Nyheter

Effektivare resurshantering på gården

En av åtgärderna inom Handlingsplanerna och fokusområdet "Klimat och kretslopp" är att kartlägga potentialer för att minska svinn, slöseri och ineffektivitet från gårdens flöden. Tillsammans med Jordbruksverket och Hushållningssällskapet har vi startat upp projektet "Effektivare resurshantering på gården" där just potentialer för minskat svinn kommer att kartläggas. Det kommer också att skapas ett verktyg för beräkningar på gårdsnivå för gris-, nöt- och lammgårdar. Läs mer om projektet på Jordbruksverkets blogg "Den svenska maten"

Saknar du någon faktura från oss?

Det har visat sig att en del mottagare av e-postfaktura, framförallt de som använder Hotmail/Live/Gmail, ibland har problem med att e-posten från oss hamnar i e-postens mapp för skräppost. Om du inte fått din faktura för månaden, ta alltid en titt i din skräppost.

Ny strategi för hållbar hantering av vatten i jordbruket

Som en del av regeringens handlingsplan för att nå livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig och hållbar svensk livsmedelsproduktion har Jordbruksverket tagit fram en ny strategi för vattenanvändning inom jordbruket.Tillgång till vatten är en grundläggande förutsättning för produktionen av livsmedel. Hanteringen av vatten har stor betydelse för att vi ska få mat på bordet, för jordbrukets lönsamhet och för dess påverkan på miljön. Läs mer här.

Lägger du mycket tid på tillsyn av djur på bete?

Tillsyn av djur på bete är tidskrävande. Forskare på på Sveriges lantbruksuniversitet i Skara, Alnarp och Uppsala jobbar tillsammans med två landslagsmän i orientering för att hitta teknik som löser problemet. Systemet består av en hårdvara som sitter i alla djurs halsband. Djurets position registreras flera gånger per sekund och uppdateringar skickas kontinuerligt via nätet till en databas. Läs mer här!

Kan ny teknik för vildsvinsstängsel rädda odling?

Vildsvinsstopp är ett projekt som är finansierat via Landsbygdprogrammet och dess Innovationsstöd EIP-Agri. Den färdiga innovationen är ett helt koncept bestående av automatiserad stängseluppsättning.I konceptet ingår också automatiserad röjning av oönskad vegetation som stjäl ström från tråden. Vildsvinsstopp ska vara klart i slutet av 2021.

Grilla med gott samvete!

Den svenska modellen bygger på god djuromsorg, minimal användning av antibiotika,unikt friska djur och de svenska grisarna får behålla sin knorr. Det är en modell som är både resursklok, ekonomisk och hållbar. För en så effektiv och miljövänlig produktion av griskött som möjligt är det viktigt att alla delar på ett djur tas tillvara på bästa sätt. Läs mer om hur vi tar tillvara den svenska grisen här.

Om Hållbarhet i de gröna näringarna

Lyssna på när LRFs hållbarhetsexpert Jens Berggren intervjuar miljöprofessorn Johan Kuylenstierna om hållbarhet i de gröna näringarna. 

Intervju med Johan Kuylenstierna

PRESSMEDDELANDE

Kött- och fågelbranschen lämnar avgiftsutredning och ifrågasätter om regeringen tar livsmedelsstrategin på allvar.

 

Utlysningen av Branschutvecklingspengen 2020 klar!

Totalt finns 3 000 000 kronor att dela ut och anslagen fördelar sig mellan djurslagen så att projekt inom gris har ca 65 % av medlen att tillgå, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 %. Ansökningarna till Branschutvecklingspengen administreras av Svenska Köttföretagen. Nytt för i år är att kriterierna skiljer sig åt mellan djurslagen gris, nöt och lamm. Kriterierna är satta utifrån varje djurslags behov och utmaningar. Totalt har arton ansökningar till ett värde av knappt 10 mkr kommit in till Svenska Köttföretagen. Läs mer om Branschutvecklingspengen här.

Sommarhälsning från Hudaryd!

Tillsammans med veterinär Gunnar Johansson på Gård & Djurhälsan har vi haft hygienkurs på Hudaryd för alla anställda inklusive våra sommarjobbare. Lärorikt o nyttigt, speciellt i dessa tider. Vi passade även på att avnjuta en god smörgåstårta när vi alla var samlade innan semesterperioden drar igång.

 

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...