Nyheter

Rekryteringsavtal & inköpsplan

Alla som köper livdjur och har tecknat ett rekryteringsavtal med Köttföretagen har avtalspris och säkrad tillgång på gyltorna. 

Inköpsplan för minst ett års inköpsbehov ska lämnas till livdjursförmedlingen. Om inte ny inköpsplan kommer in, löper den gamla planen på. 

Fodervecka med Topigs Norsvin

Den årliga foderveckan där vi får besök av en av Topigs Norsvins foderexperter har precis ägt rum. Detta år gästades vi av Catalin Nicolaiciuc från Topigs Norsvins fodergrupp, som tillsammans med Kimmie Nissen, Topigs Norsvin och Lotta Henrysson, Köttföretagen hade flera intressanta möten under veckan med grisproducenter, foderföretag, veterinärer, rådgivare och livdjursproducenter.

Nyhetsbrev, november 2019, från Svenska Köttföretagen

Välkommen att ta del av senaste nytt från branschen!

VIKTIG INFORMATION! Förändring i PostNords hantering av söndagspaket

Idag, tisdagen den 5/11 fick vi besked av PostNord att de inte kommer att kunna leverera paket från söndag till måndag efter den 30/11-2019. Anledningen till detta är att PostNord har dragit ner på antalet helgöppna terminaler från och med den 30/6. Efter det har det funnits en speciallösning mellan Svenska Köttföretagen och PostNord som gjort att det fungerat ändå, men denna lösning kommer PostNord inte kunna fortsätta med.

Läs kundinformation angående transporter av semindoser och vilka alternativ som finns >>

Kan du tipsa om smarta åtgärder för att minska klimatavtrycket på gård?

Jobbar du inom svensk gris-, nöt- eller lammproduktion som företagare, rådgivare, forskare eller dylikt och har smarta tips på åtgärder som minskar klimatbelastningen på gård. Då ber vi dig att skicka in dina svar till oss senast fredagen den 22 november. Då bidrar du till en workshop som hålls den 4 december i syfte att hitta de mest effektiva och smartaste sätten att bli mer klimatsmart på gård. 

Lämna dina tips här!

Jordbrukets produktionsvärde har minskat i torkans spår

Den varma och torra sommaren 2018 påverkade jordbruket i stor omfattning. Skördarna av spannmål och oljeväxter var mycket låga. Grovfoderbristen orsakade problem för djurhållare och priserna för grovfoder, halm och spannmål steg kraftigt.  Utöver ökade foderkostnader har kronans värde försvagats vilket bidragit till kostnadsökningar för till exempel drivmedel. I rapporten "Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2007 - 2018" kan du läsa mer.

Vill du veta mer om svenska mervärden?

Svenskt djurproduktion har högre krav på produktionen jämfört med många andra länder. Detta brukar benämnas som svenska mervärden. Det betyder att standarden är högre inom exempelvis djurskydd, djurhälsa, påverkan på miljön och låg användning av antibiotika. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Kommentar: Bedövning av grisar vid slakt

I Sverige bedövar vi alla djur innan avlivning för att de inte ska känna smärta. Bedövningen görs med olika tekniker beroende på vilket djurslag det handlar om, och det är strikt reglerat vilka metoder som är godkända i Sverige och hur dessa ska utföras. Slakterierna följer dessa principer och myndigheterna kontrollerar detta. Djurens välmående kontrolleras kontinuerligt av myndigheternas officiella veterinärer, som finns på plats när slakterierna bedriver sin produktion. De har befogenhet att stoppa produktionen direkt om djurvälfärd eller matsäkerhet riskeras. Läs även svar från Jordbruksverket: https://www.expressen.se/debatt/bedovningsmetoden-har-bade-for-och-nackdelar/ 

Gyllenborste 2019- en beredskapsövning inför ev utbrott av afrikansk svinpest i Sverige

Äntligen är vi redo att på ett nationellt plan träna på vad vi gör om vi får in afrikansk svinpest i landet.  Den 10 dec genomför Jordbruksverket en samverkansövning med fokus på afrikansk svinpest på vildsvin. Kodnamnet för övningen är GYLLENBORSTE 2019.  Syftet med övningen är att utveckla Sveriges nationella förmåga att samverka vid och hantera utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin. Övningen kommer att vara lärande och genomföras som en seminarieövning. En seminarieövning är en övning där man genom samtal och diskussion utvecklar deltagarna i förutbestämda förmågor inom krisberedskapsarbetet. Denna övningsform är bra när man vill samla in underlag till planer och bygga upp kunskap inom ett område. Svenska Köttföretagen kommer att medverka och bevaka effekterna på branschens och vår egna verksamhet.  


      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...