Nyheter

Planeringsdag Svenska Köttföretagen 17-18 september

Tisdag 17 september Order öppet kl.7.30-10.00
Endast postpaket beställda senast kl. 10.00 kan skickas.

Onsdag 18 september Stängt

Vid frågor kontakta ordermottagningen, telefon: 010-130 89 32

Nyhetsbrev, september 2019

Läs senaste nytt från branschen, nytt nummer av nyhetsbrev från Svenska Köttföretagen.

Sveriges köttbönder satsar 3 miljoner på minskat klimatavtryck, bättre djurhälsa och ökad lönsamhet

Årligen sätter Sveriges köttbönder av totalt 3 Mkr i form av branschutvecklingspengen med fokus på minskad klimatpåverkan ökad djuromsorg samt lönsamhet i hela värdekedjan.

Svensk köttproduktion tar ansvar vid import av soja

Den svenska köttbranschen har som mål är att kontinuerligt öka den inhemska produktionen av protein och på så sätt minska beroendet av soja producerat i andra länder. Den inhemska proteinproduktionen har ökat, men det finns klimatutmaningar som gör att vi i Sverige inte kan odla vissa sojasorter framgångsrikt. Svenska grödor såsom åkerböna, ärter, oljeväxter och vallprotein går fint att odla i landet, men har inte i alla avseenden samma höga proteinkvalitet som sojabönor. För att bli självförsörjande på protein, krävs och pågår ytterligare forskning och utveckling. 

Välj PDF-faktura. Snabbt och enkelt!

Svenska Köttföretagen verkar för ett effektivt resursutnyttjande och ständiga miljöförbättringar. Som en del av detta arbete vill vi minska pappershanteringen och erbjuder därför dig ett elektroniskt fakturaalternativ. 

Investeringsstöd för klimatåtgärder

Idag öppnar en ny ansökningsperiod för att söka investeringsstöd för klimatåtgärder inom Klimatklivet. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än Begränsad klimatpåverkan påverkas positivt. Det totala anslaget för 2019 är 1,5 miljarder kronor. 

Medel för ännu bättre ätkvalitet på nötkött

Svenska Köttföretagen har, tillsammans med flera andra aktörer i värdekedjan, fått medel från EIP för att ta fram ett system som ska bidra till en ännu bättre ätkvalitet på svenskt nötkött. Vi har tittat på den australiensiska modellen Meat Standard Australia (MSA) och ska nu undersöka om vi kan ta fram en motsvarande modell för våra svenska förutsättningar i ett treårigt projekt som startar nu i höst. Läs mer om MSA-modellen här. 

PRRS utbrott på dansk galtstation

Hatting KS i Horsens, en av Danmarks seminstationer, har drabbats av ett utbrott av PRRS i en avdelning med Duroc galtar. Efter påvisande av antikroppar mot den europeiska typen av PRRS-virus har ett försäljningsstopp utfärdats den 26 juli från den aktuella seminstationen. Alla galtar i den drabbade avdelningen har slaktats. Seminstationerna i Danmark anses ha varit fria från PRRS sedan 2002. Provtagning av galtarna genomförs regelbundet för att visa frihet från antikroppar bland annat av typen PRRS. Smittan misstänks ha varit luftburen.

Spridningen av ASF fortsätter i världen

Skyltar vid rastplatser är viktiga men det är även smittskyddet på gårdarna!

Varje vecka skall EU länderna inrapportera till EU kommissionen antalet tillfällen där ASF har påträffats. Antalet länder på listan växer hela tiden, sist i raden är Slovakien som kom upp på listan i förra veckan. Bara ett land har kunnat friförklarats sedan man fått in smittan.

Statistiken är till viss del vilseledande då det är antalet tillfällen som inrapporteras och inte hur många djur som blivit smittade. I förra veckan påträffades 2 bruksbesättningar i Rumänien varav den ena på 40 000 grisar och den andra på 30 000 grisar. Detta blev inrapporterat som 2 tillfällen i EU statistiken. Effekterna för näringen är långt större än vad statistiken ger sken av.

Tips för att undvika Afrikansk Svinpest i Sverige

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...