifter drabbar hela livsmedelsbranschen

av Åsa Bönnestig

Livsmedelsverket föreslår kraftigt ökade avgifter för livsmedelskontroller från 2022. Det handlar över tre år om mer än 50-procentiga höjningar som gäller kontroller i samband med slakt men även en rad andra anläggningar från mejerier till småskalig livsmedelstillverkning.

– Det är orimligt att belasta branschen med dessa kostnadsökningar. De motverkar hela livsmedelsstrategin som kräver att konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen blir bättre – inte sämre. Regeringen har gett alla livsmedelsmyndigheter tydliga skrivningar om att skapa goda förutsättningar för företagande. Det som nu föreslås är det motsatta och gör mig väldigt besviken säger Åsa Odell, ordförande för LRF Kött.

Vill du bidra till ett ännu bättre svenskt nötkött?

av Theres Strand

Nu är det dags för provsmakning i Meat Standard Sweden projektet. Meat Standard Sweden syftar till att  fram en ny modell som förutsäger köttkvalitet vid slakt för nötkreatur. Ett första steg är att provsmaka ett antal ryggbiffar från olika djur. Smaktesten sker på Högskolan i Kristianstad under majmånad. Anmälan till det sensoriska testet är öppen via den här länken: https://eyequestion.hkr.se/eq/r1/r84xr

Lär dig räkna på resurseffektivitet!

av Theres Strand

Jordbruksverket bjuder in till utbildning av ett verktyg som hjälper till att beräkna resurseffektivitet på gård. Verktygen är kostnadsfritt och filen kan laddas ner från Jordbruksverkets hemsida. Utbildningen hålls av Hushållningssällskapet. Genomgången riktar sig till rådgivare, lantbrukare och andra som vill lära sig hur verktyget används på bästa sätt. Det kostar inget att delta. Anmäl dig här!

Coop lanserar hållbarhetsdeklaration

av Theres Strand

Den 15 april lanserade Coop sin nya hållbarhetsdeklaration. Hållbarhetsdeklarationen bedömer hur mycket eller lite en vara påverkar klimat, miljö och samhälle utifrån tio olika områden. T.ex. risken för negativ påverkan på biologisk mångfald eller bristfälliga arbetsförhållanden vid produktionen. Läs mer på Coops hemsida om alla delar i deklarationen.

Svenska Köttföretagens nyhetsbrev april 2021

av Åsa Bönnestig

I april månads nyhetsbrev kan du bl a läsa om:
* Resurseffektivitet på gris-, nöt- och lammgårdar
* Erfarenheter av pandemins påverkan på livsmedelsförsörjningen
* Semin- och livdjursförsäljning kvartal 1 2021
* Senaste nytt från avelsbolagen

Äntligen kommer vårvärmen!

av Åsa Bönnestig

Nu blir det extra trevligt att tända grillen när vårvärmen äntligen kommer.

Grilla gott med svenska produkter och du finner många spännande recept på #GrillaSvenskt

Välkommen Karolina Johansson

av Åsa Bönnestig

 ny Verksamhetschef för Gris på Svenska Köttföretagen!

Träffar för bättre lammköttskvalitet

av Theres Strand

En svensk standard för lammköttskvalitet är nyligen framtagen, kallad Meat Standard Sweden - lamm. Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet oavsett kön, ras och uppfödningsmodell. Vill du veta mer så hålls tre informationsträffar inom ämnet:  

  • Tisdagen den 20 april, lunchmöte, kl. 12.00 - 13.00.   
  • Torsdagen den 22 april, kvällsmöte, kl 19.00- 20.00. 
  • Torsdagen den 6 maj, lunchmöte, kl 12.00- 13.00.  

Här hittar du den fullständiga inbjudan.

Vill du bli mer resurseffektiv?

av Theres Strand

För ca ett år sedan gav Jordbruksverket, i samarbete med Svenska Köttföretagen, Hushållningssällskapet i uppdrag att ta fram ett beräkningsverktyg och en rapport om resurseffektivisering på gården. Nu är det klart och finns upplagt på Jordbruksverkets hemsida. Detta är en del av arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2.

Svenska Köttföretagens nyhetsbrev mars 2021

av Åsa Bönnestig

I mars månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vilka tjurar som kommer att säljas på on-line auktionen från Gunnarp, att konsumtionen av kött minskar, men andelen svenskt kött ökar, hur man utfodrar tackor för hög lammtillväxt och seminstationernas öppettider runt Påsk.

 

Nytt regelverk för klimatberäkning av foder

av Theres Strand

Under det senaste året har en kommitté inom företaget Foder & Spannmål, där det stora flertalet svenska foderföretag varit engagerade, arbetat med att ta fram ett branschgemensamt regelverk för klimatberäkning av foderprodukter. Detta arbete är nu slutfört i och med att Foder & Spannmål kan presentera den första versionen av RKFS, Regler för beräkning och kommunikation av klimatpåverkan för foder i Sverige. Läs mer om det nya regelverket. 

Öppettider på seminstationerna i Påsk

av Åsa Bönnestig

Under Påsk, den 31 mars - 5 april har vi begränsade möjligheter att skicka semindoser. 

Läs vidare för beställningsfrister och vad som gäller olika dagar.

Vid frågor kontakta ordermottagningen på tfn 010-130 89 32.

Vad händer med semindosen när temperaturen i omgivningen ändras?

av Åsa Bönnestig

Galtars spermier är känsligare än andra djurslags för kylchock vid tillverkning av semindoser. Kylchock uppstår om sperman snabbt kyls ner från kroppstemperatur (37 grader) till under 15 grader.

Vid en test som gjordes på Svenska Köttföretagens seminstation i Hållsta tog vi doser från enskilda galtar som var spädda med 5-dagars spädning och placerade dem först i en temperatur av +10 grader i 90 minuter och sedan i en temperatur av 35 grader i 90 minuter. Därefter tittade vi på om spermierna var befruktningsdugliga eller inte.

 

Ny rapport om livsmedelsförluster

av Theres Strand

Nyligen släppte Jordbruksverket en rapport som handlar om matsvinn och förluster tidigt i livsmedelkedjan från gård och fram till varan är levererad till butik. Rapporten presenterar metoder för hur livsmedelsförluster kan följas upp i produktionskedjorna för nötkött, griskött, mjölk, fisk, vete, potatis, morötter och jordgubbar. När det var tänkt att bli mat är det nästan alltid mest resurseffektivt att det blir det, både för miljön och klimatet men också för ökad lönsamhet. Läs mer i Jordbruksverkets blogg. 

Köttrasprövningens auktionskatalog

Nu är det klart vilka avelstjurar som kommer att säljas på online-auktion från Individprövningen på Gunnarp. Budgivningen startar lördagen den 20 mars på www.online.hoab.se  När det närmar sig budgivningsstart är det också där som filmer på tjurarna kommer att läggas upp tillsammans med information från auktionskatalog och hälsokort. Auktionsavslut är fredagen den 26 mars och lördagen den 27 mars. Läs mer om auktionen och tjurarna i auktionskatalogen

Utfodring av tackor för hög lammtillväxt

av Theres Strand

Vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU) har ett försök genomförts tillsammans med SLU. Vuxna tackor fördelades i tre grupper under de sista sju veckorna av dräktigheten och utfodrades med 85 %, 100 % respektive 120 % av energinormen i syfte att följa lammens tillväxt. Läs mer om försöket här.

Rätt storlek på lammen

av Theres Strand

Lammlyftet har tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet. Lär dig mer om varför storleken på slaktlammen är viktig för köttkvaliteten. 

Semestervikarier till seminstationerna

av Åsa Bönnestig

Vill du jobba med grisar i sommar?
Vi söker semestervikarier till våra seminstationer i Hållsta utanför Eskilstuna och Hudaryd utanför Malmbäck.
Tjänsterna innefattar arbete med och skötsel av galtar, kontroll och tillverkning av semindoser i laboratoriet samt packning för leverans.

Svenska Köttfötretagens nyhetsbrev februari 2021

av Åsa Bönnestig

I februari månads nyhetsbrev kan du bl a läsa mer om lammlyftets nya utbildningsverktyg, klövverkning av suggor, den digitala köttrasauktionen som går av stapeln den 26-27 mars.

Uppfödning av grisar med DanBred Duroc som faderras

av Åsa Bönnestig

Ett 3-årigt projekt finansierat av branschutvecklingspengen, om danska foderrekommendationer till DanBred Duroc även fungerar under svenska förhållanden avslutades 2020. Svaret är ja, och man såg även att de danska rekommendationerna var positiva för grisar med Topigs Norsvins Duroc som faderras.

Klövverkning på suggor minskar skador!

av Theres Strand

Ett projekt, finansierat av branschutvecklingspengen, om funktionell klövverkning visar att rätt klövverkning kan ge signifikanta förändringar i belastningsfördelning i klöven. Verkning resulterade i mindre tryck mot klövens bakre del, vilket kan vara gynnsamt för förebyggandet av klövskador. Läs mer i slutrapporten. 

Lammlyftets utbildningsverktyg är klart!

av Theres Strand

Lammlyftet har tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet oavsett kön, ras och uppfödningsmodell. Här finns Lammlyftets utbildningsverktyg för både producenter och slakteri. 

Kan rödalger minska utsläpp av metan?

av Theres Strand

Den tropiska rödalgen Asparagopsis Taxiformis har i ett flertal laboratoriestudier visat sig ha stor potential att minska metanutsläppen från idisslares matsmältning utan att ge några negativa effekter på fermentationen i vommen. SLU har sammanställt en litteraturstudie om metanreducerande fodertillskott till nötkreatur. Projektet är finansierat av Branschutvecklingspengen. 

Vår syn på kameraövervakning på slakterier

av Theres Strand

Med anledning av missförhållanden vid ett småskaligt slakteri i Skåne har frågan om kameraövervakning vid slakterier i Sverige aktualiserats. Med all rätt. Men är verkligen kameraövervakning på alla svenska slakterier lösningen? Läs mer i en artikel publicerad hos UNT.  

Nyhetsbrev, januari 2021 Svenska Köttföretagen

Läs om: SVT:s granskning av branschen, sänkt klimatavtryck för svensk grisproduktion, branschutvecklingspengen finansierar material om Svenskt kött och rekommendationer för uppfödning av slaktgrisar, exklusiva nyheter från avelsbolagen, nya kriterier för upphandling, Ny kurs: Kalvakademin, Hur ditt resultat kan bidra till bättre forskning och rådgivning, det senaste nyhetsbrev för får, Debatt: Djurskyddskontroll vid slakt, summering av  semin- och livdjursförsäljningen 2020, februaris kampanjvara och våra bästa semin tips ute i kylan.

 

Klimatavtryck för svensk grisproduktion

Svensk grisproduktion har förbättrat sitt klimatavtryck från 3,2 till 2,5 kg CO2e/kg slaktad gris sedan 2005. Förklaringen ligger i förbättrad produktionseffektivitet samt förhållandevis hög användning av biprodukter samt minskad andel av soja i foderstaten. Läs mer om resultaten i RISE rapporten "Uppdaterad och utökad livscykelanalys av svensk grisproduktion"

Behöver man extra protein för att bygga muskler?

av Theres Strand

Får du många frågor om kött och protein? Mer information om kött och näringsämnen finns på Svenska Köttföretagens hemsida. Materialet är fritt att använda och ladda ner. 

Med anledning av SVT:s granskning av avvikelser på slakterier

av Åsa Bönnestig

Uppdrag Granskning sänder den 13 januari och den 20 januari två program med fokus på avvikelser i djuromsorg på KRAV-certifierade lantbruk samt avvikelser i hygien och livsmedelssäkerhet på slakterier. Som bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige, välkomnar vi granskningar och tror att det kan göra branschen som helhet än bättre.

Slakterier investerar i kameraövervakning för att värna djurskyddet

Nederländska livsmedelsverket har infört regelbundna kamerainspektioner på slakterier, något som man nu vill dela med sig av till veterinärkollegor i Sverige. Kamerorna som nu frivilligt sätts upp på totalt 90 slakterier syftar till att värna djurskyddet.

Semin- och livdjursförsäljningen 2020

Ännu ett år har gått och när vi summerar försäljningen av semin- och livdjur under 2020 kan vi konstatera att försäljningen av semin ökade och försäljningen av livdjur minskade.

Lär dig mer om den resurskloka grisen!

av Theres Strand

Svenskt griskött har en låg klimatpåverkan. En av anledningarna är att vi tar vara på så mycket som möjligt på varje slaktkropp. På många sätt kan tillvaratagandet av allt på den svenska grisen – från tryne till knorr – liknas vid hur man hanterade den värdefulla gårdsgrisen förr i tiden.

Ny kriterier för offentlig upphandling klara!

av Theres Strand

Upphandlingsmyndigheten lanserade den 22 december 2020 uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter. Tidigare i år publicerades nya och reviderade kriterier för nötkött och griskött också med utgångspunkt i den höga standard som svensk lag anger. Hållbarhetskriterierna används vid upphandlingar inom offentlig sektor. Läs mer om kriterierna på LRF:s hemsida. 

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...