Sortiment

Djurkategorier som förmedlas via Köttföretagens förmedling:

Gyltämne

Från 11 veckors ålder
Vikt och viktutveckling ska följa avelsbolagens rekommendationer.

Grundvaccinerade mot Mycoplasma och PCV2.

Vid leverans av dubbla åldersgrupper, tillkommer veckotillägg.

Obetäckta gyltor

Ålder från 23 veckor
Vikt och viktutveckling ska följa avelsbolagens rekommendationer.

Grundvaccinerade mot Mycoplasma och PCV2. Revaccinerade mot Mycoplasma vid 5 månaders ålder.

Vid leverans av dubbla åldersgrupper, tillkommer veckotillägg.

Betäckningsfärdiga gyltor

Ålder från 30 veckor
Vikt och viktutveckling ska följa avelsbolagens rekommendationer.

Grundvaccinerade mot Mycoplasma och PCV 2. Revaccinerade mot Mycoplasma vid 5 månaders ålder och grundvaccinerade mot rödsjuka och svinparvo vid 6 månaders ålder. 

Dräktiga gyltor

Seminerade mellan 220 – 290 dagars ålder
Vikt och viktutveckling ska följa avelsbolagens rekommendationer.
(Rekommenderad vikt vid seminering 240-250 dagar 150-160 kg).

Maximalt en omlöpning
Levereras från 7 v dräktighet. Veckotillägg tillkommer från 8:e veckan.
Grundvaccinerade mot Mycoplasma och PCV 2 (PMWS). Revaccinerade mot Mycoplasma vid 5 månaders ålder och grundvaccinerade mot rödsjuka och svinparvo vid 6 månaders ålder.
Högdräktiga gyltor som levereras senare än 6 veckor innan grisning grundvaccineras mot coli. 

 

Galtar

Ras: HK Scan Hampshire, Norsvin Duroc och DanBred Duroc
Förmedlingsålder 7-9 månader.

 

Generella krav:

Normalt utvecklade för sin ålder
Minst 14 normala spenar
God funktionell exteriör - Ben, klövar, kroppsbyggnad, rörelser
Fullt friska och hälsoläget utan anmärkning
Uppfylla ”G&D” PM för ”Hälsodeklaration av livsvinsproducerande besättningar”
För eventuella extra vaccineringar utgår ersättning enligt överenskommelse med köparen
Vid leverans skall gyltor i grupp vara jämnstora

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...