Nyheter

Du har väl inte missat förflyttningsdokumentet för gris?

Du har väl inte missat att blanketten Förflyttningsdokument – gris ska medfölja djuren varje gång du flyttar grisar till en annan registrerad aktörs anläggning. Blanketten ska följa med djuren till mottagande anläggning och sparas i minst tre år. Blanketten Förflyttningsdokument - gris hittar du här. När grisar skickas till slakteri ska mottagande slakteri ansvara för att blanketten sparas, men det finns också en möjlighet för slakteriet att ansöka om dispens för att få använda intransportsedeln som förflyttningsdokument. 

Nyhetsbrev juni

I juni månads nyhetsbrev kan du bl a läsa om Grisstämman i Sunne, Stenhammarsdagen och korvprovning hos Österlens grisproducenter.

Nyhetsbrev juni

 

Musikfest serverar svenskt kött

För andra gången arrangeras det internationella musikfestivalkonceptet Lollapalooza med artister i världsklass! 1-3 juli blir det musikfest för hela familjen på Gärdet i Stockholm. I år samarbetar man med Svenskt Kött och Från Sverige. Härigenom kommuniceras svensk köttproduktion och vikten av en trygg och hållbar livsmedelsförsörjning till en bredd av konsumenter. Mervärden som lyfts fram är närproducerat, hållbar köttproduktion och stöd till svenskt lantbruk. Läs mer om samarbetet här >>>

EU-stöd för forskning kring zoonoser

Inom EU:s innovations- och forskningsprogram Horizon 2020 startas nytt femårigt projekt där inte mindre än 19 länder bidrar med kompetens. One Health är utgångspunkten, dvs samverkan mellan läkare, veterinärer och ekologer i forskning om smittämnen som cirkulerar mellan djur, människor och natur. SVA har tilldelats 3,6 miljoner kronor för att bidra med kompetens inom fästingburna infektioner och sjukdomar hos vilda djur. Projektet som fått namnet IDAlert ska bidra till ett larm- och varningssystem för smittsamma sjukdomar i en tid när klimatförändringar ökar riskerna för zoonoser, dvs smittspridning mellan djur och människa. Umeå universitet koordinerar projektet.

Näringsmässiga risker med proteinskiftet

Vid seminariet på Stenhammardagen 8 juni berättade Inger-Cecilia Mayer Labba, Chalmers, om sitt forskningsarbete kring proteinskiftets utmaningar utifrån ett nutritionsperspektiv. Hon menar att det finns målkonflikter i att utesluta kött ur vår kost. Efter att tidigare ha varit vegan, har hon ändrat syn efter att ha forskat på nutrition kopplat till hälsa. Kött är ett mycket näringsrikt livsmedel. Utesluter man det löper man risk att drabbas av näringsmässiga brister. 25 % av kvinnor i fertil ålder i Sverige har järnbrist. Att äta lite kött ofta är förmodligen att föredra utifrån näringsintag, menar hon.

Tunga lantbruksmaskiner skadar Alven

Totalvikten på lastade skördetröskor har ökat tiofaldigt, från cirka 4 ton 1958 till ungefär 36 ton 2020. Hjulbelastning på framaxeln har ökat från 1,5 ton till 12,5 ton. En nyligen genomförd studie visar nu negativ påverkan på ”Alven”, dvs det djupare markskiktet dit inte plöjning når. Forskare menar att de moderna lantbruksmaskinerna orsakar alltför hög jordbelastning. Detta leder till att många åkerjordar mister sin vattenhållande förmåga och bördigheten minskar. Studien visar att upp emot 20% av världens åkerjordar löper risk för minskad produktivitet pga alltför tunga lantbruksmaskiner. Läs mer här >>>

Femtio år sedan FN:s första miljökonferens

Stockholm +50 hålls 2-3 juni, ett halvt sekel sedan Olof Palme talade om naturens resurser som begränsade. Professor Anders Wästfelt intervjuas inför mötet i SLU Future Foods podcast. Han menar att "Mat är en nationell angelägenhet, det kan inte enbart ses som en handelsvara". Detta aktualiseras med de klimathot vi står inför, menar han. SLU:s rektor Maria Knutson Wedel: "Det går inte att jämföra någonting vi inte behöver med någonting som är absolut nödvändigt". Sambandet mellan miljöfrågor och livsmedelsproduktion behöver bli mer tydligt, menar Anders. "Vi har varit väldigt upptagna av en global integration, och vi har inte riktigt förstått vidden av den. Framförallt inte när det kommer till livsmedelsförsörjning och miljö- och klimatfrågorna". Länk till podcast.

Är du en person som vill ha ett omväxlande jobb?

Vi söker en orderhandläggare/labbpersonal till vår seminstation i Hållsta utanför Eskilstuna.

Läs mer här.

Glöm inte att ansöka om medel från Branschutvecklingspengen!

Sveriges köttbönder sätter årligen av 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen i syfte att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan. Läs mer om vilka kriterier som gäller för årets utlysning här! Sista dagen för ansökan är den 27 maj!

Förstudie om ny hantering av salmonella

I en nyligen publicerad förstudie om ny salmonellahantering hos lantbrukets djur konstaterar man att vi i Sverige har en låg förekomst av salmonella bland livsmedelsproducerande djur och i svenska livsmedel. Förstudien presenterar också förslag på en förbättrad övervakning av salmonella. Man föreslår också en förändring av ersättningen till drabbade lantbrukare. Svenska Köttföretagen och andra företrädare för branschen bevakar utvecklingen och kommer att delta i framtida diskussioner med myndigheterna. Hela rapporten läser du här.

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...