Nyhetsarkiv

2020

Viktig information till livdjursförmedlare och lantbrukare

När du ska köpa, sälja eller förmedla djur är det av största vikt att hela branschen tar sitt ansvar. Den nyligen påträffade smittsam digital dermatit (CODD) hos får, har vi i Sverige varit relativt förskonade ifrån. Men med anledning av detta uppdaterar vi nu information och rekommendationer för hur vi kan begränsa skadan. 

 

Vi önskar God Jul med ett nytt material om vad som är bra med att äta kött!

av Theres Strand

Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2 har som målsättning att öka efterfrågan på kött från Sverige. För att uppnå målet jobbar vi inom tre områden. Ett av dessa målområden är Rätt sortering & Köttkvalitet. Ett av delmålen är att ta fram fakta om varför det är nyttigt och bra att äta kött. I ett projekt, finansierat av Branschutvecklingspengen, har vi tillsammans med Svenskt Kött tagit fram fakta om kött. Materialet nedan är fritt att ladda ner och använda för den intresserade.

Här hittar du material för nerladdning!

Året 2020: ett starkt år för svensk köttproduktion

När vi nu börjar kunna summera 2020 kan vi konstatera att det är ett år som vi länge kommer att minnas. Coronaåret, som många döpt det till, har på många sätt varit ett tungt år för de allra flesta. Men i jämförelse med många andra branschen har svensk livsmedelsproduktion och kött i synnerhet klarat sig bra.

Nyhetsbrev, december 2020 Svenska Köttföretagen

Läs om: Framtidspaning av svensk köttproduktion, att vi nu erbjuder köpegaltar från samtliga avelsbolag, om hur inköpsdirektör på KLS Ugglarps ser på branschöverenskommelsen om gödselförorenade djur och vikten av Svenska Köttföretagens uppdaterade broschyrer om just detta, januaris kampanjvaror, om varför Seminstationerna satsar på arbetssättet LEAN, om hur man kan arbeta med köttkvalitet och semin tips inför vintern.

Bristande rutiner ska inte få äventyra förtroendet

Nyligen gav Svenska Köttföretagen ut två broschyrer om Gödselförorenade djur, en till slakteri och en till producent. Vi har pratat med Paul Robertson som är inköpsdirektör på KLS Ugglarps om vad han anser är problemet, hur det kommer sig och varför det är viktigt för att förhindra och förebygga detta.

 

Seminstationerna satsar på LEAN

I vår strävan efter att jobba med ständiga förbättringar, är personalen på seminstationerna igång med att införa arbetssättet LEAN på våra seminstationer under ledning av personal från Gård & Djurhälsan.

Vintertips för seminhantering

Vintern står för dörren, men det får inte seminen göra. Därför vill vi ge våra bästa tips för en säker och hållbar seminhantering.

Vildsvinen utgör stort hot mot livsmedelsproduktionen

Den ovanliga formen av salmonella, Salmonella Choleraesuis som tidigare påträffats i en tamgrisbesättning i höstas, har nu även konstaterats hos flera vildsvin på olika ställen i Sverige, det meddelar Jordbruksverket idag. Detta är en mycket skrämmande utveckling som hotar framtidens livsmedelsproduktion och även folkhälsan menar Svenska Köttföretagen.

 

Framtida strategier för att hantera Mycoplasma bovis

Nu finns ännu ett projekt slutredovisat, nämligen ett underlag för framtida strategier att hantera Mycoplasma bovis i Sverige. Det var första gången en nationell studie utfördes gällande antikroppar mot Mycoplasma bovis och resultatet visar att vi har ett fortsatt relativt gynnsamt läge när det gäller Mycoplasma bovis på svenska mjölkgårdar.

Bedömning av gödselförorenade slaktdjur

Tillsammans med slakterierna har Svenska Köttföretagen uppdaterat branschöverenskommelsen för bedömning av gödselförorenade nötkreatur med nya bilder och rekommendationer. Det finns två versioner, en för djurägare och en för slakteri.

Nyhetsbrev, november 2020 Svenska Köttföretagen

Läs om: Senaste forskningen inom svensk grisproduktion, Nya rekommendationer för TN70, Vinsten i kammarrätten, Våra öppettider runt Jul & Nyår, Nötköttsseminariet ONLINE, Nyhetsbrevet för Nöt & Får, Specialerbjudanden, Inköpsplaner och fakturafrågor. 

 

Mångmiljonbelopp till forskning om djurens betydelse i livsmedelssystemet

Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas finansierar nu olika centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Dessa centrum syftar till att bedriva behovsmotiverad forskning av högsta vetenskapliga kvalité för att möta näringslivets behov av ny kunskap. En av dessa utlysningar om 48 miljoner har tilldelats SLU som tillsammans med flera andra aktörer i branschen ska undersöka på djurens roll för en ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft.

 

Vill du spara 1 krona per semindos?

Då är det dags att teckna en årsbeställning på semin. Fördelarna är många, förutom att du spar en krona per semindos, säkerställer du även att beställningarna/leveranserna är enligt er plan. Ni har även möjlighet att justera en lagd årsbeställning utan extra avgifter.

Livsmedelsverket medger deras felaktiga beslut

Svenska Köttföretagen inleder veckan på bästa sätt, det står nu klart att vi fått rätt i frågan om för höga kontrollavgifter som livsmedelsverket tagit ut, då de även valt att accepterat domen.

 

 

Mina kalvar, dikor och andra kunskapstörstiga…

Får vi lov att presentera…Gård & Djurhälsans Nötköttsseminarium ONLINE! Torsdagen den 28 januari 2021 öppnas ridån till ett helt nytt koncept, Gård & Djurhälsans nya digitala Nötköttsseminarium. Ett modernt och framstående seminarium som pågår under en dag, där alla som deltar ska tjäna på det!

Dags att uppdatera inköpsplanen för livdjur!

För er som har rekryteringsavtal är det hög tid att uppdatera er inköpsplan av livdjur! Inköpsplanen hjälper oss och våra leverantörer av livdjur att planera och säkerställa att det finns de djur och de kvaliteter som ni efterfrågar, i rätt tid.

Har du frågor angående våra fakturor?

Mejla dina frågor till servicecenter@kottforetagen.se så återkommer vi i möjligaste mån inom ett dygn under vardagar.

Världens första trådlösa ultraljud finns att beställa hos oss!

Från och med i dag finns Duo-Scan:Go, världens första, trådlösa ultraljud att beställa hos oss på Svenska Köttföretagen. Skannern är av märket IMV imaging och är både vattentät och väger mindre än 25 gram. Med Duo-Scan:Go kan du smidigt och biosäkert dräktighetsundersöka och även späckmäta dina suggor.

Landbrug & Fødevarer bjuder in till ett inspirationswebbinarium om griskött!

Ta chansen att lyssna på experter inom nutrition och klimat och hur de ser att griskött passar in i ett hållbart samhälle. Låt dig även inspireras av stjärnkocken David Lundqvist som delger sina tankar om smak och tillagning samt hur man tillvaratar fler delar från grisen. 

Seger efter fyra års kamp mot kraftigt höjda avgifter -Kammarrätten ger Svenska Köttföretagen rätt!

Livsmedelsverket har enligt en kammarrättsdom tagit ut för höga avgifter för kontrollerna av totalt 18 slakterier. Något som Svenska Köttföretagen tillsammans med Svensk fågel drivit under en lång tid och med framgång.

Svenska Köttföretagen vill se krafttag mot vildsvinen

I veckan har Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt gått ut med att den salmonella typ, som i höst slagit hårt mot grisuppfödare och bransch i Skåne, nu har påvisats hos vildsvin. Detta är mycket oroande för Svensk Grisproduktion menar Svenska Köttföretagen.  

Smittspårningen visar att den ovanliga salmonellan även finns hos vildsvin

Arbetet med att bekämpa och smittspåra den ovanliga formen av salmonella, Salmonella Choleraesuis, som nyligen konstaterats i en grisbesättning i Skåne, fortsätter. Jordbruksverket meddelar idag att inga nya fall har upptäckts bland tamgrisar men att smittspårning visar att samma stam av salmonella påvisats i prov från två vildsvin i området kring Hässleholm, i norra Skåne.

 

 

Säsong för svenskt lammkött!

av Theres Strand

På hösten är det högsäsong för det färska, svenska lammköttet. Traditionellt lammar tackorna på våren och lammen slaktas på hösten efter avslutad betessäsong. Svenskt Kötts hemsida har en massa matnyttig information om svenska lamm.

Nyhetsbrev, oktober 2020 Svenska Köttföretagen

Läs om: Hur du bäst utfodrar din genetik, om hur arbetet fungerar på seminstationerna, om den nya upplagan av Nötköttsboken, om vad branschutvecklingspengen gått till, Jordbruksverkets djurskyddskonferens 2020, vilken som är novembers kampanjvara och om kostnadsfri digital rådgivning.

 

Äntligen en uppdaterad utgåva av boken Nötkött!

Tack vare branschutvecklingspengen har den populära boken Nötkött, en fackbok om nötköttsproduktion kunnat uppdaterats. Boken riktar sig till dig som är yrkesverksam inom mjölk- och nötköttsproduktion med intresse för mervärden som ökar konkurrenskraften för svenskt kött

Vill du veta mer om Mycoplasma Bovis?

av Theres Strand

M. bovis orsakar svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet hos kalvar och ungdjur. För djur som överlever sjukdomen påverkas djurens välfärd negativt under lång tid och försämrad tillväxt samt risk för helkroppskassation/kadaver vid slakt orsakar stora ekonomiska förluster för djurägaren. Projektet "Ökad kunskap om infektioner orsakade av Mycoplasma bovis", finansierat av Branschutvecklingspengen, är nu slutredovisat. Här hittar du slutrapporten. 

Positiva besked från Jordbruksverket

Arbetet med att smittspåra den ovanliga formen av salmonella, Salmonella choleraesuis, som konstaterades i en grisbesättning i Skåne den 15 september fortsätter. Det ser hoppfullt ut när Jordbruksverket idag kunde meddela att enbart en besättning av 21 gårdar som tagit emot djur de senaste sex månaderna, har påvisats smittad.

Tillsammans arbetar vi för ännu bättre djurskydd

Jordbruksverket tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd, anordnar en digital djurskyddskonferens den 17 november 2020. Under konferensen kommer Jordbruksverket att presentera sin nya djurskyddsstrategi och understryka viktiga områden för denna strategi.

Välkommen till Workshop för minska klimatpåverkan från det svenska köttet

Inom arbetet med Handlingsplan gris, nöt och lamm pågår projektet "Halverade utsläpp för nöt, gris och lamm 2045". Målet med projektet är att hitta de tio mest effektiva klimatåtgärderna på gård för respektive djurslagen gris, nöt och lamm. Klimatåtgärderna värderas utifrån effekt, ekonomi, biologisk mångfald och hur lätta de är att genomföra på gård. 

Nu bjuds branschen in till en digital workshop, för att tillsammans ta fram de 10 effektivaste åtgärderna på gård för att minska klimatpåverkan och se till att dom genomförs. Workshopen hålls den 22 oktober och sista anmälan är torsdagen den 8 okt.  

Klicka här för att komma till inbjudan och anmälan.

Hur hindrar vi Afrikansk svinpest?

Det är nu ett par veckor sedan första fallet av Afrikansk svinpest, ASF, bekräftades i Tyskland. Det är med stort intresse vi  följer Tysklands arbete med att lyckas begränsa spridningen bland vildsvinen. I dagsläget har 38 döda vildsvin påträffats på en stäcka av 80 km utmed gränsen till Polen. Från svensk sida följer vi utvecklingen noga och har kontinuerliga möten med  såväl myndigheter som med näringen.

Uppdatering angående salmonella

Arbetet med att kartlägga och hantera salmonellan på ett antal skånska gårdar fortsätter. Förra veckan kunde man konstatera att salmonella påträffats på 5 gårdar. I avvaktan på provsvar från en andra omgång har 15 kontaktbesättningar varit spärrade av SJV för förmedling av smågrisar. Nu är resultaten klara för de flesta gårdarna och vi kan glädjande konstatera att inga ytterligare fynd har gjorts, vilket gör att 12 gårdar omedelbart har kunnat frisläppas. Provsvaren från två gårdar inväntas för att förhoppningsvis även kunna frisläppa dessa inom kort. 

Ny prislista semin

av Åsa Bönnestig

Tack vare valutaförändringar har vi haft möjlighet att sänka priset på några av våra seminprodukter. Sänkningen gäller från och med den 1 oktober 2020.

Prislista

Nya åtgärder för att stoppa ASF

Virussjukdomen afrikansk svinpest (ASF) fortsätter breda ut sig i Europa och nyligen påträffades första fallet i Tyskland. För att förhindra att sjukdomen ska nå Sverige, uppförs nu 175 informationsskyltar utmed större vägar och rastplatser. Jordbruksverket som samordnar arbetet, samverkar tillsammans med andra myndigheter, branscher och organisationer.

 

 

Idag är det internationella matsvinnsdagen!

av Theres Strand

En tredjedel av all mat som produceras i världen hamnar aldrig i någons mage. Det är ett enormt slöseri med resurser och miljö. FN:s mål är att halvera det globala matsvinnet till år 2030, något även Sverige har antagit. För att sätta extra ljus på frågan har FN instiftat den internationella matsvinnsdagen – The International Day of Awareness of Food Loss and Waste (#FLWDay). Läs mer om hur du kan minska ditt matsvinn.

Nyhetsbrev, september 2020 Svenska Köttföretagen

Läs om: Vad en gemensam djurskyddmärkning kan innebära. Om vårt bidrag till Axfoundations antibiotika kriterier. Varför just du ska delta i digital workshop. Vilken som är oktobers kampanjvara. Avelsprogram för besättningar med egen rekrytering. Köttrasprövningens tjurar 2021 och nya medarbetare i flera av våra verksamheter.

Nyhetsbrev, september 2020 Svenska Köttföretagen

 

Vill du veta mer om markkol?

av Theres Strand

Marken består av både organiskt och inorganiskt markkol som bildas genom fotosyntesen och mineralvittring. Då hälften av världens beboeliga mark används för jordbruksändamål uppmärksammas idag allt mer jordbruksmarkens potential att lagra in kol. I ett projekt, finansierat av Branschutvecklingspengen, kan du läsa mer hur det fungerar. 

Salmonella har påträffats i Skåne

Salmonella har påvisats i ett av de övervakningsprov som regelbundet tas i livdjursbesättningar. Tack vare att Sverige har ett omfattande kontrollprogram är förekomsten av salmonella i svenska besättningar låg. Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan, tillsammans med myndigheter och grisproducenter arbetar nu aktivt med smittspårning, övervakning och sanering för att hindra smittan att sprida sig vidare. 

 

 

En gemensam djurskyddsmärkning medför risker

EU arbetar med att ta fram en gemensam djurskyddsmärkning. Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan anser att det är bra att djurskyddet utvecklas inom EU och att ambitionen med en djurskyddsmärkning utifrån konsumenternas önskan i grunden är god. I nuläget finns dock inga konkreta förslag att ta ställning till. Vi, liksom LRF med flera andra, är tveksamma till att en djurskyddsmärkning inom EU i praktiken skulle driva utvecklingen mot en bättre djurvälfärd.

 

Startskottet för årets grabbar

Nu är årets prövningsomgång på plats och startvägningen är avklarad. Det är totalt 182 tjurkalvar som ska prövas och av dessa är 20 Angus, 8 Blonde, 76 Charolais, 29 Hereford, 14 Limousin och 35 Simmental. 

 

 

Handlingsplan Gris, Nöt och Lamms nya hemsida!

av Theres Strand

Vill du veta mer om vad som händer inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2? En ny hemsida är lanserad för att just du ska få all information om arbetet som pågår. 

Begränsade öppettider på seminstationerna vecka 38

av Åsa Bönnestig

Nästa vecka har vi begränsade öppettider på seminstationerna pga personaldagar. 

Tisdag 15 september har vi öppet mellan 7.30-10.00

Endast postpaket beställda senast kl. 10.00 kan skickas.

Onsdag 16 september är det stängt

Vid frågor kontakta ordermottagningen på tel: 010-130 89 32

 

Ingen skillnad med bredare spaltöppning

av Theres Strand

År 2012 förbjöds nybyggnation av helspalt av betong till ungtjurar, istället bygger man med gummispalt vilket förbättrar komforten avsevärt för djuren. Dock blir dräneringsytan mindre med gummigolv och hygienen riskerar att bli sämre. SLU har undersökt om en bredare spaltöppningar skulle kunna vara en lösning för att ytterligare förbättra djurvälfärden. Resultaten visade inte på några skillnader mellan tjurar uppfödda i boxar med olika spaltöppningar, varken beträffande beteende, renhet eller hälsa. 

FAO tror på ökad köttkonsumtion!

av Theres Strand

En allt större befolkning och ekonomisk tillväxt i världen driver efterfrågan på livsmedel. Den pågående trenden med en ökad konsumtion av animaliska livsmedel fortsätter till följd av att det ekonomiska välståndet ökar medelinkomstländerna, exempelvis Kina. Det finns samtidigt en trend att konsumera mindre kött i höginkomstländerna. Men totalt tror man på en ökad produktion av gris-, nöt- och lammkött. Det skriver den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, i en ny prognos för åren 2020 - 2029.

Effektivare resurshantering på gården

En av åtgärderna inom Handlingsplanerna och fokusområdet "Klimat och kretslopp" är att kartlägga potentialer för att minska svinn, slöseri och ineffektivitet från gårdens flöden. Tillsammans med Jordbruksverket och Hushållningssällskapet har vi startat upp projektet "Effektivare resurshantering på gården" där just potentialer för minskat svinn kommer att kartläggas. Det kommer också att skapas ett verktyg för beräkningar på gårdsnivå för gris-, nöt- och lammgårdar. Läs mer om projektet på Jordbruksverkets blogg "Den svenska maten"

Saknar du någon faktura från oss?

av Åsa Bönnestig

Det har visat sig att en del mottagare av e-postfaktura, framförallt de som använder Hotmail/Live/Gmail, ibland har problem med att e-posten från oss hamnar i e-postens mapp för skräppost. Om du inte fått din faktura för månaden, ta alltid en titt i din skräppost.

Ny strategi för hållbar hantering av vatten i jordbruket

av Theres Strand

Som en del av regeringens handlingsplan för att nå livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig och hållbar svensk livsmedelsproduktion har Jordbruksverket tagit fram en ny strategi för vattenanvändning inom jordbruket.Tillgång till vatten är en grundläggande förutsättning för produktionen av livsmedel. Hanteringen av vatten har stor betydelse för att vi ska få mat på bordet, för jordbrukets lönsamhet och för dess påverkan på miljön. Läs mer här.

Lägger du mycket tid på tillsyn av djur på bete?

av Theres Strand

Tillsyn av djur på bete är tidskrävande. Forskare på på Sveriges lantbruksuniversitet i Skara, Alnarp och Uppsala jobbar tillsammans med två landslagsmän i orientering för att hitta teknik som löser problemet. Systemet består av en hårdvara som sitter i alla djurs halsband. Djurets position registreras flera gånger per sekund och uppdateringar skickas kontinuerligt via nätet till en databas. Läs mer här!

Kan ny teknik för vildsvinsstängsel rädda odling?

av Theres Strand

Vildsvinsstopp är ett projekt som är finansierat via Landsbygdprogrammet och dess Innovationsstöd EIP-Agri. Den färdiga innovationen är ett helt koncept bestående av automatiserad stängseluppsättning.I konceptet ingår också automatiserad röjning av oönskad vegetation som stjäl ström från tråden. Vildsvinsstopp ska vara klart i slutet av 2021.

Grilla med gott samvete!

av Theres Strand

Den svenska modellen bygger på god djuromsorg, minimal användning av antibiotika,unikt friska djur och de svenska grisarna får behålla sin knorr. Det är en modell som är både resursklok, ekonomisk och hållbar. För en så effektiv och miljövänlig produktion av griskött som möjligt är det viktigt att alla delar på ett djur tas tillvara på bästa sätt. Läs mer om hur vi tar tillvara den svenska grisen här.

Om Hållbarhet i de gröna näringarna

Lyssna på när LRFs hållbarhetsexpert Jens Berggren intervjuar miljöprofessorn Johan Kuylenstierna om hållbarhet i de gröna näringarna. 

Intervju med Johan Kuylenstierna

PRESSMEDDELANDE

av Åsa Bönnestig

Kött- och fågelbranschen lämnar avgiftsutredning och ifrågasätter om regeringen tar livsmedelsstrategin på allvar.

 

Utlysningen av Branschutvecklingspengen 2020 klar!

av Theres Strand

Totalt finns 3 000 000 kronor att dela ut och anslagen fördelar sig mellan djurslagen så att projekt inom gris har ca 65 % av medlen att tillgå, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 %. Ansökningarna till Branschutvecklingspengen administreras av Svenska Köttföretagen. Nytt för i år är att kriterierna skiljer sig åt mellan djurslagen gris, nöt och lamm. Kriterierna är satta utifrån varje djurslags behov och utmaningar. Totalt har arton ansökningar till ett värde av knappt 10 mkr kommit in till Svenska Köttföretagen. Läs mer om Branschutvecklingspengen här.

Sommarhälsning från Hudaryd!

av Åsa Bönnestig

Tillsammans med veterinär Gunnar Johansson på Gård & Djurhälsan har vi haft hygienkurs på Hudaryd för alla anställda inklusive våra sommarjobbare. Lärorikt o nyttigt, speciellt i dessa tider. Vi passade även på att avnjuta en god smörgåstårta när vi alla var samlade innan semesterperioden drar igång.

 

Coop lanserar en ny hållbarhetsdeklaration

av Theres Strand

Coops lanserar en hållbarhetsdeklaration för livsmedel. Hållbarhetsdeklarationen tar ett helhetsgrepp om hållbar utveckling i livsmedelsbranschen. Syftet är att förenkla för kunden att göra mer hållbara val och att successivt förbättra
hållbarhetsavtrycket på livsmedel som säljs i Coops butiker. Samtidigt visar systemet att hållbarhet är komplext, och att många olika faktorer påverkar vad som är hållbart.

Glad midsommar!

av Åsa Bönnestig

Efter en intensiv arbetsvecka på seminstationen i Hållsta var det skönt med en gemensam paus för att tillsammans äta en härlig sommarlunch. Att det ösregnade gjorde ingenting, vi kände alla att det var helt rätt väder för våra kunder.

Vi önskar er alla en härlig midsommar.

Sommartider för vår växel

av Åsa Bönnestig

Vår personliga växel har semesterstängt vecka 29-31.

Vad gäller övriga frågor, se våra direktnummer

Nya kampanjer i vår webbshop i juni och juli pga Covid-19

Varje månad har vi speciella erbjudanden i vår webbshop med -15 procent rabatt. På grund av rådande situation med Covid-19 har vi fått ändra våra planerade erbjudanden som ni hittar i Svenska Köttföretagens kalender. Vi beklagar givetvis detta, men hoppas att våra nya erbjudande för juni och juli ska vara lika bra eller bättre. Välkommen med din beställning!

Statistiskplattform Kött

Varje vecka uppdateras Statistikplattform kött för nöt, gris och lamm. Det är en sammanställning av branschens statistik som snabbt ger dig koll på läget. Här finns bland annat prisstatistik, marknadsbalanser, kvalitetsutfall och försäljning av livdjur.

Ta del av vårt senaste nyhetsbrev, juni 2020

Läs aktuell information från bransch, genetik och livdjur. Öppna här!

Nyfiken på innovationer inom lantbruket?

av Theres Strand

År 2015 avsattes 440 miljoner till innovationssatsningen EIP-Agri inom landsbygdsprogrammet. Syftet med innovationsstödet är att stärka konkurrenskraften och hållbarheten inom jordbruk, trädgårdsnäring och rennäring. Innovationerna kan vara en ny produkt, en ny metod, en ny form av tjänst, en ny produktionsprocess, ett nytt sätt att nå marknaden eller ett nytt sätt att organisera arbete. Här kan du läsa mer!

Tommy Ögren vald till ny ordförande i Svenska Köttföretagen

Branschbolaget Svenska Köttföretagen har valt en ny styrelse inför kommande verksamhetsår. Ny ordförande efter Johan Andersson blir Tommy Ögren, ägare av bland annat Skövde slakteri. I övrigt är styrelsen oförändrad.

Fallande grispriser i EU

av Theres Strand

På grund av den rådande situationen med Covid 19 så pressas priserna på griskött i EU. Då slakterier håller stängt eller har en kraftigt reducerad slaktkapacitet på grund av sjuka medarbetare blir grisarna kvar på gårdarna. Många länder rapporterar om ökade slaktvikter på 4-5 kg under våren. En stängd restaurangmarknad och uteblivna turister har resulterat i att även specialprodukter som Parma , Iberico och spädgrisar går inte att sälja nu och Copa har begärt Privat lagring av vissa produkter. Även i England är det lockdown, men engelsmännen lagar mat hemma nu och frossar nu i bacon vilket leder till att konsumtionen har ökat med 30 %. Engelsmännen är liksom den svenska konsumenten bestämd över att de ska vara grisar som är uppfödda i det egna hemlandet. 

 

Inbjudan till ny prövningsomgång!

Nu är det dags att anmäla årets tjurkalvar till Köttrasprövningens prövningsomgång 2020/2021.

Anmälan av tjurar till individprövningen skall ske till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin senast den 29 maj 2020. Klicka på länken nedan för inbjudan och anmälningsblankett.

Varmt välkommen med din anmälan! 

Inbjudan till individprövningen 2020-2021

Nytt nyhetsbrev från Svenska Köttföretagen, maj 2020

Ta del av senaste nytt från Svenska Köttföretagen. Öppna brevet här!

Handlingsplan Zink - en väg mot en avvänjning utan zink

av Theres Strand

Handlingsplan Zink är ett gemensamt projekt där branschen och myndigheterna samarbetar för att hitta alternativ till användning av zink i fodret till nyavvanda smågrisar för att underlätta avvänjningsproblem. Det övergripande målet i handlingsplanen är att förbudet mot veterinärmedicinska läkemedel med zinkoxid inte ska medföra ökad sjuklighet hos nyavvanda grisar eller ökad användning av antibiotika. Detta ska nås med en så låg ökning av produktionskostnaderna som möjligt. Projektet delfinansieras av Branschutvecklingspengen.

 

Brinner du för svensk grisproduktion?

av Åsa Bönnestig

VI SÖKER EN TEAMLEDARE!

En driven ledare som brinner för den svenska grisproduktionen.
Hos oss blir du en nyckelspelare i att driva utvecklingen från genetik till färdig slaktgris.


Nyhetsbrev, april 2020, Svenska Köttföretagen

Läs om: Utökad provtagning. Corona-läget. Samarbete för minskat matsvinn! Morfologisk test. Inköpta hybrider ökar förutsättningarna. Branschutvecklingspengen. Mycoplasma bovis. Kommunikatör sökes. Möte om köttbesiktningsavgifter. Tjurar sålda för över 6 miljoner. Enklare upphandla svenskt kött. Nationella handlingsplaner på Facebook. utanzink.se. Webbshopserbjudande i april och våra öppettider i Påsk.

Utlysning av Branschutvecklingspengen 2020

Årligen sätter Sveriges köttbönder av totalt 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen i syfte att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan. Sista datum för ansökan är den 1 juni 2020.

Rekordpriser på den digitala köttrasauktionen!

av Theres Strand

Under fredagen 27 mars och lördagen den 28 mars har det varit digital auktion på köttrastjurar från individprövningen på Gunnarp. Det har sålts 104 st köttrastjurar till ett rekordvärde på 6 194 000 kr! Simmental hade det högsta medelpriset med fem st tjurar över 100 000 kr. Läs mer om priserna på Svensk Köttrasprövningens hemsida. 

Branschmöte med landsbygdsminister Jennie Nilsson

Idag medverkade Hans Agné, vd Svenska Köttföretagen, på ett gemensamt branschmöte tillsammans med landsbygdsminister Jennie Nilsson. På mötet redovisade Anna Karin Hatt, vd LRF, branschens struktur och krishantering. Ett arbete som fungerar på ett koordinerat och bra sätt. Håkan Henriksson, Jordbruksverket, förklarade hur gränsdragningen görs för vilka funktioner som har klassats som samhällsviktiga. Något som omfattar hela livsmedelskedjan, inkl Svenska Köttföretagens verksamheter med veterinärt-/rådgivnings- och avelsmässigt arbete. 

Nu är den digitala auktionen för individprövade köttrastjurar i gång!

av Theres Strand

Har du tänkt att köpa en tjur från årets omgång av individprövade köttrastjurar så är det hög tid att registrera dig. Nätauktion sker på auktionsförrättare Håkan Ottossons hemsida. Genom att klicka på namn i utropslistan kommer man till tjurarnas filmer, katalogsidor och hälsokort. Här kan du registrera dig!

Nytt samarbete för minskat matsvinn!

av Theres Strand

Företag i hela livsmedelskedjan, från jord till bord, går nu ihop i kampen mot resursslöseri. En svensk överenskommelse inom livsmedelsindustrin där företag och branschorganisationer tillsammans med berörda myndigheter och departement ska arbeta för att minska förluster och svinn från hela värdekedjan. Läs mer om överenskommelsen i en debattartikel från DN. 

Köttrasprövningens tjurauktion blir digital!

av Theres Strand

Med anledning av viruset covid-19 ställs Svensk Köttrasprövnings fysiska auktion in och ersätts med en digital auktion i anslutning till den 27 mars. Mer information om nätauktionen kommer att läggas upp på Köttrasprövningens hemsida.

Möte med Per Callenberg om köttbesiktningsavgifter

Svenska Köttföretagen tillsammans med andra representanter i branschen hade den 6 mars ett möte med statssekreterare Per Callenberg plus medarbetare på näringsdepartementet. Vår grupp bestod av Maria Donis, Lars Erik Lundkvist (LRF) , Thomas Östlund (VD Gotlands slagteri), Peter Andersson (VD Blentagruppen: Guldfågeln, Torsåsen, Nya Lantfågeln och Ingelsta kalkon) och Hans Agné (VD Svenska Köttföretagen). Läs mer här!

Vill du veta mer om Branschutvecklingspengen?

av Theres Strand

Branschutvecklingspengen är en del av posten Bransch­utveckling på slaktavräkningen. Hur mycket det är per gris kan variera marginellt, beroende på hur många grisar som slaktas. Den totala potten för nöt, lamm och gris är tre miljoner kronor, varav 65 procent eller 1,95 miljoner kommer från gris. Läs mer i en artikel i tidningen Grisföretagaren. 

Nyhetsbrev, mars 2020, från Svenska Köttföretagen

Ta det av intressanta nyheter, branschutveckling och kunskap. Trevlig läsning!
 

Ny standard för Lammköttskvalitet klar!

av Theres Strand

Projektet Lammlyftets mål är att skapa en svensk standard för lammköttskvalitet som ska vara tillämpar för alla olika produktionsmodeller och i alla led i produktionskedjan. Manualen ska digitaliseras och kunna användas all både lammproducenter, slakterier och förädlingsföretag. För att kunna skapa manualen har man du tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet. Standarden innehåller parametrar som påverkar kvalitetsegenskaperna storlek, konformation, fettgrupp, smak, mörhet, saftighet och hållbarhet hos det svenska lammköttet oavsett vilken ras lammet har eller vilken uppfödningsmodell som tillämpats. Här finns den nya standarden.

Marginalgrisens värde stärks

– vinstmarginalen på varje smågris och på varje extra kilo griskött fortsätter öka 2020. Läs gemensam artikel skriven av Svenska Köttföretagen tillsammans med Gård & Djurhälsan.

Driftstörningar hos vår IT-leverantör

Vår IT-leverantör har driftsstörningar vilket påverkar vår hemsida, den blir till och från trögare än normalt. De arbetar för en lösning. Vi beklagar det hela och hoppas på snabb lösning.

Nytt nummer av vårt nyhetsbrev, februari 2020

Svenska Köttföretagens nyhetsbrev, klicka på länken http://gantrack.com/t/pm/2689320126098/

Hjälp till att värdera klimatåtgärder på gård!

av Theres Strand

I ett pågående projekt har vi tagit fram en bruttolista på en stor mängd åtgärder som ska minska klimatbelastningen på gård. Målet med projektet är att hitta de tio mest effektiva klimatåtgärderna på gård för respektive djurslagen gris, nöt och lamm. Klimatåtgärderna värderas utifrån effekt, ekonomi, biologisk mångfald och hur lätta de är att genomföra på gård. Nu behöver vi din hjälp med att värdera åtgärderna utifrån genomförandet på gård. Vill du vara med och bidra så ber vi dig att fylla i enkäterna via den här länken. 

Positiv respons på Svenska Köttföretagens kund- och intressentenkäter

Intresset att ge återkoppling till Svenska Köttföretagens verksamheter har varit glädjande stort. Vi vill passa på att tacka alla som hjälpt till och svarat på våra kund- och intressentenkäter. Generellt sett har Svenska Köttföretagen fått positiv feedback för den verksamhet vi bedriver. Arbete med att summera och utvärdera olika svar och kommentarer mer i detalj pågår. En analys som Svenska Köttföretagen kommer ta till sig av och planerar använda i den vidare verksamhetsutvecklingen under året.

Sverige förbereder sig för Afrikansk svinpest

Enligt rapport i MARKEDSNYT for grisekød (Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik hos Landbrug & Fødevarer) kan vi denna veckan läsa att Afrikansk Svinpest (ASF) nu är mycket oroväckande nära den tyska gränsen, 21 km, och att den globala spridningen fortsätter. Samtidigt meddelar Belgien att de är framgångsrika i sin bekämpning av ASF, med bara ett fall sista tre månaderna.

Verkstad inom Handlingsplanernas etapp 2

av Theres Strand

Vill du veta mer om vad som händer inom Handlingsplanernas etapp 2? I det senaste numret av tidningen Grisföretagaren har Theres Strand intervjuats om vad som händer inom Handlingsplanerna just nu. Här kan du läsa artikeln. 

Kan du hjälpa svenska köttproducenter att bli mer resurseffektiva?

av Theres Strand

Den 19 december gick Jordbruksverket ut med en upphandling som omfattar både en litteraturstudie och framtagande av ett verktyg som ska hjälpa svenska köttbönder att bli mer resurseffektiva. Känner du och din organisation kan bidra? Lämna då in ett underlag till Jordbruksverket senast den 4 februari 2020. Följ länken för att komma till upphandlingsunderlaget.

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...