Nyhetsarkiv

2017

Vill du veta mer om läget inom svensk köttproduktion?

av Theres Strand

Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm ska vara genomförda i december 2018. Den 30 januari 2018 ger vi dig en lägesrapport över arbetet med handlingsplanerna samt presentera några av de 199 åtgärderna som branscherna jobbar med inom Handlingsplanerna. Parallellt med vårt arbete med att genomföra Handlingsplanerna siktar vi också framåt och vi hoppas att du tillsammans med vår kunniga panel ska ge oss inspel till hur vi även framåt ska stärka det svenska köttet. 

Hiss eller diss av arbetet med Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm

av Theres Strand

Den 5 december samlades köttbranschen för att summera det arbetet som vi hittills genomfört inom ramen för Handlingsplanerna. Det konstaterades att produktionen av både gris-, nöt- och lammkött har ökat i Sverige. Mötets uppfattning var att arbetet med Handlingsplanerna har ökat samarbetet mellan de olika aktörerna i värdekedjan och att  detta har gett resultat. 

Gård & Djurhälsan söker en grishälsoveterinär till Mellansverige

På landets gårdar bedrivs ett dagligt miljöarbete för att förse städerna med god och näringsriktig mat. Under många år har vi arbetat för att hållbart producera svensk mat, en förutsättning för ett långsiktigt lantbruk i Sverige. Genom rätt kunskap håller vi djuren friska och välmående och friska djur behöver ingen antibiotika. Det finns nu en stark framtidstro och ökad investeringsvilja på de svenska gårdarna, vilket gör att efterfrågan på beprövad och ny kunskap är stor.

Gård & Djurhälsan är marknadsledande i Sverige inom veterinär rådgivning kring djurhälsa och djurvälfärd. Våra experttjänster efterfrågas från myndigheter, organisationer samt andra företag i branschen och vi tar ofta ansvar i för näringen viktiga frågor.

Läs mer om tjänsten här ->

Gård & Djurhälsan söker Administratör i Skara

Arbetsuppgifter i korthet:

  • Hemsida, sociala medier och layoutarbeten
  • Administrativt ansvarig för vårt kontrollprogram Maedi Visna
  • Kursadministration
  • Tillsammans med företagets andra administratörer utveckla och samordna rutiner och arbetsuppgifter Stödfunktion till kontorets medarbetare

Läs mera ->

Nytt nyhetsbrev från Svenska köttföretagen ute nu!

Idag publicerades nyhetsbrev December 2017 från Svenska köttföretagen med många spännande nyhets och annan information som är på gång i branschen. Önskar du prenumerera, följ instruktioner på vår startsida.

Läs brevet du också! 

Positivt beslut av SJV ger ökad flexibilitet i svensk grisproduktionen och ökad kontroll av djuromsorgen

Nyligen beslutade Jordbruksverket om ändrade djuromsorgsregler för lantbrukets djur. Ändringarna innebär en regelutveckling på vissa områden för att ge en ökad flexibilitet och lönsamhet med fortsatt höga ambitioner inom djurskyddsområdet. Svenska Köttföretagen är positiva till Jordbruksverkets beslut. En förändring som enligt vd Hans Agné både ger ökad flexibilitet i svensk grisproduktion samtidigt som kontrollen av djuromsorgen stärks. 

Topigs Norsvin bygger ny teststation i Kanada

av Åsa Bönnestig

Topigs Norsvin investerar €10 miljoner i en ny teststation för galtar i Manitoba, Kanada. Här kommer man bland annat testa galtar från Z-linjen. Den nya stationen kommer att vara en kopia av teststationen Delta som finns utanför Hamar i Norge, där man testar Lantras och Duroc idag. Precis som på Delta kommer den nya stationen vara utrustad med en CT-skanner.

Uppfödningsmodellen påverkar slaktutfallet

av Theres Strand

Ett examensarbete om hur olika produktionsmodeller för lamm påverkar slaktutfallet, gjort av Elin Stenberg, SLU, har redovisats. Det konstaterades att det kan vara svårt att få upp lammen i rätt storlek och slaktmognad om de går till slakt direkt från naturbete. Elin berättar mer i ett inslag gjort av Lantbruksnytt 

Gustafskorv inleder ett samarbete med Närkes Slakteri

Gustafs som tillverkar den välkända Gustafskorven gjord av hästkött inleder nu ett samarbete med Närkes Slakteri som innebär att Närkes Slakteri övertar styckningsverksamheten i Stockholm. Läs mera ->

Svensk köttproduktion - En framtidsspaning

av Theres Strand

Den övergripande målsättningen med Handlingsplanerna för gris, nöt och lamm är att öka den svenska produktionen av gris-, nöt- och lammkött.En av åtgärderna är att ge branscherna bättre beslutsunderlag avseende statistik. Som en del i det arbetet ges du möjligheten att få ta del av svenskt kötts närmaste framtid. Välkommen onsdagen den 8 november mellan kl 13.00 - 16.15 till LRF i Stockholm.

Här finns mer information och anmälan!

 

Suggan Sallys bästa HÖST-semintips!

På hösten är det extra viktigt att hålla koll på att suggorna och gyltorna får tillräckligt med ljus för att hålla igång brunsten! Här kommer Suggan Sallys bästa tips för att lyckas med höstsemineringarna!

Två nya delägare stärker Svenska Köttföretagens arbete mot en innovativ och hållbar svensk köttproduktion

Svenska Köttföretagen växer sig starkare och får nu två nya delägare i Närkes Slakteri samt Gotlands Slagteri AB. Det nya ägarskapet trädde i kraft vid styrelsemötet den 12 september 2017 och de två nya bolagen ger Svenska Köttföretagen än mer stabilitet och kraft i sitt intensiva arbete att driva framtidens frågor för en innovativ och hållbar svensk köttproduktion. Nu representerar Svenska Köttföretagen 95% av grisslakten i Sverige.

Nu kan du anmäla dig till Grisföretagardagen 2017!

Flera hundra grisföretagare och andra aktiva i grisbranschen samlas onsdag den 22 november 2017 på ELMIA kongresshall i Jönköping för att delta i den för 7:e i ordningen återkommande Grisföretagardagen. Grisföretagardagens syfte är att inspirera och förmedla kunskap samt möjliggöra möten och samtal, som ytterst bidrar till att stärka svensk grisproduktions lönsamhet och konkurrenskraft. Läs mer under rubriken och anmäl dig redan idag!

Uppföljning av seminverksamheten

av Åsa Bönnestig

Svenska Köttföretagens seminstationer har referensbesättningar som följs upp kvartalsvis beträffande suggors dräktighetsresultat och kullstorlek. Senaste uppföljningsperioden är för kvartal 1 2017. 

Klicka här för mer information!

Kursdag med tema genetik och avelsplanering för nötkreatur

Under oktober 2017 anordnar NAB en kursdag med temat grundläggande genetik och avelsplanering på tre olika orter i landet. Kursdagen erbjuds på följande platser: 19 okt 2017 Hörby, 24 okt 2017 Jönköping, 26 okt 2017 Örebro. Klicka på rubriken och läs mer!

Anmäl dig till Lean Lantbruk idag!

Just nu pågår vår planering som mest inför höstens uppstart av Lean Lantbruks 18-månadersutbildning. Flera av er som visat intresse för utbildningen är företag som passar i upplägget för mindre företag, och det är väldigt roligt eftersom det är ett upplägg som vi själva tror mycket på. Om du funderar över om Lean Lantbruk är något för dig – kontakta någon av oss i projektledningen eller en leancoach nära dig så får du veta mer! Läs mer

Fortsatt god djuromsorg för svenska smågrisar och suggor

Svenska djurs välmående och låga användning av antibiotika är en av de viktigaste faktorerna för mervärdet av det svenska köttet. Det nyligen presenterade förändringsförslaget som styr när svenska smågriskullar kan flyttas från suggan garanterar fortsatt starkt svenskt djurskydd.

Nytt fakturahanteringssystem!

av Åsa Bönnestig

Vi har under sommaren bytt fakturahanteringssystem.Tyvärr har det visat sig att när vi efter en testperiod körde igång tjänsten fungerade den inte fullt ut, trots de tester som gjorts.

Det har uppdagats att fakturorna ej har blivit skickade till kund utan fastnat i systemet.

Tillsammans med vår tjänsteleverantör har vi arbetat intensivt med att åtgärda problemet. Vi beklagar det inträffade och hoppas att det nu ska vara löst.

Specialkampanj för alla lammproducenter!

Just nu har vi 15% rabatt på doseringssprutor och pungmåttband! Kika in i vår webbshop och beställ redan idag. På beställningar över 1200 kr (ex moms) har vi fri frakt! Du kan även ringa vår ordermottagning på 010-130 89 30.

Grattis Gris-Sverige! All time high för livdjursförsäljningen

Statistiken för juni 2017 visar att vi har nått "all time high" i försäljningen av livdjur sedan starten av Svenska Köttföretagen. Livdjursförsäljningen ökade med 15,6%. Från årets början har försäljningen ökat med 6,8%. Vi märker av det ökade intresset i form av fler förfrågningar från nya kunder och kunder som funderar på att bygga ut.

Sveriges köttbönder satsar 3 miljoner på utveckling och sjösätter 8 nya projekt för ökad djurvälfärd och lönsamhet!

Den 17 maj var det sista ansökningsdag för den andra utlysningsomgången av medel från branschutvecklingspengen. Totalt kom 16 ansökningar in till Svenska Köttföretagen till ett ansökt värde om drygt 5,2 mkr. Projekten ska bidra till att öka lönsamheten i köttbranschen.

Färre grisar med låg födelsevikt

av Åsa Bönnestig

Under de senaste åren har användare av Topigs Norsvins genetik upplevt en klar minskning av smågrisar med en födelsevikt under 1000 gram. Baserat på genotypisk information sjönk procentandelen av smågrisar födda med en vikt under 1000 gram med 44% mellan 2012 och 2016. Under samma period blev grisarna inom kull jämnare, den genomsnittliga födelsevikten ökade med 12% och kullstorleken ökade med i genomsnitt en gris, meddelar Topigs Norsvin i ett pressmeddelande.

Svenska Köttföretagen får medel för bekämpning av MRSA

av Theres Strand

I det fjärde åtgärdspaketet kopplat till den nationella Livsmedelsstrategin får Svenska Köttföretagen medel för att förhindra att MRSA sprids via avelsimport. Pengarna kommer dels att användas för provtagning på avelsdjur, som importeras från Norge, och på fryst sperma, som importeras från Danmark och arbete med smittskydd i de svenska avelsbesättningar.

 

Fina kurvor i junis slaktstatistik från Jordbruksverket

Slaktstatistik får och lamm juni 2017

I jordbruksverkets slaktstatistik för juni ser vi trevliga uppåtstigande kurvor inom alla djurslagen - även för får och lamm som visas i grafen. I maj 2017 slaktades cirka 34 300 nötkreatur, drygt 225 200 svin och 17 600 får och lamm. Läs hela statistiken här! 

Nu är det dags att se över rekryteringen av livdjur för 2018!

Behöver du livdjur 2018 och inte redan har uppdaterat din inköpsplan, så är det dags att göra det nu! Du kan enkelt lägga in din beställning på Livdjur Online eller så hämtar du dokumentet Inköpsplan 2018 på Köttföretagens hemsida och fyller i den och skickar in till livdjurskontoret.

E-post: livdjur@kottforetagen.se

Vem tar bästa bilden med Svenska Köttföretagen?

Var med och tävla under Borgeby fältdagar den 28-29 juni om vem som tar den bästa bilden med Svenska Köttförtagens logga! Du behöver inte vara på Borgeby för att vara med och tävla. Priset - ett presentkort på 500 kronor i vår webbshop där vi har massor med produkter för den tagliga skötseln av dina djur!

Gör så här!

1. Arrangera din bild på bästa sätt "live" (inte i ett bildredigeringsprogram) med loggan på något sätt med i bilden.

2. Lägg upp din bild på din "favoritsocialamedia" och märk dem med #köttforetagenpåborgeby2017

3. Vinnaren dras på fredagen den 30 juni!

Lycka till!!

Nytt nummer av Svenska Köttföretagens tidning

Nu har Svenska Köttföretagens  tidning kommit i brevlådan. Är du kund och inte har fått tidningen kontaktar du sarah.ejermark@kottforetagen.se så ordnar vi det! Som bonus får du även Gård & Djurhälsans tidning!

Johan Andersson – ny styrelseordförande för Svenska Köttföretagen

Sedan den 29 maj är Johan Andersson ny styrelseordförande för Svenska Köttföretagen. Johan har tidigare haft tjänsten som divisionschef för Lantmännen Lantbruk och innan dess verkställande direktör för slakteriet KLS Ugglarps. Johan tar över ordförandeskapet efter Göran Holm, HK Scan som innehaft ordförandeskapet sedan bildandet av Svenska Köttföretagen för 2,5 år sedan.

Svenska Köttföretagen värnar det svenska köttets framtid!

I en debattartikel från Svenska Köttföretagen, Svensk Fågel och LRF Kött uppmanas Livsmedelsverket att skyndsamt se över de förhöjda kontrollavgifterna för svenskt kött. Höjningen av avgifterna försämrar det svenska köttets framtid, skriver de. Gemensamt uppmanar de Livsmedelsverket att genomföra sju konkreta åtgärder! 

"Nu uppmanar vi Livsmedelsverket att snabbt agera och samarbeta för att rädda framtiden för en hållbar lokal livsmedelsproduktion av kött och fågel. En utveckling som krävs för konsumentens, för bondens, för klimatet och för Sveriges skull och är i linje med den nationella Livsmedelsstrategin som skall beslutas i riksdagen den 20 juni." 

Nytt från SLU - därför lyckas svenska grisföretagare föda upp grisar med knorr

av Theres Strand

Trots att rutinmässig svanskupering är förbjuden inom EU kuperas ungefär 90 % av alla grisar för att minska risken för svansbitning. I Sverige kuperas dock inga grissvansar och för att visa på alternativ har vi intervjuat 60 grisproducenter om deras erfarenheter av svansbitning och hur problemet kan motverkas. Läs mer här.

Vi gratulerar alla på topplistorna!

Ett stort grattis till alla på topplistorna! Vilket fint arbete ni gör! Vi gratulerar särskilt Löderups Gris AB, Johan Thuresson, Löderup till förstaplatsen på Livsvins listan! Även ett stort grattis till Persgård, Anna och Örjan Bertilsson, Varberg, som återigen knep förstaplatsen med 30,8 producerade smågrisar! På slaktgristoppen hittar vi Strömsnäs Gård och Christer Hylander, Västerås i topp! 

Kom och prata framtidens köttproduktion med oss!

Helgen går i lammets och grisens tecken då vi först beger oss till Fåravelsförbundets stämma i Sunne under lördagen och söndagen. Därefter åker vi till Sveriges Grisföretagares stämma i Tylösand under söndag och måndag. Välkommen till vår monter så vi får träffa dig på plats och prata framtidens köttproduktion! Det är tillsammans vi vänder trenden!

Dansksvenskt köttkvalitetsutbyte

av Theres Strand

Svenska Köttföretagen deltog i en tankesmedja om köttkvalitet i Rebild Bakker, Danmark,  den 25-26 april. Mötet inleddes med statusrapporter från alla delaktiviteter i projektet "Efterfrågedeiven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött". Därefter genomfördes en tankesmedja med flera representanter från köttbranschen i Danmark. Ämnet för tankesmedjan var nya värdekedjor på marknaden och behovet av nya prissättningsmodeller för att möta konsumenters efterfrågan på högre kvalitet på nöt- och lammkött. Många intressanta och viktiga diskussioner fördes under dagen och nya värdefulla kontakter knöts. Läs mer här!

Invigning av Norsvin Alfa

Vi gratulerar Norsvin till den fina nya seminstation de uppfört - Svenska Köttföretagen var naturligtvis på plats vid invigningen. av Norsvin Alfa den 9 maj. På stationen, som är belägen utanför Hamar, finns det plats för drygt 300 galtar som skall producera ca 500 000 doser per år. Klicka här för att se en film från bygget!

Vi söker Kommunikatör till Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan

Brinner du för den svenska köttproduktionen och lantbrukets villkor? I rollen som Kommunikatör kommer du ha ett helhetsansvar för den interna och externa kommunikationen i bolagen Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan. Du är en central spelare i företagens utveckling och ansvarig för båda bolagens kommunikation.

Nya rekordmedeltal i år igen!

Antal producerade smågrisar per årssugga fortsätter att öka, med mer än en halv gris, från 25,1 till 25,8. Medeltalen för svensk smågris- och slaktgrisproduktion för 2016 är framräknade från uppföljningsprogrammen WinPig och PigWin Sugg. 

Jordbruksverket föreslår nya regler för stärkt konkurrenskraft och fortsatt höga ambitioner för djurskyddet

Jordbruksverket har tagit fram förslag på ändrade djurskyddsregler för lantbrukets djur som ligger i linje med regeringens livsmedelsstrategi. Förslaget innebär en regelutveckling på vissa områden för att ge en ökad flexibilitet och lönsamhet med fortsatt höga ambitioner på djurskyddsområdet.

Ny broschyr om köttrasavel

NAB har tagit fram en ny broschyr  för dig som är intresserad av att börja med köttrasavel. Klicka på rubriken för att ladda ner den! Broschyren går att beställa i tryckt version via mail, eva@kullenlimousin.se

Köttbranschen utlyser återigen 3 miljoner till branschutveckling med ansökan senast den 17 maj

Nu går det åter igen att söka anslag till projekt med fokus på bland annat att säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd, fortsatt låg användning av antibiotika samt ökad lönsamhet inom näringen i linje med Handlingsplanerna för gris, nöt och lamm. Slakterierna och producentföreningarna inom gris, nöt och lamm samverkar med en gemensam och bred finansiering av utvecklingsarbetet för att stärka den svenska uppfödningen, genom insamling av branschutvecklings-pengen. Senast den 17 maj ska ansökan inkommit till Svenska Köttföretagen.

Livdjursförsäljningen fortsätter öka!

Under det första kvartalet 2017 har livdjursförsäljningen ökat med 7,7%. Ämne har gått om dräktiga och är nu den största kategorin och står för 39% av de sålda djuren. Tillsammans vänder vi trenden!

"TN70 är en annan typ av genetik"

HKScan i Finland var en av de första att använda TN70. Topigs Norsvin frågade dem om deras erfarenheter med suggorna. Jan Vugts rådgivare på HKScan svarar: "TN70 är en annan typ av genetik. Vi har sett en dramatisk ökning i suggans produktivitet. Vi har också gjort vissa ändringar i vårt management av suggan för att utnyttja den genetiska kapaciteteten maximalt."

Utbildningar i slakterivägledningen ökar tryggheten ytterligare

Under hösten 2016 genomförde Jordbruksverket i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Livsmedelsverket fem utbildningsdagar på fyra olika platser i landet. Utbildningen vänder sig, i första hand, till officiella veterinärer på slakterier, länsstyrelser, besättningsveterinärer, transportörer samt rådgivare. Tanken med utbildningen är att alla parter ska vara införstådda i hur myndigheterna jobbar och vilka bedömningar som görs. Rådgivare, slakteri och transportörer ska känna sig trygga i vilka djur som kan åka in till slakteriet samt kunna förmedla detta till lantbrukarna. Här kan du se filmerna från utbildningarna!

Välkomna på Gunnarpsauktionen den 31 mars!

Fredagen den 31 mars är det dags för auktion på köttrastjurar från individprövningen på Gunnarp. Stallarna öppnar kl.10:00 och själva auktionen startar 13:00. Du hittar auktionskatalogen och mer information på www.kottrasprovningen.se. Katalogen går också att beställa som tryckt exemplar via info@hoab.se. Välkomna!

Prova på lean med slöserijakten!

Är du nyfiken på om lean och Lean Lantbruk är något för dig? Då borde du göra slöserijakten!

Slöserijakten är en utmaning där du får hjälp med att leta upp slöserier och se förbättringsmöjligheter i ditt företag. Utmaningen presenteras i sex steg och vi rekommenderar att du inte stressar dig genom övningarna utan låter dem ta den tid som krävs för att få bästa resultat. Börja med slöserijakten steg 1 här! Länk: http://www.leanlantbruk.se/?p=28367&m=8102

Upp till bevis för experterna

av Theres Strand

30 för 550 är ett projekt inom ramen för Handlingsplan Gris. En del av projektet ger experter inom områdena avel & rekrytering, fertilitet, smågrisöverlevnad, tillväxtgrisen samt ekonomi möjlighet att testa nya vägar för att nå 30 producerade grisar per årssugga till en maximal kostnad på 550 kr per gris. I veckan samlades alla experter för avrapportering av det arbete som har pågått under året. Arbetet rapporteras löpande via artiklar i tidningen Grisföretagaren och Svenska Köttföretagens hemsida.  

Nu börjar provtagningarna i butik mot köttfusket!

Svenska Köttföretagen har  skapat ett system för effektiv kontroll av ursprung på svenskmärkt griskött i butik. Den referensdatabas som Svenska Köttföretagen har utvecklat tillsammans med Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB är nu klar och rutinmässig ursprungstestning av griskött inköpt i butiker runt om i landet inleddes den 1 februari 2017. 

Ny app - Ha koll på dina djur i mobilen!

Vem är mor till ett visst djur? När ska en ko kalva?  Vilken tjur är hon seminerad/ betäckt med? Vilka avelsvärden har avelstjuren? Med Mobila Djurtavlan kan du lätt plocka fram de här uppgifterna – och mycket mer. Du kan följa varje enskilt djur i besättningen via mobilen och se bland annat härstamning, vikter, tillväxter och avelsvärden.

En trend har vänt!

I Jordbruksverkets decemberräkning av antalet nötkreatur i Sverige kan man utläsa att vi hade fler nötkreatur i Sverige i december 2016 än december 2015. Det totala antalet kor i Sverige har för första gången på flera år ökat!

Uppföljning av seminverksamheten

Svenska Köttföretagens seminstationer har referensbesättningar som årligen följs upp beträffande suggors dräktighetsresultat genom semin. Besättningarna använder WinPig/PigWin för produktionsuppföljning. Besättningarna är spridda över landet och får hem semin varje till var tredje vecka. Alla våra leveranssätt är representerade.

Hur mycket kött äter vi egentligen?

Det var en dag i mycket positiv anda som gick av stapeln den 18 januari i Stockholm då en lägesrapportering för handlingsplanerna för gris, nöt, lamm och mjölk presenterades. För dig som inte var där eller för dig som var där och vill ha tillgång till de presentationer som gavs så finns de nu här! 

Lönsamheten i animalieproduktionen behöver höjas - läs kortversionen av den framlagda livsmedelsstrategin

Lönsamheten i animalieproduktionen behöver höjas bl.a. genom ökad produktivitet för att möjliggöra ökad produktion. Ja så står det i den nya livsmedelsstrategin som presenterades av Landsbygdsminister Bucht i dagarna.

Nu är det dags! Sista ansökningsdag för produktivitetspengen är den 28 februari!

Nu är det dags! Mellan den 1 januari och den 28 februari 2017 kan du ansöka om produktivitetspengen! Produktivitetspengen är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som producerar över 25,5 smågrisar per sugga och år. 

Grisarnas slaktvikt har ökat under november 2016!

I november 2016 slaktades det drygt 218800 svin med en totalvikt på drygt 20300 ton. Antalet djur är i stort sett oförändrat jämfört med november 2015, men totalvikten cirka 3% högre, djuren är alltså tyngre vid slakt år 2016.

Totalt slaktades drygt 38 500 vuxna nötkreatur och 1700 kalvar i november 2016. Liksom tidigare månader i år är slakten av kalvar lägre än föregående år. Den totala vikten av slaktade nötkreatur uppgick till 12700 ton.

Den totala slakten av får, baggar och lamm i november 2016 var drygt 600 ton. Det är marginellt mer än i november 2015. 

Lägesrapportering av de nationella Handlingsplanerna för Gris, Nöt, Lamm och Mjölk

av Theres Strand

Under onsdagen den 18 januari presenterades en mycket positiv lägesrapport av de nationella Handlingsplanerna för Gris, Nöt, Lamm och Mjölk på Näringslivets Hus i Stockholm av Theres Strand och Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen samt Ingvar Eriksson, Gård & Djurhälsan. Över 50 % av de 36 åtgärderna som ska genomföras inom Handlingsplan Gris är genomförda och resultatet av det ser vi tydligt inom den svenska grisproduktionen som har en stark medvind. Handlingsplanernas mål och syfte är att öka produktionen av gris-, nöt- och lammkött i Sverige och ska vara genomförda den 31 december 2018.

Ökade kalv- och slaktintäkter för svensk dikalvsproduktion

Svensk nötköttsproduktion stärker sin konkurrenskraft visar resultaten från Agri Benchmark 2016, baserat på 2015 års siffror. Sverige är sedan ett flertal år med i det internationella nätverket Agri Benchmark Beef. 

USDA:s Marmoreringskort finns nu i webbshopen

av Theres Strand

I Sverige finns det ett nationellt system för klassificering av köttets grad av marmorering som gör det möjligt att skilja ut nötkött av olika kvaliteter. I Sverige har vi, liksom Canada och Australien, valt att utgå från den amerikanska USDA-skalan som innehåller nio olika klasser. Du kan beställa korten här.
 

 

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...