Nyheter

Branschmöte med landsbygdsminister Jennie Nilsson

Idag medverkade Hans Agné, vd Svenska Köttföretagen, på ett gemensamt branschmöte tillsammans med landsbygdsminister Jennie Nilsson. På mötet redovisade Anna Karin Hatt, vd LRF, branschens struktur och krishantering. Ett arbete som fungerar på ett koordinerat och bra sätt. Håkan Henriksson, Jordbruksverket, förklarade hur gränsdragningen görs för vilka funktioner som har klassats som samhällsviktiga. Något som omfattar hela livsmedelskedjan, inkl Svenska Köttföretagens verksamheter med veterinärt-/rådgivnings- och avelsmässigt arbete. 

Nu är den digitala auktionen för individprövade köttrastjurar i gång!

Har du tänkt att köpa en tjur från årets omgång av individprövade köttrastjurar så är det hög tid att registrera dig. Nätauktion sker på auktionsförrättare Håkan Ottossons hemsida. Genom att klicka på namn i utropslistan kommer man till tjurarnas filmer, katalogsidor och hälsokort. Här kan du registrera dig!

Nytt samarbete för minskat matsvinn!

Företag i hela livsmedelskedjan, från jord till bord, går nu ihop i kampen mot resursslöseri. En svensk överenskommelse inom livsmedelsindustrin där företag och branschorganisationer tillsammans med berörda myndigheter och departement ska arbeta för att minska förluster och svinn från hela värdekedjan. Läs mer om överenskommelsen i en debattartikel från DN. 

Köttrasprövningens tjurauktion blir digital!

Med anledning av viruset covid-19 ställs Svensk Köttrasprövnings fysiska auktion in och ersätts med en digital auktion i anslutning till den 27 mars. Mer information om nätauktionen kommer att läggas upp på Köttrasprövningens hemsida.

Möte med Per Callenberg om köttbesiktningsavgifter

Svenska Köttföretagen tillsammans med andra representanter i branschen hade den 6 mars ett möte med statssekreterare Per Callenberg plus medarbetare på näringsdepartementet. Vår grupp bestod av Maria Donis, Lars Erik Lundkvist (LRF) , Thomas Östlund (VD Gotlands slagteri), Peter Andersson (VD Blentagruppen: Guldfågeln, Torsåsen, Nya Lantfågeln och Ingelsta kalkon) och Hans Agné (VD Svenska Köttföretagen). Läs mer här!

Vill du veta mer om Branschutvecklingspengen?

Branschutvecklingspengen är en del av posten Bransch­utveckling på slaktavräkningen. Hur mycket det är per gris kan variera marginellt, beroende på hur många grisar som slaktas. Den totala potten för nöt, lamm och gris är tre miljoner kronor, varav 65 procent eller 1,95 miljoner kommer från gris. Läs mer i en artikel i tidningen Grisföretagaren. 

Nyhetsbrev, mars 2020, från Svenska Köttföretagen

Ta det av intressanta nyheter, branschutveckling och kunskap. Trevlig läsning!
 

Ny standard för Lammköttskvalitet klar!

Projektet Lammlyftets mål är att skapa en svensk standard för lammköttskvalitet som ska vara tillämpar för alla olika produktionsmodeller och i alla led i produktionskedjan. Manualen ska digitaliseras och kunna användas all både lammproducenter, slakterier och förädlingsföretag. För att kunna skapa manualen har man du tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet. Standarden innehåller parametrar som påverkar kvalitetsegenskaperna storlek, konformation, fettgrupp, smak, mörhet, saftighet och hållbarhet hos det svenska lammköttet oavsett vilken ras lammet har eller vilken uppfödningsmodell som tillämpats. Här finns den nya standarden.

Marginalgrisens värde stärks

– vinstmarginalen på varje smågris och på varje extra kilo griskött fortsätter öka 2020. Läs gemensam artikel skriven av Svenska Köttföretagen tillsammans med Gård & Djurhälsan.

Driftstörningar hos vår IT-leverantör

Vår IT-leverantör har driftsstörningar vilket påverkar vår hemsida, den blir till och från trögare än normalt. De arbetar för en lösning. Vi beklagar det hela och hoppas på snabb lösning.

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...