Nyheter

Rådgivarutbildning Nötköttsproduktion

Arbetsgrupp produktion inom Handlingsplan Nöt har arrangerat en rådgivarutbildning för verksamma rådgivare, veterinärer, säljare och tillförselpersonal inom nötköttsproduktion. Utbildningen ägde rum i december 2018 och finansierades av branschutvecklingspengen. Programmet byggde på det material, verktyg och aktiviteter som har tagits fram och genomförts under Handlingsplan Nöts flagg under perioden 2016-2018. Här hittar du presentationerna från rådgivarutbildningen; 

Presentationer från rådgivarutbildningen

Den resurskloka svenska grisproduktionen tar tillvara allt på ett djur. Smarta kretslopp gör att alla delar blir eller går till något.

Den svenska modellen bygger på god djuromsorg, minimal användning av antibiotika, unikt friska djur och de svenska grisarna får behålla sin knorr. Det är en modell som är både resursklok, ekonomisk och hållbar. För en så effektiv och miljövänlig produktion av griskött som möjligt är det viktigt att alla delar på ett djur tas tillvara på bästa sätt. För en låg klimatpåverkan bör även andelen ätbart på varje djur vara så stor som möjligt. Genom utvecklat kretslopptänk tar vi i Sverige vara på allt, även det som inte blir mat till människor eller djur.

Film: Den resurskloka svenska grisproduktionen

Lär dig mer om Afrikanskt Svinpest

Jordbruksverket anordnade tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt ett seminarium den 5 december 2018 för att öka kunskapen om afrikansk svinpest. Här kan du läsa mer om hur du undviker att föra in smittan till Sverige.

Vill du veta mer om DanBreds genetik?

DanBred i samverkan med Svenska Köttföretagen bjuder in till kunskapsdagar för dig som vill veta mer om DanBreds genetik.

NÄR & VAR:

20 februari, kl. 10:00 – 15:00 i Staffanstorp
21 februari, kl. 10:00 – 15:00, Vreta Kluster

Flera nya Branschutvecklingspengsprojekt redovisade

Nu är flera nya projekt redovisade som är finansierade av Branscutvecklingspengen. Läs mer om många intressanta projekt på Svenska Köttföretagens hemsida.  


Affärsmöjlighet för svensk köttproduktion när hållbar mat är i fokus

”Framtiden tillhör de företag som medvetet väljer att producera allt mer hållbara produkter, detta gäller även kött. Det är både en förutsättning för planetens överlevnad, men det finns också stor ekonomisk potential för svensk industri. Baserat på den unika produktion som finns i Sverige, gör vi miljön en tjänst om både svenska och internationella konsumenter växlar över sin konsumtion till mer hållbart producerat svenskt kött i världsklass.” Det menar VD:arna i några av Sveriges största köttproducerande företag.

https://newsroom.notified.com/svkf-gd-press/posts/pressreleases/affarsmojlighet-for-svensk-kottproduktion-nar 


Experternas bästa råd

Expertgrupperna är en del av ett större projekt med namnet 30 för 550 inom Handlingsplan Gris. Expertgrupperna består av både svensk och utländsk expertis, projektet avslutas just nu genom att experterna genomför en turné på fem olika platser i Sverige där vi bjuder in dig som är grisföretagare och dina anställda. Varje expertgrupp redovisar resultaten från testgårdarna samt vilka de viktigaste managementrutinerna för att producera 30 grisar per årssugga. Experterna har också gjort filmer där de berättar de om sina bäst tips inom ekonomi, avel och rekrytering, fertilitet, smågrisöverlevnad och tillväxtgrisar. Är du intresserad så finns anmäl och filmer här.

Välkommen till Elmia Lantbruk 2018

Svenska Köttföretagen tillsammans med Gård & Djurhälsan hälsar dig välkommen till årets lantbruksmässa på Elmia i Jönköping 24-26 oktober. Läs mer om våra aktiviteter i montern och fina erbjudanden. Ser fram emot att ses!

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...