Nöt

Svensk Köttrasprövning ägs av Svenska Köttföretagen, Nordiska Avelsföreningen för Biffraser (NAB) och Viking Genetics. Svensk Köttrasprövning bedriver individprövning av köttrastjurar och deltar i utvecklingen av metodik för avelsvärdering av köttrasdjur. 

Individprövning innebär att de tjurar, som skall avelsvärderas, föds upp på en prövningsstation i ett gemensamt stall. Genom att de testas samtidigt, i samma miljö, eliminerar man så långt som det är möjligt påverkan av miljön. Det innebär att de skillnader som tjurarna visar för olika egenskaper huvudsakligen beror på deras olika genetiska kapacitet. Individprövningen är officiell och följer rambestämmelser fastställda av Jordbruksverket. Växa Sverige är huvudman  för den officiella kontrollen och fastställer detaljreglerna. 

Klicka här för att komma till Svensk Köttrasprövnings hemsida 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...