Nyheter

Klimatavtryck för svensk grisproduktion

Svensk grisproduktion har förbättrat sitt klimatavtryck från 3,2 till 2,5 kg CO2e/kg slaktad gris sedan 2005. Förklaringen ligger i förbättrad produktionseffektivitet samt förhållandevis hög användning av biprodukter samt minskad andel av soja i foderstaten. Läs mer om resultaten i RISE rapporten "Uppdaterad och utökad livscykelanalys av svensk grisproduktion"

Behöver man extra protein för att bygga muskler?

Får du många frågor om kött och protein? Mer information om kött och näringsämnen finns på Svenska Köttföretagens hemsida. Materialet är fritt att använda och ladda ner. 

Med anledning av SVT:s granskning av avvikelser på slakterier

Uppdrag Granskning sänder den 13 januari och den 20 januari två program med fokus på avvikelser i djuromsorg på KRAV-certifierade lantbruk samt avvikelser i hygien och livsmedelssäkerhet på slakterier. Som bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige, välkomnar vi granskningar och tror att det kan göra branschen som helhet än bättre.

Slakterier investerar i kameraövervakning för att värna djurskyddet

Nederländska livsmedelsverket har infört regelbundna kamerainspektioner på slakterier, något som man nu vill dela med sig av till veterinärkollegor i Sverige. Kamerorna som nu frivilligt sätts upp på totalt 90 slakterier syftar till att värna djurskyddet.

Semin- och livdjursförsäljningen 2020

Ännu ett år har gått och när vi summerar försäljningen av semin- och livdjur under 2020 kan vi konstatera att försäljningen av semin ökade och försäljningen av livdjur minskade.

Lär dig mer om den resurskloka grisen!

Svenskt griskött har en låg klimatpåverkan. En av anledningarna är att vi tar vara på så mycket som möjligt på varje slaktkropp. På många sätt kan tillvaratagandet av allt på den svenska grisen – från tryne till knorr – liknas vid hur man hanterade den värdefulla gårdsgrisen förr i tiden.

Ny kriterier för offentlig upphandling klara!

Upphandlingsmyndigheten lanserade den 22 december 2020 uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter. Tidigare i år publicerades nya och reviderade kriterier för nötkött och griskött också med utgångspunkt i den höga standard som svensk lag anger. Hållbarhetskriterierna används vid upphandlingar inom offentlig sektor. Läs mer om kriterierna på LRF:s hemsida. 

Viktig information till livdjursförmedlare och lantbrukare

När du ska köpa, sälja eller förmedla djur är det av största vikt att hela branschen tar sitt ansvar. Den nyligen påträffade smittsam digital dermatit (CODD) hos får, har vi i Sverige varit relativt förskonade ifrån. Men med anledning av detta uppdaterar vi nu information och rekommendationer för hur vi kan begränsa skadan. 

 

Vi önskar God Jul med ett nytt material om vad som är bra med att äta kött!

Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2 har som målsättning att öka efterfrågan på kött från Sverige. För att uppnå målet jobbar vi inom tre områden. Ett av dessa målområden är Rätt sortering & Köttkvalitet. Ett av delmålen är att ta fram fakta om varför det är nyttigt och bra att äta kött. I ett projekt, finansierat av Branschutvecklingspengen, har vi tillsammans med Svenskt Kött tagit fram fakta om kött. Materialet nedan är fritt att ladda ner och använda för den intresserade.

Här hittar du material för nerladdning!

Året 2020: ett starkt år för svensk köttproduktion

När vi nu börjar kunna summera 2020 kan vi konstatera att det är ett år som vi länge kommer att minnas. Coronaåret, som många döpt det till, har på många sätt varit ett tungt år för de allra flesta. Men i jämförelse med många andra branschen har svensk livsmedelsproduktion och kött i synnerhet klarat sig bra.

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...