Nyheter

Välkommen Ulrika Åkesson!

Vi har nu avslutat rekryteringen till AO Bransch och välkomnar Ulrika Åkesson till Svenska Köttföretagen. Ulrika har drygt 20 års erfarenhet från livsmedelsindustrin. Hon har bland annat varit affärsområdeschef på Källbergs Industri och marknadschef på Dafgårds. Ulrika börjar jobba hos oss den 18 januari 2022.

Klimatåtgärder på svenska slakterier

Att arbeta med resurseffektivitet och hållbarhetsfrågor är ett ständigt pågående arbete för svenska slakterier. Här har vi samlat 10 exempel på viktiga klimat- och resurseffektiva åtgärder som pågår på många svenska slakterier. Åtgärderna bidrar till ett klimatsmartare kött som är en del av det naturliga kretsloppet. Ekonomisk- och miljömässig hållbarhet går många gånger hand i hand där samma åtgärder bidrar till så väl minskad klimatpåverkan som förbättrad lönsamhet. Ett exempel på detta är att så många delar som möjligt på djuret går till livsmedel. Hela materialet hittar du här!

Kundenkät 2021

Är du livdjur- eller seminkund?
Årets kundenkät har i dagarna skickats ut via e-post, men har du inte fått den går det bra att gå in via länken nedan och svara på frågorna. Enkäten tar ca 5 min att svara på.
Tack för att du hjälper oss att utveckla vår verksamhet!
 

Nyhetsbrev november

I Köttföretagens nyhetsbrevet för november kan du bl a läsa om:
- vem som vann skinkprovningen på träffen hos Österlens grisproducenter
- vilka som beviljats medel från Branschutvecklingspengen
- Tufft halvår väntar för EUs grisföretagare
 

Utlysningen av Branschutvecklingspengen 2021 är klar!

Ytterligare en utlysning omfattande totalt 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen med fokus på ökad djuromsorg och lönsamhet har avslutats. Nytt för i år är beslutsgruppen har kompletterats med ytterligare medlemmar. Beslutsgruppen för gris har kompletterats med Majsan Pense, Coop, och Kerstin Sigfridsson, Lantmännen. Beslutsgruppen för nöt har kompletterats med Margareta Dahlberg, Margareta Dahlbergs Lantbruksråd och beslutsgruppen för lamm har kompletterats med Tomas Olsson, Lammproducenterna. Förutom ovanstående deltagare finns också representanter för Svenska Köttföretagen, LRF Kött, Sveriges Grisproducenter, Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska Fåravelsförbundet med i beslutsgrupperna. Projekten som har fått medel hittar du här!

Bloggen - Den svenska Maten

Den svenska maten – om livsmedelsstrategin är en blogg från Jordbruksverket. Här kan du läsa om händelser och nyheter i arbetet med att uppfylla livsmedelsstrategins mål. Vi berättar om hur vi främjar en ökad och hållbar matproduktion, en god djurvälfärd och en levande landsbygd i hela Sverige. Det senaste avsnittet handlar om de skenande produktionskostnaderna som har drabbar det svenska lantbruket under de senaste månaderna. Jordbruksverkets produktionsmedelsindex har ökat med nästan 7 procent sedan årsskiftet. Läs mer i bloggen på densvenskamaten.com .

Nyhetsbrev om otillbörlig handel

I juni togs beslut om en ny lagstiftning om otillbörliga handelsmetoder. Lagen innebär att det införs ett förbud för köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter med en årsomsättning på över två miljoner euro att använda vissa i lagen angivna handelsmetoder mot leverantörer från och med den 1 november. I lagen finns även bestämmelser om tillsyn och sanktioner för den som bryter mot förbuden mot otillbörliga handelsmetoder. Konkurrensverket blir tillsynsmyndighet och har därför startat ett nyhetsbrev i syfte att sprida information om den nya lagstiftningen till så många som möjligt. För att prenumerera på nyhetsbrevet anmäl dig här!

Sambedömnig av exteriör och spenar

I veckan som gått har vi äntligen kunnat träffas på gård för sambedömning av renrasgyltor.

Vad påverkar Lammköttets smak?

Inom ramen för projektet Lammlyftet har en svensk standard för lammköttskvalitet tagits fram; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet. Kopplat till standarden finns också ett utbildningsmaterial som är framtaget för att öka kunskapen om hur olika faktorer påverkar köttkvaliteten. Här hittar du webbföreläsningar om vad som påverkar Lammköttets smak. 

Segrande domstolsbeslut om Livsmedelsverkets kontrollavgifter

Nu står det klart att fågel- och köttbranschen återigen fick rätt i Förvaltningsrätten gällande överklagan av Livsmedelsverkets kontrollavgifter. 

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...