Nyheter

Grisarnas slaktvikt har ökat under november 2016!

I november 2016 slaktades det drygt 218800 svin med en totalvikt på drygt 20300 ton. Antalet djur är i stort sett oförändrat jämfört med november 2015, men totalvikten cirka 3% högre, djuren är alltså tyngre vid slakt år 2016.

Totalt slaktades drygt 38 500 vuxna nötkreatur och 1700 kalvar i november 2016. Liksom tidigare månader i år är slakten av kalvar lägre än föregående år. Den totala vikten av slaktade nötkreatur uppgick till 12700 ton.

Den totala slakten av får, baggar och lamm i november 2016 var drygt 600 ton. Det är marginellt mer än i november 2015. 

Lägesrapportering av de nationella Handlingsplanerna för Gris, Nöt, Lamm och Mjölk

Under onsdagen den 18 januari presenterades en mycket positiv lägesrapport av de nationella Handlingsplanerna för Gris, Nöt, Lamm och Mjölk på Näringslivets Hus i Stockholm av Theres Strand och Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen samt Ingvar Eriksson, Gård & Djurhälsan. Över 50 % av de 36 åtgärderna som ska genomföras inom Handlingsplan Gris är genomförda och resultatet av det ser vi tydligt inom den svenska grisproduktionen som har en stark medvind. Handlingsplanernas mål och syfte är att öka produktionen av gris-, nöt- och lammkött i Sverige och ska vara genomförda den 31 december 2018.

Ökade kalv- och slaktintäkter för svensk dikalvsproduktion

Svensk nötköttsproduktion stärker sin konkurrenskraft visar resultaten från Agri Benchmark 2016, baserat på 2015 års siffror. Sverige är sedan ett flertal år med i det internationella nätverket Agri Benchmark Beef. 

USDA:s Marmoreringskort finns nu i webbshopen

I Sverige finns det ett nationellt system för klassificering av köttets grad av marmorering som gör det möjligt att skilja ut nötkött av olika kvaliteter. I Sverige har vi, liksom Canada och Australien, valt att utgå från den amerikanska USDA-skalan som innehåller nio olika klasser. Du kan beställa korten här.
 

 

Framgångrikt arbete mot fruktad fårsjukdom kan nu trappas ner

Efter många års dedikerat arbete med smittskydd och god djurhållning kan vi nu visa att svenska får är fria från Scrapie och vi har därmed uppnått den högsta Scraiestatusen. Läs mer!

Nytt nummer av Svenska Köttföretagens tidning

Nu har Svenska Köttföretagens  tidning kommit i brevlådan. Är du kund och inte har fått tidningen kontaktar du sarah.ejermark@kottforetagen.se så ordnar vi det! Som bonus får du även Gård & Djurhälsans tidning!

Svenska Köttföretagen tar fram ny statistikdatabas tillsammans med LRF Kött och Jordbruksverket

Nu är ytterligare en av åtgärdspunkterna i de nationella handlingsplanerna för gris, nöt och lamm genomförda. Svenska Köttföretagen har tagit fram en statistikdatabas tillsammans med LRF Kött och Jordbruksverket med statistik över gris-, nöt- och lammproduktion som uppdateras varje vecka. Databasen innehåller allt du behöver veta för att hålla dig uppdaterad.

Köttbranschen på studieresa till Kina

I slutet av november reste en delegation bestående av Margareta Åberg och Anders Källström från LRF, Torbjörn Lithell - HKScan, Magnus Därth - KCF, Lennart Nilsson - Lantbruksattaché i Kina och Andreas Scheibenpflug - Business Sweden på en mycket framgångsrik resa till Kina för att besöka två stora företag New Hope Group och Shuangui Factory. Shuangui Factory är också ägare till det amerikanska Smithfield företaget, vilket betyder att de äger med andra ord vart fjärde gris (!) i USA. Båda företagen kontrollerar hela produktionskedjan, från grisgårdar och hela vägen ut till konsument. Under resan hölls även ett möte med Chinese Meat Association på den svenska ambassaden.

Utbetalning av branschutvecklingspengen!

Nu finns det utbetalningsmallar klara för både delredovisning samt slutredovisning av projekt som beviljats medel för branschutveckling! 

Nya nivåer för Produktivitetspengen 2016

De nya nivåerna för Produktivitetspengen 2016 kommer att ge 5 kr per smågris till smågrisbesättningar med mellan 25,5 och 28,0 producerade smågrisar per årssugga och 10 kr kronor till smågrisbesättningar med 28,1 eller fler producerade smågrisar per årssugga. För satelliter gäller nivåerna 11,5 till 12 smågrisar per kull för ersättningsnivån på 2,50 kr samt 12,1 smågrisar eller mer för 10 kr i ersättning. Nav med en grisningsprocent på mellan 85 och 90 respektive 90,1 procent eller mer erhåller 2,50 kr respektive 5 kr per producerad gris. Läs mer om hur du ansöker om produktivitetspengen här.

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...