Nyheter

Experternas bästa råd

Expertgrupperna är en del av ett större projekt med namnet 30 för 550 inom Handlingsplan Gris. Expertgrupperna består av både svensk och utländsk expertis, projektet avslutas just nu genom att experterna genomför en turné på fem olika platser i Sverige där vi bjuder in dig som är grisföretagare och dina anställda. Varje expertgrupp redovisar resultaten från testgårdarna samt vilka de viktigaste managementrutinerna för att producera 30 grisar per årssugga. Experterna har också gjort filmer där de berättar de om sina bäst tips inom ekonomi, avel och rekrytering, fertilitet, smågrisöverlevnad och tillväxtgrisar. Är du intresserad så finns anmäl och filmer här.

Välkommen till Elmia Lantbruk 2018

Svenska Köttföretagen tillsammans med Gård & Djurhälsan hälsar dig välkommen till årets lantbruksmässa på Elmia i Jönköping 24-26 oktober. Läs mer om våra aktiviteter i montern och fina erbjudanden. Ser fram emot att ses!

Workshop om betalning för köttkvalité

Den 25 september hölls en workshop om hur man kan värdera och identifiera kvalitetsnötkött. På workshopen deltog forskare från bl.a. Danmark, Norge, Island och Australien. På workshopen redovisade Dr Aarti Tobin från CSIRO det system som man använder i Australien. Man diskuterade också om en motsvarande modell skulle kunna appliceras i Sverige. 

Anmäl dig utbildningsträff Gris 30 för 550 (Expertgruppernas Sverigeturné)

Välkommen att delta på någon av våra träffar på fem olika platser i Sverige, där vi bjuder in dig som grisföretagare och dina anställda. Under dagen kan du ta del av varje expertgrupp som redovisar resultaten från testgårdarna samt vilka de viktigaste managementrutinerna för att producera 30 grisar per årssugga. Klicka på länken för anmälan!

Säkerställ Sveriges BSE-status för att slippa kostsamma avgifter

Sverige är fritt från galna-ko-sjukan (BSE), men vi behöver provta fler djur med typiska symtom för att vi ska kunna visa att sjukdomen inte finns i landet. Om vi inte kan visa detta får vi problem med vår nötköttsexport. Prover för BSE kan bara tas på döda djur. Jordbruksverket vill ta prov från djur som måste avlivas och som har något av de här symptomen:

  • Beteendeförändringar – t.ex. nervositet eller aggressivitet.
  • Svårt att resa sig, vinglighet eller onormala rörelser
  • Överkänslighet för ljud, ljus och beröring.

Kontakta en veterinär om du har ett sådant djur! Jordbruksverket beställer och betalar för hämtning, provtagning och destruktion. Eftersom djuret ändå skulle avlivats får du inte någon ersättning för djurvärdet. Din besättning kommer inte att spärras på grund av provtagningen.

Nytt nummer av Svenska Köttföretagens nyhetsbrev

Önskar du prenumerera på vårt nyhetsbrev och få detta bekvämt i din mail. Registrera dina e-post på här!

Svenska Köttföretagen välkomnar regeringens initiativ till sänkt slaktavgift på 60 miljoner för säkrad djuromsorg till följd av torkan

För att bibehålla en långsiktig svensk köttproduktion nu när landets producenter får markant ökade foderkostnader på grund av torkan, har regeringen och landsbygdsministern positivt föreslagit att delvis kompensera svenska mjölk-, nöt- och lammproducenter med 400 miljoner sek 2018 och ytterligare 760 miljoner sek 2019. Utöver detta föreslår man reducera slaktavgifterna med 60 miljoner sek. Initiativ som branschorganisationen Svenska Köttföretagen är positiva till.

Invigning av Topigs Norsvins nya anläggning i Kanada

I förra veckan ägde invigning av Topigs Norsvins nya produktionsanläggning i Kanada rum. Läs mer om denna och se även film.

Vill du producera 30 smågrisar per årssugga?

Välkommen till en utbildningsdag med Expertgrupperna i 30 för 550 – en rådgivningssatsning inom Handlingsplan Gris. Under dagen delar Expertgrupperna med sig av sina erfarenheter och bästa tips för att nå 30 producerade grisar till en kostnad av max 550 kr per smågris. För dig som är grisföretagare eller anställd samt övriga aktiva i grisbranschen. 

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...