Nyheter

Lammlyftets första del är klar

Lammlyftet har nu identifierat sju viktiga kvalitetsegenskaper för lammkött och också funnit relevanta kontrollpunkter för egenskaperna i hela produktionskedjan. Nästa steg i Lammlyftet är att mera noggrant beskriva hur de olika kontrollpunkterna ska användas och att utforma manualer för hur man praktiskt bör arbeta i alla led för att säkerställa hög ätkvalitet på lammköttet. Lammlyftet finansieras av EIP-agri och pågår fram till 2020.

 

Vill du testa en ny rådgivningsform?

Är du intresserad av att utveckla ditt grisföretag och vill testa en ny rådgivningsform? Inom Handlingsplan gris drivs ett rådgivningsprojekt för att öka produktiviteten inom svensk grisproduktion. En av delarna omfattar en coachande rådgivning, där en processledare hjälper grisföretagaren att förflytta sig mot sina mål och i sin utveckling. Förflyttningen kan vara en förändring, en utveckling eller att få ökad medvetenhet inför ett beslut. 

Just nu utbildas fyra processledare som vardera behöver två gårdar och testa sina kunskaper på. Processledaren kommer att göra tre coachande rådgivningsbesök som betalas av projektet. Nu söker vi dig som är intresserad av att delta som testgård. Anmäl dig till Lina Hidås, Gård & Djurhälsan på lina.hidas@gardochdjurhalsan.se

Först till kvarn gäller och viss hänsyn kommer att tas till geografiskt läge.

Vill du också bygga Framtidens smartaste stall?

Nu har Jordbruksverkets tävling ”Framtidens smartaste stall” avgjorts.  Med tävlingen vill man inspirera till smarta lösningar kring lönsamhet, material, konstruktion, byggprocess, smittskydd, djurvälfärd, miljö och drift. Svenska Köttföretagen har deltagit både i tävlingsbidrag och som del av juryarbetet.

Samtliga bidrag finns redovisade på Jordbruksverkets hemsida och är fria att använda för den som önskar.


Trenden för svensk köttproduktion har vänt

Inom ramen för Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm har producenter, branschorganisationer, slakterier, foderföretag, handel och myndigheter arbetat fokuserat tillsammans för en ökad produktion av svenskt gris-, nöt- och lammkött. Nu visar statistik att den svenska produktionen av kött från gris, nöt och lamm har ökat i jämförelse med 2016. Samtidigt har andelen svenskt kött i den totala förbrukningen ökat. Det branschgemensamma arbetet med handlingsplanerna har varit drivande för att vända trenden för svensk köttproduktion.  

Jobba hos oss: Ny tjänst som galtskötare i Hållsta

Vi söker en ny medarbetare till vårt arbetslag på vår seminstation i Hållsta utanför Eskilstuna. Som galtskötare blir du en del av Svenska Köttföretagen som är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.
Tjänsten innefattar arbete med och skötsel av galtar, kontroll och tillverkning av semindoser i laboratoriet samt packning för leverans.

Nyfiken på hur läget är inom Handlingsplanerna?

Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har som övergripande målsättning att öka produktionen av svenskt gris-, nöt- och lammkött. AO Bransch ansvarar för att driva Handlingsplanerna tillsammans med övriga aktörer i branschen. Den 30 januari i år så hölls den tredje lägesrapporteringen av hur arbetet fortlöper inom Handlingsplanerna. Är du nyfiken på läget, se filmer från dagen här.

Leder köttrassemin på mjölkkor till bättre slaktdjur?

I Sverige står mjölkraserna för 65% av nötköttsproduktionen. Under de senaste åren har vi sett ett ökat intresse hos de svenska producenterna för att använda köttrassemin på mjölkkor. SLU fick medel från branschutvecklingspengen år 2016 för att undersöka om en ökad användning av köttrassemin leder till en förbättrad nötköttsproduktion. Nu är projektet redovisat och finns presenterat här tillsammans med övriga beviljade projekt. 

Nyhléns Hugosons satsar på ökad livsmedelsproduktion i Skellefteå

Nyhléns Hugosons har investerat drygt 8 Mkr i en ny maskinpark för skivning och paketering av köttprodukter i sin produktionsanläggning i Skellefteå. Läs mer här ->

Uppdaterad blankett för Suggringar

Nu finns det en uppdaterad blankett för dig som söker produktivitetspeng för suggnav eller satelliter för år 2017. Ansökan ska vara gjord senast den 28 februari 2018. Du hittar blanketten här.

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...