Sortiment

Djurkategorier som förmedlas via Köttföretagens förmedling:

Gyltämne

Vikt mellan 28 - 35 kg och ålder mellan 77 - 105 dagar vid leverans
Vikt 28 kg vid 90 dagar
Grundvaccinerade mot Mycoplasma och PCV2 

Vid leverans av tyngre/äldre ämnen enligt köparens önskemål, utgår ersättning enligt överenskommelse.

Obetäckta gyltor

Ålder mellan 5,5 – 6 månader och vikt minst 90 kg vid leverans
Rekommenderad vikt vid betäckning 140 kg
Grundvaccinerade mot Mycoplasma och PCV2. Övriga vaccinationer enligt överenskommelse med köpare.

Betäckningsfärdiga gyltor

Ålder mellan 210 – 250 dagar och vikt minst 125 kg vid leverans
Rekommenderad vikt vid betäckning 140 kg
Grundvaccinerade mot Mycoplasma och PCV 2. Revaccinerade mot Mycoplasma vid 5 månaders ålder och grundvaccinerade mot rödsjuka och svinparvo vid 6 månaders ålder. Övrig vaccinering enligt överenskommelse med köparen

Dräktiga gyltor

Rekommenderad seminering mellan 220 – 290 dagars ålder
Rekommenderad vikt vid seminering 140 kg
Maximalt en omlöpning
Rekommenderad vikt mellan 165 – 190 kg vid 7 v dräktighet
Levereras från 7 v dräktighet
Grundvaccinerade mot Mycoplasma och PCV 2 (PMWS). Revaccinerade mot Mycoplasma vid 5 månaders ålder och grundvaccinerade mot rödsjuka och svinparvo vid 6 månaders ålder. Högdräktiga gyltor som levereras senare än 6 veckor innan grisning grundvaccineras mot coli.  Övrig vaccinering enligt överenskommelse med köpare.
Gott hull

Galtar

Ras: Hampshire och Duroc
Förmedlingsålder 7-9 månader.

 

Generella krav:

Normalt utvecklade för sin ålder
Minst 14 normala spenar
God funktionell exteriör - Ben, klövar, kroppsbyggnad, rörelser
Fullt friska och hälsoläget utan anmärkning
Uppfylla ”G&D” PM för ”Hälsodeklaration av livsvinsproducerande besättningar”
Grundvaccinerade mot Mycoplasma och PCV 2 (rödsjuka, parvo, coli-diarré).
För eventuella extra vaccineringar utgår ersättning enligt överenskommelse med köparen
Vid leverans skall gyltor i grupp vara jämnstora

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...