Nyheter

Missa inte att söka dispens om du är ekologisk nötköttsproducent!

Vid årsskiftet ändrades det ekologiska regelverket som rör inköp av avelsdjur. De nya reglerna innebär att en individuell dispens krävs från Jordbruksverket vid inköp av enstaka icke-ekologiska djur, vilket även innefattar avelstjurar. Svensk Köttrasprövning AB som bedriver individprövning av köttrastjurar har haft en aktiv dialog med Jordbruksverket (SJV), då dom nya reglerna kommer att påverka bland annat den tjurauktion som anordnas varje år. Köttrasprövningen hade gärna sett en generell dispens för att underlätta inköp av avelstjur på auktionen. Men EU-förordningen för ekologisk produktion är tydlig, inga generella dispenser vid inköp av djur får utfärdas. Som ekologisk producent måste man först undersöka om det finns någon motsvarande ekologisk tjur i SJVs databas OrganicXlivestock innan man ansöker om att få köpa en icke ekologisk tjur. Läs mer på Svensk Köttrasprövnings hemsida.

Ökad livdjursförsäljning 2021

Försäljningen av livdjur ökade med 4,2% jämfört med 2020. Trenden visar på en fortsatt minskning av dräktiga djur, medan övriga kategorier ökar. 

Försäljningen av dräktiga djur minskade med 8,6% 2021, medan obetäckta djur ökade med 5,4% och ämne ökade med 6,8%. Ämne är nu den största kategorin och står för hälften av volymen förmedlade djur, medan dräktiga djur nu är nere på en femtedel av volymen.

 

 

Lammlyftet 2,0

I ett tidigare EIP-projekt togs en standard för svenskt lammkött fram. En av de största utmaningarna i näringen är den stora variationen mellan producenterna både vad gäller kunskap om olika produktionsmodeller och vad gäller antalet producerade lamm. I ett projekt, finansierat av Branschutvecklingspengen, har olika kommunikationsaktiviteter för att sprida standarden för lammkött genomförts. Aktiviteterna har varit riktade både till lammproducenter och slakterier. Här kan du hitta informationsmaterialet!

Förbered dig på att fasa ut zinken redan nu!

Juni 2022 blir det förbjudet att använda avvänjningsfoder med medicinska halter av zinkoxid i hela EU. På webbplatsen utanzink.se kan du ta del av forskning, kunskap och tips i hur du kan fasa ut zink just på din gård, utan negativ påverkan på dina smågrisar hälsa eller ökad antibiotikaförbrukning i din produktion. 

Glöm inte att räkna dina får och getter!

Varje år ska du räkna dina får och getter. Du räknar djuren någon gång mellan den 1 och 31 december. Du ska både föra in uppgifterna i din stalljournal och rapportera dem till Jordbruksverket. Du kan rapportera uppgifterna på två olika sätt, i SJV:s e-tjänst eller på en blankett. Blanketten brukar skickas ut i december varje år till alla som håller får eller getter, men i år är blanketten försenad och kommer ut i dagarna. Jordbruksverket har därför förlängt svarstiden till och med den 25 januari 2022. Mer information hittar du här!

Nyhetsbrev december

I Svenska Köttföretagens Nyhetsbrev för december kan du bl a läsa om:
* Ny medarbetare på AO Bransch
* Klimatåtgärder på svenska slakterier
* Kundenkät AO Genetik
* Semin- och livdjursförsäljning

Välkommen Ulrika Åkesson!

Vi har nu avslutat rekryteringen till AO Bransch och välkomnar Ulrika Åkesson till Svenska Köttföretagen. Ulrika har drygt 20 års erfarenhet från livsmedelsindustrin. Hon har bland annat varit affärsområdeschef på Källbergs Industri och marknadschef på Dafgårds. Ulrika börjar jobba hos oss den 18 januari 2022.

Klimatåtgärder på svenska slakterier

Att arbeta med resurseffektivitet och hållbarhetsfrågor är ett ständigt pågående arbete för svenska slakterier. Här har vi samlat 10 exempel på viktiga klimat- och resurseffektiva åtgärder som pågår på många svenska slakterier. Åtgärderna bidrar till ett klimatsmartare kött som är en del av det naturliga kretsloppet. Ekonomisk- och miljömässig hållbarhet går många gånger hand i hand där samma åtgärder bidrar till så väl minskad klimatpåverkan som förbättrad lönsamhet. Ett exempel på detta är att så många delar som möjligt på djuret går till livsmedel. Hela materialet hittar du här!

Kundenkät 2021

Är du livdjur- eller seminkund?
Årets kundenkät har i dagarna skickats ut via e-post, men har du inte fått den går det bra att gå in via länken nedan och svara på frågorna. Enkäten tar ca 5 min att svara på.
Tack för att du hjälper oss att utveckla vår verksamhet!
 

Nyhetsbrev november

I Köttföretagens nyhetsbrevet för november kan du bl a läsa om:
- vem som vann skinkprovningen på träffen hos Österlens grisproducenter
- vilka som beviljats medel från Branschutvecklingspengen
- Tufft halvår väntar för EUs grisföretagare
 
      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...