Nyheter

Framtidens matsystem på COP27

Juni 2023 kommer nya näringsrekommendationer att lanseras för Norden och Baltikum. Under COP27 i nordiska paviljongen diskuterades arbetet och där konstaterades att transformation är nödvändig och att NNR är ett vägledande exempel. Svenskt Kött har redan gjort flera viktiga inspel till NNR och påpekade nyligen att köttets näringsinnehåll hamnat i skuggan av forskning kopplat till olika sjukdomsdiagnoser. Att kött är ett av de mest näringstäta livsmedel som finns lyfts inte fram. Det finns behov av många fler samtal om matens näringsinnehåll och livsmedels biotillgänglighet inför implementering av nya riktlinjer som främjar god hälsa.
Var med och påverka NNR, läs mer här.

Experter testar ryggbiffar

Inom Meat Standard Sweden Nöt pågår just nu den andra provsmakningen som är planerad i projektet. En panel om sex stycken experter på Högskolan i Kristianstad testar trettio olika ryggbiffar för att undersöka vilka parametrar som påverkar köttkvaliteten. Genom detta vill vi få svar på om till exempel en ko är bättre än en stut eller om en hög marmorering är viktigaste för smakupplevelsen. Delar av resultatet kommer att redovisas vid Handlingsplanernas avslut den 8 december. Läs mer om MSS Nöt här. Projektet Meat Standard Sweden Nöt har som målsättning att ta fram en modell som förutsäger köttkvalitet vid slakt för nötkreatur och pågår till juni 2023.

Bred svensk samverkan mot antibiotikaresistens

Under den internationella antibiotikaveckan – World Antimicrobial Awareness Week – uppmärksammas vikten av att många samhällssektorer arbetar tillsammans mot antibiotikaresistens.

Avslutningen av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm – nu digital

I arbetet med Handlingsplan gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet. För att lyckas har vi haft fokus på tre olika målområden, klimat & kretslopp, foodservice och rätt sortering & köttkvalitet. Sedan 2019 har vi jobbat mot 48 st delmål genom att genomföra 123 st åtgärder. Nu är det dags för branschen att sammanfatta arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm. Det gör vi genom att samla branschen till en riktig köttdag via Teams den 8 december.

Anmäl dig senast den 6 december >> Gå till anmälan

Djurskyddsarbete högt på agendan

Den årliga djurskyddskonferensen hade i år tema Djurskyddet och döden. Jordbruksverkets djurskyddsstrategi satte ramen för innehållet och tillsammans med SLU redogjordes för flera framåtsyftande aktiviteter för att stärka och utveckla svenskt djurskydd. Det pågående lagstiftningsarbetet inom EU ger också relevans till insatser inom kontroll och efterlevnad. Lotta Berg, SLU, förklarar att EU:s genomförda förhandscheck visar att lagstiftningen behöver uppdateras utifrån samhällets förväntningar, etiska aspekter samt vetenskapliga och tekniska framsteg. Specifika fördjupande områden under dagen var bland annat myndigheters kontrollmodell slakteri, gasbedövning gris, kameraövervakning slakteri. Under december kommer konferensen läggas upp i sin helhet på Jordbruksverkets webbsida.

Gris i 22

Norges kongress Gris i 22 hölls i år på Gardemoen utanför Oslo. Kongressen hålls vart tredje år och riktar sig till grisproducenter, rådgivare och branschorganisationer. I år stod Norsvin, Nortura och Felleskjøpet för arrangemanget.

Upp emot 500 deltagare från främst Norge, men även Sverige och Danmark fanns på plats för att ta del av 24 olika föredrag under två dagar.

Norsvin bygger en ny teststation för galtar

Norsvin har tagit det första spadtaget för att bygga en ny högteknologisk galtteststation. Den nya teststationen kommer ha en kapacitet att testa 5000 galtar om året och ska stå klar 2024.

Köttriksdag med framåtanda

Det finns en ungdom för varje svenskt lantbruksföretag. Med de slutorden knöt Peter Borring ihop säcken för årets Köttriksdag. I år var temat "generakonsväxling". När årets nötköttsproducent, Vasen Lantbruk, tillkännagavs vid banketten var det inför 300 sittande gäster och med tal av nye landsbygdsminstern Peter Kullgren. Han framhöll behovet av en ökad självförsörjningsgrad. Han kallade svensk livsmedelsproduktion för vår modernäring, en bransch som ”gör allt annat entreprenörskap möjligt”. Handeln var rörande överens om att det svenska nötköttet har en självklar roll i butiksutbudet .En behövlig dos positiv energi fick vi med oss från dagarna i Örebro.

7 av 10 äter rött kött enligt rekommendation

93% av svenskarna äter kött varje vecka, även om drygt var fjärde dragit ner på sin köttkonsumtion det senaste året och då i åldersgruppen 56-79 år. Detta visar en nyligen gjord undersökning från Sifo/WW ViktVäktarna. Framför allt andra animaliska livsmedel, fågel och fisk, ersätter chark och rött kött enligt undersökningen. Om man ser man till global köttkonsumtion visar Jordbruksverkets statistik att svenskar äter mindre andel animaliska livsmedel än EU-27 och OECD (2020). En växande andel kött vi äter är producerat i Sverige. Mer statistik finns här.

Djurskyddskonferensen 2022

Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd ordnar en digital djurskyddskonferens den 15 november med temat: Är döden en viktig del av djurskyddet? Under dagen hålls föredrag både om avlivning av sällskapsdjur och bedövning och avling på slakteri. Anmälan dig senast den 10 november. Här hittar du mer information om konferensen.

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...