Nyhetsarkiv

2018

Experternas bästa råd

av Theres Strand

Expertgrupperna är en del av ett större projekt med namnet 30 för 550 inom Handlingsplan Gris. Expertgrupperna består av både svensk och utländsk expertis, projektet avslutas just nu genom att experterna genomför en turné på fem olika platser i Sverige där vi bjuder in dig som är grisföretagare och dina anställda. Varje expertgrupp redovisar resultaten från testgårdarna samt vilka de viktigaste managementrutinerna för att producera 30 grisar per årssugga. Experterna har också gjort filmer där de berättar de om sina bäst tips inom ekonomi, avel och rekrytering, fertilitet, smågrisöverlevnad och tillväxtgrisar. Är du intresserad så finns anmäl och filmer här.

Välkommen till Elmia Lantbruk 2018

Svenska Köttföretagen tillsammans med Gård & Djurhälsan hälsar dig välkommen till årets lantbruksmässa på Elmia i Jönköping 24-26 oktober. Läs mer om våra aktiviteter i montern och fina erbjudanden. Ser fram emot att ses!

Workshop om betalning för köttkvalité

av Theres Strand

Den 25 september hölls en workshop om hur man kan värdera och identifiera kvalitetsnötkött. På workshopen deltog forskare från bl.a. Danmark, Norge, Island och Australien. På workshopen redovisade Dr Aarti Tobin från CSIRO det system som man använder i Australien. Man diskuterade också om en motsvarande modell skulle kunna appliceras i Sverige. 

Anmäl dig utbildningsträff Gris 30 för 550 (Expertgruppernas Sverigeturné)

Välkommen att delta på någon av våra träffar på fem olika platser i Sverige, där vi bjuder in dig som grisföretagare och dina anställda. Under dagen kan du ta del av varje expertgrupp som redovisar resultaten från testgårdarna samt vilka de viktigaste managementrutinerna för att producera 30 grisar per årssugga. Klicka på länken för anmälan!

Säkerställ Sveriges BSE-status för att slippa kostsamma avgifter

Sverige är fritt från galna-ko-sjukan (BSE), men vi behöver provta fler djur med typiska symtom för att vi ska kunna visa att sjukdomen inte finns i landet. Om vi inte kan visa detta får vi problem med vår nötköttsexport. Prover för BSE kan bara tas på döda djur. Jordbruksverket vill ta prov från djur som måste avlivas och som har något av de här symptomen:

  • Beteendeförändringar – t.ex. nervositet eller aggressivitet.
  • Svårt att resa sig, vinglighet eller onormala rörelser
  • Överkänslighet för ljud, ljus och beröring.

Kontakta en veterinär om du har ett sådant djur! Jordbruksverket beställer och betalar för hämtning, provtagning och destruktion. Eftersom djuret ändå skulle avlivats får du inte någon ersättning för djurvärdet. Din besättning kommer inte att spärras på grund av provtagningen.

Nytt nummer av Svenska Köttföretagens nyhetsbrev

Önskar du prenumerera på vårt nyhetsbrev och få detta bekvämt i din mail. Registrera dina e-post på här!

Svenska Köttföretagen välkomnar regeringens initiativ till sänkt slaktavgift på 60 miljoner för säkrad djuromsorg till följd av torkan

För att bibehålla en långsiktig svensk köttproduktion nu när landets producenter får markant ökade foderkostnader på grund av torkan, har regeringen och landsbygdsministern positivt föreslagit att delvis kompensera svenska mjölk-, nöt- och lammproducenter med 400 miljoner sek 2018 och ytterligare 760 miljoner sek 2019. Utöver detta föreslår man reducera slaktavgifterna med 60 miljoner sek. Initiativ som branschorganisationen Svenska Köttföretagen är positiva till.

Invigning av Topigs Norsvins nya anläggning i Kanada

I förra veckan ägde invigning av Topigs Norsvins nya produktionsanläggning i Kanada rum. Läs mer om denna och se även film.

Vill du producera 30 smågrisar per årssugga?

av Theres Strand

Välkommen till en utbildningsdag med Expertgrupperna i 30 för 550 – en rådgivningssatsning inom Handlingsplan Gris. Under dagen delar Expertgrupperna med sig av sina erfarenheter och bästa tips för att nå 30 producerade grisar till en kostnad av max 550 kr per smågris. För dig som är grisföretagare eller anställd samt övriga aktiva i grisbranschen. 

Fokus på hållbarhet på årets Agri Benchmark konferens

Sverige ingår Nötköttsnätverket Agri Benchmark ihop med 30 länder som tillsammans står för 75 procent av världens nötköttsproduktion. Årets Agri Benchmark konferens ägde rum på Irland i mitten av juni där det diskuterades mycket kring hållbarhet och marknad. Här hittar du presentationer från Global day där bland annat Irland med sitt Origin green visar hur de arbetar mot ökad hållbarhet genom ökad effektivitet ute på gårdarna. Meat & Livestock Australia berättade om "The global beef consumer - A diverse demanding beast" 

Lantbruksbranschen har ett gemensamt ansvar för att hantera torkan och bistå drabbade djurgårdar

De senaste månadernas värme och torka drabbar lantbruket hårt. På en del håll i Sverige börjar läget bli akut för djurgårdar då bete och grovfoder börjar ta slut. I ett sådant läge är det viktigt att alla aktörer i lantbruksbranschen samt myndigheter tar ansvar. Slakterierna tar ansvar genom att öka slakten av nöt, gris och lamm i Sverige.

Läs pressmeddelande här!

Positiv ökning av svensk nötköttsproduktion

Inom Handlingsplan Nöt arbetar olika aktörer för att öka den svenska produktionen av nötkött. Målet är att öka landets självförsörjningsgrad men även att möta den svenska konsumentens efterfrågan på ett hållbart svenskproducerat nötkött. Under våren har flera åtgärder genomförts och de sammanlagda resultaten visar nu att den svenska produktionen på nötkött äntligen ökar.

Varmt välkommen att träffa oss på Borgeby

av Hans Agné

Vi kommer finnas på plats på Borgeby Fältdagar, den 27-28 juni och vill gärna träffa dig. Kom och prata genetik, rådgivning och branschutveckling. Vi har ett tombula för att lyfta våra svenska mervärden kopplat till kött. Med svenskt kött är alla vinnare, precis som i vårt lotteri. Välkomna! 

Transport- och Öppettider i Midsommar

av Åsa Bönnestig

Under midsommarhelgen har vi ändrade öppettider på seminstationerna och ordermottagningen. 


Framtidens smartaste stall slaktungnöt

av Theres Strand

För dig som är intresserad av att bygga för slaktungnöt håller Hushållningssällskapet en lunchwebbinarium den 17 maj kl 12.30 - 13.30. Anmäl dig till martina.westlund@hushallningssallskapet.se.

Antibiotikadebatt i Riksdagshuset

I veckan var det dialog i Riksdagshuset rörande antibiotika. Hans Agne, vd, Svenska Köttföretagen var med på plats.

Kvalitetskalv - en gemensamt ansvar för mjölk och ungnötsbesättningen

av Theres Strand

Ett nytt projekt finansierat av branschpengen är redovisat. I projektet ”Kvalitetskalv – ett gemensamt ansvar för mjölk och ungnötsbesättningen” har man arbetat i så kallade Stallskolor. Projektet är en åtgärd inom Handlingsplan nöt och en del i arbetet där Växa Sverige och Gård & Djurhälsan tillsammans tagit på sig ett ansvar att jobba för delmålet ”Fler ungdjur till slakt”. 

Ny metod för diagnostik för spädgrisdiarré?

av Theres Strand

Jenny Larsson, SLU, har delrapporterat ett projekt, finansierat av branschpengen. Syftet med projektet är att öka kunskapen om E. hirae-orsakad spädgrisdiarré för att möjliggöra en förbättrad diagnostik genom att undersöka förekomsten av E. hirae hos friska spädgrisar i syfte att identifiera skillnader mellan isolat från spädgrisar med misstänkt E. hirae-orsakad diarré och isolat från friska djur. 

Livdjursförmedlare på gris

av Åsa Bönnestig

Svenska Köttföretagen söker dig som vill bli en del av vårt affärsområde genetik på livdjursförmedlingen.

Arbetet som livdjursförmedlare innebär bland annat ansvar och planering för vår livdjursförsäljning, besök hos våra livdjursproducenter, uppsökande försäljningsverksamhet av hybrider, att hålla utbildningar och ERFA träffar samt planering mellan leverantör och köpare.

 

PostNords förändrade rutiner - dråpslag mot den norrländska grisköttsproduktionen

PostNords beslut om att Expressbrev endast kan garanteras inom 48 timmar, från 1 april, slår hårt mot företagare inom både häst- och grisbranschen. Hos Svenska Köttföretagen påverkas de norrländska seminkunder mycket negativt av förändringen med följd att hela den lokala matproduktionen i norra delen av landet får negativ konkurrenskraft. Svenska Köttföretagen har agerat effektivt för att hitta en annan lösning av seminleveranser till Norrland inom 24 timmar. Från 1 april kommer JetPack stå för leveranserna.

Köttbranschen utlyser nya 3 miljoner till branschutveckling med ansökan senast den 15 maj

Nu går det åter dags att söka anslag till projekt med fokus på bland annat att säkra fortsatt hög djurvälfärd, hållbar köttproduktion, fortsatt låg användning av antibiotika samt ökad lönsamhet inom näringen. Slakterierna och producentföreningarna inom gris, nöt och lamm samverkar med en gemensam och bredfinansiering av utvecklingsarbetet för att stärka den svenska uppfödningen, genom insamling av branschutvecklings-pengen. Senast den 15 maj ska ansökan ha inkommit till Svenska Köttföretagen.

Gör din ansökan här!

Lammlyftets första del är klar

Lammlyftet har nu identifierat sju viktiga kvalitetsegenskaper för lammkött och också funnit relevanta kontrollpunkter för egenskaperna i hela produktionskedjan. Nästa steg i Lammlyftet är att mera noggrant beskriva hur de olika kontrollpunkterna ska användas och att utforma manualer för hur man praktiskt bör arbeta i alla led för att säkerställa hög ätkvalitet på lammköttet. Lammlyftet finansieras av EIP-agri och pågår fram till 2020.

 

Vill du testa en ny rådgivningsform?

av Theres Strand

Är du intresserad av att utveckla ditt grisföretag och vill testa en ny rådgivningsform? Inom Handlingsplan gris drivs ett rådgivningsprojekt för att öka produktiviteten inom svensk grisproduktion. En av delarna omfattar en coachande rådgivning, där en processledare hjälper grisföretagaren att förflytta sig mot sina mål och i sin utveckling. Förflyttningen kan vara en förändring, en utveckling eller att få ökad medvetenhet inför ett beslut. 

Just nu utbildas fyra processledare som vardera behöver två gårdar och testa sina kunskaper på. Processledaren kommer att göra tre coachande rådgivningsbesök som betalas av projektet. Nu söker vi dig som är intresserad av att delta som testgård. Anmäl dig till Lina Hidås, Gård & Djurhälsan på lina.hidas@gardochdjurhalsan.se

Först till kvarn gäller och viss hänsyn kommer att tas till geografiskt läge.

Vill du också bygga Framtidens smartaste stall?

av Theres Strand

Nu har Jordbruksverkets tävling ”Framtidens smartaste stall” avgjorts.  Med tävlingen vill man inspirera till smarta lösningar kring lönsamhet, material, konstruktion, byggprocess, smittskydd, djurvälfärd, miljö och drift. Svenska Köttföretagen har deltagit både i tävlingsbidrag och som del av juryarbetet.

Samtliga bidrag finns redovisade på Jordbruksverkets hemsida och är fria att använda för den som önskar.


Trenden för svensk köttproduktion har vänt

Inom ramen för Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm har producenter, branschorganisationer, slakterier, foderföretag, handel och myndigheter arbetat fokuserat tillsammans för en ökad produktion av svenskt gris-, nöt- och lammkött. Nu visar statistik att den svenska produktionen av kött från gris, nöt och lamm har ökat i jämförelse med 2016. Samtidigt har andelen svenskt kött i den totala förbrukningen ökat. Det branschgemensamma arbetet med handlingsplanerna har varit drivande för att vända trenden för svensk köttproduktion.  

Jobba hos oss: Ny tjänst som galtskötare i Hållsta

Vi söker en ny medarbetare till vårt arbetslag på vår seminstation i Hållsta utanför Eskilstuna. Som galtskötare blir du en del av Svenska Köttföretagen som är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.
Tjänsten innefattar arbete med och skötsel av galtar, kontroll och tillverkning av semindoser i laboratoriet samt packning för leverans.

Nyfiken på hur läget är inom Handlingsplanerna?

av Theres Strand

Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har som övergripande målsättning att öka produktionen av svenskt gris-, nöt- och lammkött. AO Bransch ansvarar för att driva Handlingsplanerna tillsammans med övriga aktörer i branschen. Den 30 januari i år så hölls den tredje lägesrapporteringen av hur arbetet fortlöper inom Handlingsplanerna. Är du nyfiken på läget, se filmer från dagen här.

Leder köttrassemin på mjölkkor till bättre slaktdjur?

av Theres Strand

I Sverige står mjölkraserna för 65% av nötköttsproduktionen. Under de senaste åren har vi sett ett ökat intresse hos de svenska producenterna för att använda köttrassemin på mjölkkor. SLU fick medel från branschutvecklingspengen år 2016 för att undersöka om en ökad användning av köttrassemin leder till en förbättrad nötköttsproduktion. Nu är projektet redovisat och finns presenterat här tillsammans med övriga beviljade projekt. 

Nyhléns Hugosons satsar på ökad livsmedelsproduktion i Skellefteå

Nyhléns Hugosons har investerat drygt 8 Mkr i en ny maskinpark för skivning och paketering av köttprodukter i sin produktionsanläggning i Skellefteå. Läs mer här ->

Uppdaterad blankett för Suggringar

av Theres Strand

Nu finns det en uppdaterad blankett för dig som söker produktivitetspeng för suggnav eller satelliter för år 2017. Ansökan ska vara gjord senast den 28 februari 2018. Du hittar blanketten här.

Målsättningarna med Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm uppfyllda

av Theres Strand

Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har som övergripande målsättning att öka produktionen av svenskt gris-, nöt- och lammkött. I den lägesrapportering av Handlingsplanerna som genomfördes den 30 januari kunde man konstatera att trenden har vänt inom svensk köttproduktion och att konsumtionen och produktionen av svenskt kött har ökat. Mer rapporter från lägesrapporteringen kommer senare. Tills dess så kan ni hålla tillgodo med Lantbruksnytts rapportering.

Semin- och livdjursförsäljningen ökade under 2017

av Åsa Bönnestig

Seminförsäljningen ökade med 0,9% under 2017, vilket är en ökning med knappt 500 doser per månad jämfört med 2016. Totalt levereds det ut strax över 692 000 doser 2017.

Livdjursförsäljningen ökade med 0,5% 2017. Försäljningen ökade mest i början av året vilket till stor del berodde på nybyggnationer och uppförökningar. Under andra halvan av året var försäljningen lägre än normalt, främst var det efterfrågan på dräktiga djur under hösten och vintern som varit lägre än vad den brukar vara.

Svenska nötköttsproducenter är konkurrenskraftiga

av Theres Strand

Enligt det globala nätverket Agri benchmark beef är svenska nötköttsproducenter konkurrenskraftiga. Agri benchmark består av ekonomer, rådgivare, producenter och experter och i nätverket ingår 27 länder med totalt 70 dikogårdar och 31 länder med totalt 92 ungnötsgårdar. 

Gård & Djurhälsan söker ny grischef

Efterfrågan på rådgivningstjänster från Gård & Djurhälsan fortsätter i positiv riktning och nu väljer företaget att ta nästa steg i att utveckla sin verksamhet genom att rekrytera en ny chef inom gris. Gård & Djurhälsan är i en stark tillväxt där många av producenterna önskar utveckla sina verksamheter och företaget får allt fler uppdrag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa eller maila VD Kees de Jong, 070-211 53 73, kees.dejong@gardochdjurhalsan.se

Nytt nyhetsbrev från Svenska köttföretagen ute nu!

Så var det dags igen, för senaste nytt från Svenska Köttföretagen. Har du något du vill förmedla som händer i branschen eller önska vi ska bevaka något ytterligare? Vänligen kontakta Sara Hoff, mail: sara.hoff@kottforetagen.se

Nu kan du ansöka om produktivitetspeng

av Theres Strand

Produktivitetspengen är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som producerar över 26,5 smågrisar per sugga och år. Tillägget är 5 kr för besättningar som har en produktivitet mellan 26,5 – 29,5 grisar per årssugga och 10 kr för besättningar som har en produktivitet på över 29,5 och däröver smågrisar per sugga och år. För Suggringar gäller att produktivitetspeng betalas ut till satelliter som i genomsnitt avvänjer mellan 12,0 – 12,5 avvanda grisar per kull och 12,6 grisar per kull och över och till nav som har en grisningsprocent mellan 88,0 – 92,0 % och 92,1 % och där över. I år det tredje och sista året som det är möjligt att ansöka om produktivitetspeng.

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...