Nyheter

Upphandling av offentlig mat förenklas

Från 1 februari 2022 gäller nya förenklade regler för upphandling, något som förväntas göra både utformning och innehåll i upphandlingar enklare. Det innebär en större flexibilitet för de upphandlande organisationerna, samtidigt som det ställer högre krav på utformning av den enskilda upphandlingen. Upphandlingsmyndigheten bedömer att för cirka 60 procent av livsmedelsinköpen används Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Dessa består av färdigformulerade krav som beaktar miljö- och sociala hänsynstaganden i offentliga upphandlingar. Läs om nya regler för upphandling här

Snökaos skapade förseningar i seminleveranserna

Under måndagen i förra veckan drabbades stora delar av landet av stora trafikproblem pga snöfall och kraftiga vindar. På vissa ställen blev det helt stopp i trafiken och detta påverkade dessvärre ca 40% av våra seminleveranser den dagen. Helt stopp blev det tex till Gotland där både flyg och färjor ställdes in.

Vi satte in alla våra resurser för att försöka spåra var våra paket befann sig. De paket som gått via PostNord var svårspårade och därför gick personalen in och producerade nya doser till flertalet av dessa kunder och vi satte in en akutdistribution i form av egna bilar och taxi för att få ut paketen. På detta sätt fick alla kunderna till slut sina leveranser, men med kraftiga förseningar.

 

Är smak en nyckel till hållbar skolmat?

Med stöd från gastrofysikerna professor Ole G. Mouritsen och Charlotte Vinther Schmidt menar den danska facktidningen fødevarefokus i nyhetsnotis 17 februari att smak har betydelse för hållbar skolmat. En grönare kost är bra för hälsa, miljö och klimat, men långsiktigt så är det av avgörande betydelse att maten smakar gott. Detta har även lyfts i Sverige genom Svenskt Kött i en film som visar att det mest resurssmarta är att maten hamnar i barnens magar. När Svenskt Kött frågar skolbarn hur skolköken kan bli bättre blir svaret: "Ibland kan man ju må bra av mat som man gillar".

Nyhetsbrev februari

I nyhetsbrevet för februari kan du bl a läsa om:

* Topigs Norsvins nya avelsbesättning i Kanada

* Semin- och livdjursförsäljning i januari

* Det andra miljöuppvaknandet under 2020-talet

* Sojadialogen blir Plattform för riskgrödor

1 mars 2022 gäller nya regler för gödsel

Från i år blir den högsta tillåtna mängd lättillgängligt kväve som du får tillföra marken inför höstsådd max 30 kilo per hektar (tidigare 40 kilo/ha). Jordbruksverket rekommenderar delad kvävegiva när detta är möjligt, alltså att du delar upp givan till två eller flera spridningstillfällen. Studera utveckling i ogödslade nollrutor före kompletteringsgödsling av grödan. Jordbruksverket meddelar också att från 1 mars 2022 är vägledande schabloner för gödsel uppdaterade, vilket innebär att nya beräkningar behöver göras med de nya värdena.

Regeringen föreslår stödpaket på 1 miljard

Det tuffa kostnadsläget för svenskt lantbruk har gjort att regeringen nu föreslår ett stödpaket på en miljard kronor. Gris- och fjäderfäsektorerna har drabbats särskilt hårt av kostnadsökningar. Därför avser regeringen att skjuta till 260 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2022 för ett tillfälligt ekonomiskt stöd riktat till dessa sektorer. Stödpaketet ska ge kompensation på kort sikt och underlätta för dessa företag i nuvarande situation med ett högre kostnadsläge. Nöt- och lammproducenter anses kompenseras via en ökad återbetalning av dieselskatten. Se regeringens pressträff här.

Det andra miljöuppvaknandet under 2020-talet

Kairos Future gör på uppdrag av Formas en spaning rörande framtidens miljöfrågor. Slutsatsen spretar, men det förväntas bli ”en jakt på lösningar som kan sluta gapet mellan behov och ambitioner på en rad hållbarhetsområden å ena sidan och dagens verklighet å den andra.” Klimatfokus kommer fortsatt väga tungt och sannolikt kommer samarbeten genom värdekedjan öka för att klara sätta vetenskapligt grundande mål för klimatpåverkan.
Läs hela rapporten här.

Genetikdagar för veterinärer, fodersäljare och rådgivare

Tillsammans med Topigs Norsvin har vi under vecka 4 haft en 2 dagars utbildning med fokus på Topigs Norsvins genetik för veterinärer, fodersäljare och rådgivare. Genetikdagarna är ett återkommande arrangemang vecka 4 varje år. I år skedde det digitalt.

Dag 1 handlade om slaktsvin med Norsvin Duroc som faderras och dag 2 handlade om TN70 gyltan.

Betesdriftens värde i nöt- och lammköttsproduktion

Foto J Danielsson

Nyligen publicerades en översikt som samlar aktuell kunskap från forskning och näring gällande naturbetesmarkers värde i framtidens nöt- och lammköttsproduktion. I rapporten pekas på innovationer som kan ge nya möjligheter till rationell betesdrift på naturbetesmark. Författarna pekar på vikten av att enskild naturbetesmark behöver ses som en del i foderstrategin. Utmaningar finns, inte minst i frågor som rör regelverk, men också i konsumenters betalningsvilja. Rapporten är publicerad inom ramen för centrumbildningen SustAinimal och finns att läsa i sin helhet här.

Ny digital lärplattform rustar branschen

Kött- och charkakademin är ett initiativ från branschen för att fylla kompetensbehov och stimulera till att fler söker sig till yrken inom svensk köttförädling. Och det behövs menar Magnus Därth, Kött- och Charkföretagen: "Allt fler utbildningar inom slakt, styckning och chark har försvunnit de senaste 20 åren, samtidigt är behovet av utbildningar mycket stort och branschen är i skriande behov av personal". Med ett digitalt upplägg tillgängliggörs utbildningen över hela landet. Läs KCF:s nyhetsnotis i sin helhet här.

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...