Nyheter

Examensarbete om orsaker till livsmedelsförluster i nötköttsproduktionen

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras runt om i världen går förlorad eller slängs, vilket resulterar i negativ påverkan på klimat och miljö, ekonomiska förluster samt bortfall av mat som annars kunnat tillgodose människor med mat. I Sverige startades i fjol den frivilliga överenskommelsen Samarbete för minskat matsvinn (SAMS). Detta examensarbete har kartlagt vart matsvinnet uppkommer i värdekedjor för två livsmedel, nötkött och potatis, samt identifiera orsaker till varför det uppstår. Vidare syftar rapporten till att bistå SAMS i sitt fortsatta arbete för att minska matsvinn genom att identifiera möjliga förebyggande åtgärder till de identifierade orsakerna.

Sista ansökningsdag den 31/8 för Branschutvecklingspengen!

Sveriges köttbönder sätter årligen av 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen i syfte att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan. Sista datum för ansökan är den 31 augusti 2021. Läs mer om utlysningen här!

En toppentävling för Gård & Djurhälsans kunder

Nöttoppen är en tävling i slaktkroppstillväxt och är öppen fram till 15 september 2021 för Gård & Djurhälsans kunder som bedriver ungnötsproduktion. Vinnaren koras på Köttriksdagen 2021 då även topplista i slaktkroppstillväxt presenteras! Läs mer och anmäl dig till tävlingen på Gård & Djurhälsans hemsida

Vägen mot fossiloberoende jordbruk

Den statliga utredningen "Vägen mot fossiloberoende jordbruk" har nu presenterats för regeringen. Utredningen visar på att låg lönsamhet och konkurrenskraft har identifierats som avgörande begränsningar för jordbruksverkets klimatomställning. Utredningens huvudförslag är en grön skatteväxling genom att ett jordbruksavdrag införs som växlas mot en utfasning av den återbetalning av dieselskatt som jord-, skogs- och vattenbrukets företag i dag kan ansöka om. Här kan du läsa rapporten: "Vägen mot fossiloberoende jordbruk"

Vill du veta mer om svensk livsmedelsproduktion?

För att underlätta för län och regioner har Jordbruksverket sammanställt officiell statistik om situationen i livsmedelskedjan både nationellt och i alla Sveriges län. Tanken med statistiken att vara till hjälp bland annat när regionala handlingsplaner och strategier ska revideras. Den ska göra det lättare att prioritera bland åtgärder för att nå livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig näring i hela landet. Materialet skapar också möjlighet för aktörer i de olika länen att göra jämförelser utifrån samma grund. Statistiken för primärproduktionen, livsmedelsindustrin, livsmedelshandeln och restaurangerna är bland annat hämtad från undersökningar om företagens struktur, ekonomi och antal anställda som tagits fram mellan åren 2008-2017/2018. Statistiken hittar du här.

Kan man sätta siffror på biodiversitet?

Det finns stora utmaningar när det gäller kvantifiering av påverkan på biodiversitet. I projektet har  en förstudie genomförts för att närma sig området på ett systematiskt sätt. Fokus har varit två olika nivåer: ramverk för gårdsnivå och livscykelanalys (LCA) på produktnivå. Båda dessa är relevanta för svenska köttproducenter för att kunna utvärdera effekter av åtgärder på gårdsnivå, men också för att kunna märka och marknadsföra svenska mervärden på enskilda produkter. Projektet är finansierat av BranschutvecklingspengenRapporten hittar du här.

Livdjursförsäljning kvartal 2

Försäljningen av livdjur har hittills i år ökat med 1,3%. Under kvartal 2 minskade dock försäljningen med 11% jämfört med kvartal 1 2021. 

Jämfört med kvartal 2 föregående år så har försäljningen ökat med 0,4%. 

Har du frågor till vår ekonomiavdelning?

Om du har frågor som berör vår ekonomiavdelning så ber vi dig skicka ett mail. Medarbetarna har semester t.o.m. 2/8 och nås då inte på telefon. Du når oss på: servicecenter@kottforetagen.se

Rena lamm till slakt ger längre hållbarhet!

I projektet lammlyftet har man tagit fram en svensk standard för olika parametrar vid slakt av lamm. Flera av dessa påverkar lammköttets bäst före datum. Bland annat finns nu en standard för rena får och lamm vid slaktleverans. Här kan du lära dig mer om vad som påverkar hållbarheten för lammkött.  

Seminförsäljning kvartal 2

Seminförsäljningen ökade med 1,1% under kvartal 2 jämfört med kvartal 1. Men det är fortsatt en minskad försäljning av semin jämfört med föregående år.

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...