Nyheter

Leder köttrassemin på mjölkkor till bättre slaktdjur?

I Sverige står mjölkraserna för 65% av nötköttsproduktionen. Under de senaste åren har vi sett ett ökat intresse hos de svenska producenterna för att använda köttrassemin på mjölkkor. SLU fick medel från branschutvecklingspengen år 2016 för att undersöka om en ökad användning av köttrassemin leder till en förbättrad nötköttsproduktion. Nu är projektet redovisat och finns presenterat här tillsammans med övriga beviljade projekt. 

Nyhléns Hugosons satsar på ökad livsmedelsproduktion i Skellefteå

Nyhléns Hugosons har investerat drygt 8 Mkr i en ny maskinpark för skivning och paketering av köttprodukter i sin produktionsanläggning i Skellefteå. Läs mer här ->

Uppdaterad blankett för Suggringar

Nu finns det en uppdaterad blankett för dig som söker produktivitetspeng för suggnav eller satelliter för år 2017. Ansökan ska vara gjord senast den 28 februari 2018. Du hittar blanketten här.

Målsättningarna med Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm uppfyllda

Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har som övergripande målsättning att öka produktionen av svenskt gris-, nöt- och lammkött. I den lägesrapportering av Handlingsplanerna som genomfördes den 30 januari kunde man konstatera att trenden har vänt inom svensk köttproduktion och att konsumtionen och produktionen av svenskt kött har ökat. Mer rapporter från lägesrapporteringen kommer senare. Tills dess så kan ni hålla tillgodo med Lantbruksnytts rapportering.

Semin- och livdjursförsäljningen ökade under 2017

Seminförsäljningen ökade med 0,9% under 2017, vilket är en ökning med knappt 500 doser per månad jämfört med 2016. Totalt levereds det ut strax över 692 000 doser 2017.

Livdjursförsäljningen ökade med 0,5% 2017. Försäljningen ökade mest i början av året vilket till stor del berodde på nybyggnationer och uppförökningar. Under andra halvan av året var försäljningen lägre än normalt, främst var det efterfrågan på dräktiga djur under hösten och vintern som varit lägre än vad den brukar vara.

Svenska nötköttsproducenter är konkurrenskraftiga

Enligt det globala nätverket Agri benchmark beef är svenska nötköttsproducenter konkurrenskraftiga. Agri benchmark består av ekonomer, rådgivare, producenter och experter och i nätverket ingår 27 länder med totalt 70 dikogårdar och 31 länder med totalt 92 ungnötsgårdar. 

Gård & Djurhälsan söker ny grischef

Efterfrågan på rådgivningstjänster från Gård & Djurhälsan fortsätter i positiv riktning och nu väljer företaget att ta nästa steg i att utveckla sin verksamhet genom att rekrytera en ny chef inom gris. Gård & Djurhälsan är i en stark tillväxt där många av producenterna önskar utveckla sina verksamheter och företaget får allt fler uppdrag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa eller maila VD Kees de Jong, 070-211 53 73, kees.dejong@gardochdjurhalsan.se

Nytt nyhetsbrev från Svenska köttföretagen ute nu!

Så var det dags igen, för senaste nytt från Svenska Köttföretagen. Har du något du vill förmedla som händer i branschen eller önska vi ska bevaka något ytterligare? Vänligen kontakta Sara Hoff, mail: sara.hoff@kottforetagen.se

Nu kan du ansöka om produktivitetspeng

Produktivitetspengen är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som producerar över 26,5 smågrisar per sugga och år. Tillägget är 5 kr för besättningar som har en produktivitet mellan 26,5 – 29,5 grisar per årssugga och 10 kr för besättningar som har en produktivitet på över 29,5 och däröver smågrisar per sugga och år. För Suggringar gäller att produktivitetspeng betalas ut till satelliter som i genomsnitt avvänjer mellan 12,0 – 12,5 avvanda grisar per kull och 12,6 grisar per kull och över och till nav som har en grisningsprocent mellan 88,0 – 92,0 % och 92,1 % och där över. I år det tredje och sista året som det är möjligt att ansöka om produktivitetspeng.

Vill du veta mer om läget inom svensk köttproduktion?

Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm ska vara genomförda i december 2018. Den 30 januari 2018 ger vi dig en lägesrapport över arbetet med handlingsplanerna samt presentera några av de 199 åtgärderna som branscherna jobbar med inom Handlingsplanerna. Parallellt med vårt arbete med att genomföra Handlingsplanerna siktar vi också framåt och vi hoppas att du tillsammans med vår kunniga panel ska ge oss inspel till hur vi även framåt ska stärka det svenska köttet. 

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...