Nyheter

Nyhetsbrev oktober

I oktober månads nyhetsbrev kan du bl a läsa om

* Rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött” där man kartlagt utmaningar och möjligheter för en än mer hållbar produktion till 2050. 

* Jämförelse mellan slaktvikter på gris i Europa

* Nyheten att man kan skanna QR-kod på semindosen med PigVision mobile

* Försäljningsstatistik för kvartal 3 för semin och livdjur

Framtidens jordbruk - Mjölk och Nötkött

Den 18 oktober lanserades rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött” där man kartlagt utmaningar och möjligheter för en än mer hållbar produktion till 2050. Resultaten visar att den svenska produktionen av mjölk och nötkött kan minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet, samtidigt som produktiviteten ökar och biologisk mångfald gynnas. Aktörerna som står bakom rapporten är Arla, DeLavalHKScan, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa och Yara. Rapporten hittar du här https://www.mynewsdesk.com/se/vaexa-sverige/images/framtidens-jordbruk-2021-omslag-2340204  

Ny film om hur djur blir till mat

Filmen “Hur djur blir till mat” finns på Youtube och på svensktkött.se. Filmen är ett samarbete mellan Svenska Köttföretagen och Svenskt Kött. Det är en film som visar djurens hela väg från födsel till tallrik och handlar om människorna som jobbar med djuren längs vägen. Vi som företag är stolta över filmen och hur den beskriver vår bransch. 

I samband med releasen har vi publicerat texter om hur svensk slakt går till, från gård till produkt. Texterna finns publicerade på Svenska Köttföretagens hemsida och det är fritt att länka till eller använda hela eller delar av texten.  

https://www.kottforetagen.se/vart-ansvar.html  

Mjölkveckan 2021

Under vecka 41 bjuder forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem in till en mjölkvecka med fokus på mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem. Varje dag hålls ett antal intressanta digitala föreläsningar följt av en öppen diskussion. Fokus ligger på att kunna tillämpa forskningsresultaten inom svensk mjölkproduktion. Ingen anmälan krävs, du följer föreläsningarna på YouTube via länkarna här.

Ny medarbetare till AO Bransch sökes!

Då Johanna Bengtsson har valt att gå vidare med nya utmaningar söker vi nu en ny medarbetare till Svenska Köttföretagen inom arbetsområde Bransch. Arbetets innehåll är mycket varierat, allt från representation för slakterierna i olika sammanhang till nationella kunskapsprojekt, branschöverenskommelser och remissvar. Vi samarbetar med andra branschorganisationer, slakterier olika myndigheter dagligen. Tror du att detta är ett jobb för dig så är du välkommen med din ansökan senast den 15 oktober. Ansökan skickas till ida.johansson@kottforetagen.se .

 

Färdväg för hållbara livsmedelssystem

Det pågår många initiativ som kommer bidra till omställningen av våra livsmedelssystem, vilket blir tydligt i den nyligen publicerade färdvägen för hållbara livsmedelssystem. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har fått i uppdrag att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer i syfte att skapa en tydlig inriktning för arbetet med en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige. Två andra områden som är av yttersta vikt för att nå målen i Agenda 2030 är att minska förlusten av resurser, till exempel genom matsvinn, samt via satsning på forskning och innovation. 

Ny VD rekryterad till Svensk Köttrasprövning

Louise Ryberg blir ny VD för Svensk Köttrasprövning AB med tillträde 1 nov 2021 genom ett samarbetsavtal med Växa Sverige.  

Louise är husdjursagronom och kommer närmast från en tjänst på HS Konsult AB som Lantbruksdjursrådgivare. På grund av att Louise för närvarade är föräldraledig så kommer nuvarande VD Johanna Bengtsson arbeta kvar under en övergångsperiod. 

Svar till Aftonbladets fråga om djurskydd på slakterier

Aftonbladet ställde frågor om djurskyddet vid slakterier . Läs frågorna och vårt svar här:

Marknadsbalanser för första halvåret 2021

Nu finns uppdaterade markandsbalanser för bland annat gris-, nöt- och lammkött för första halvåret 2021 på Jordbruksverkets hemsida. Jordbruksverket skriver i sin kommentar till statistiken att den svenska marknadsandelen för kött fortsätter generellt att förbättras, undantaget nötkött där den försvagades första halvåret på grund av den relativt stora produktionsminskningen.  

Svenska Köttföretagens nyhetsbrev august

Nyhetsbrev augusti
I augusti månads nyhetsbrev kan du bl a läsa om:
* Rena lamm till slakt ger längre
hållbarhet på lammköttet
* Vill konsumenterna bli styrda mot klimatsmarta val?
* Vägen mot fossiloberoende jordbruk
* Dags att uppdatera inköpsplanen för gyltor
 
      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...