Nyheter

Grisens roll i den cirkulära ekonomin

Sveriges Grisföretagare satsar på ökad kunskap genom kampanjen Swedish Pork. Här finns bland annat information om näringens aktiva hållbarhetsarbete. Under 2018–2020 genomförde RISE en omfattande livscykelanalys av grisproduktionen i Sverige. Där visas att den svenska grisnäringen har minskat klimatavtrycket med cirka 20 procent de senaste 15 åren. Genom till exempel högre andel egenodlat foder och grisgödsel i stället för handelsgödsel minskas importberoendet. Svensk grisnäring är idag en del i att bygga den nya cirkulära ekonomin. Mer information och inspiration här.

Galtskötare till vår seminstation i Hudaryd - semestervikarier

Vi söker semestervikarier till vår seminstation i Hudaryd utanför Jönköping. 

Tjänsterna innefattar arbete med och skötsel av galtar, kontroll och tillverkning av semindoser i laboratoriet samt packning för leverans.

Läs mer här

Transparens allt viktigare för konsumenten

Matens ursprung blir allt viktigare för den svenska konsumenten. Vi kommer få se ett ökat fokus på systemen bakom produktionen av livsmedel och mat. Den sociala hållbarheten kommer i fokus. Hänsyn och engagemang för viktiga samhällsutmaningar som miljö- och klimatkris, ökad ohälsa, fetmaepidemi och råvarubrist kräver innovationer. Dessutom ökar insikten om att växtbaserat och animaliskt behöver samsas på tallriken för att värna biologisk mångfald. Detta är några av de trender som Stenson skriver i senaste nytt från Livsmedel i fokus. Läs hela nyhetsartikeln här

Nyhetsbrev januari

I Nyhetsbrevet för Januari kan du bl a läsa om:
- Lammlyftet 2.0
- Tommy Ögren – en färgstark branschprofil har lämnat oss
- Stefan Kylén – Ny Ordförande i Köttföretagen
- Köttföretagens möte med nya Landsbygdsministern
 
 

Missa inte att söka dispens om du är ekologisk nötköttsproducent!

Vid årsskiftet ändrades det ekologiska regelverket som rör inköp av avelsdjur. De nya reglerna innebär att en individuell dispens krävs från Jordbruksverket vid inköp av enstaka icke-ekologiska djur, vilket även innefattar avelstjurar. Svensk Köttrasprövning AB som bedriver individprövning av köttrastjurar har haft en aktiv dialog med Jordbruksverket (SJV), då dom nya reglerna kommer att påverka bland annat den tjurauktion som anordnas varje år. Köttrasprövningen hade gärna sett en generell dispens för att underlätta inköp av avelstjur på auktionen. Men EU-förordningen för ekologisk produktion är tydlig, inga generella dispenser vid inköp av djur får utfärdas. Som ekologisk producent måste man först undersöka om det finns någon motsvarande ekologisk tjur i SJVs databas OrganicXlivestock innan man ansöker om att få köpa en icke ekologisk tjur. Läs mer på Svensk Köttrasprövnings hemsida.

Ökad livdjursförsäljning 2021

Försäljningen av livdjur ökade med 4,2% jämfört med 2020. Trenden visar på en fortsatt minskning av dräktiga djur, medan övriga kategorier ökar. 

Försäljningen av dräktiga djur minskade med 8,6% 2021, medan obetäckta djur ökade med 5,4% och ämne ökade med 6,8%. Ämne är nu den största kategorin och står för hälften av volymen förmedlade djur, medan dräktiga djur nu är nere på en femtedel av volymen.

 

 

Lammlyftet 2,0

I ett tidigare EIP-projekt togs en standard för svenskt lammkött fram. En av de största utmaningarna i näringen är den stora variationen mellan producenterna både vad gäller kunskap om olika produktionsmodeller och vad gäller antalet producerade lamm. I ett projekt, finansierat av Branschutvecklingspengen, har olika kommunikationsaktiviteter för att sprida standarden för lammkött genomförts. Aktiviteterna har varit riktade både till lammproducenter och slakterier. Här kan du hitta informationsmaterialet!

Förbered dig på att fasa ut zinken redan nu!

Juni 2022 blir det förbjudet att använda avvänjningsfoder med medicinska halter av zinkoxid i hela EU. På webbplatsen utanzink.se kan du ta del av forskning, kunskap och tips i hur du kan fasa ut zink just på din gård, utan negativ påverkan på dina smågrisar hälsa eller ökad antibiotikaförbrukning i din produktion. 

Glöm inte att räkna dina får och getter!

Varje år ska du räkna dina får och getter. Du räknar djuren någon gång mellan den 1 och 31 december. Du ska både föra in uppgifterna i din stalljournal och rapportera dem till Jordbruksverket. Du kan rapportera uppgifterna på två olika sätt, i SJV:s e-tjänst eller på en blankett. Blanketten brukar skickas ut i december varje år till alla som håller får eller getter, men i år är blanketten försenad och kommer ut i dagarna. Jordbruksverket har därför förlängt svarstiden till och med den 25 januari 2022. Mer information hittar du här!

Nyhetsbrev december

I Svenska Köttföretagens Nyhetsbrev för december kan du bl a läsa om:
* Ny medarbetare på AO Bransch
* Klimatåtgärder på svenska slakterier
* Kundenkät AO Genetik
* Semin- och livdjursförsäljning
      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...