Fakta om svenska nötkreatur och deras påverkan på klimatet

Att hejda den globala uppvärmningen är en angelägen fråga för mänskligheten. Det är nödvändigt att snabbt få ned utsläppen av klimatgaser så att temperaturhöjningen kan begränsas till 1,5 grader, enligt målen som bestämdes på Klimatmötet i Paris 2015. 

För att lyckas måste vi arbeta med många saker samtidigt, men också prioritera de åtgärder som gör störst nytta. Under de senaste åren har vår konsumtion av kött hamnat i fokus. Särskilt nötkreaturen har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen. Men hur stor är egentligen deras påverkan? 

I den här rapporten försöker vi kartlägga vad som är sant och vad som är falskt om nötkreaturen och klimatet. En slutsats är att det svenska nötköttet vinner i en internationell jämförelse. Även när det gäller klimatet. Och att den svenska uppfödningen av nötkreatur, utöver ett gott kött, ger miljövinster som förtjänar större uppmärksamhet. Vill man äta nötkött bör man därför välja svenskt, för miljöns och för klimatets skull.

Vill du läsa mer om kött och klimat? Besök Svenskt kötts hemsida! Klicka här!

Du kan även läsa mer om vårt miljö- och klimatarbete på Gård & Djurhälsan.

Här finns lättillgänglig fakta om nötkött och klimat från Energigården och Agroväst:

Faktablad 1, Faktablad 2Faktablad 3 och Faktablad 4

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...