Lansering av Handlingsplanernas etapp den 10 april 2019

Välkommen till lanseringen av Handlingsplanernas etapp 2. Under första etappen av arbetet med Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har den övergripande målsättningen varit en ökad svensk produktion av gris-, nöt och lammkött. I etapp 2 så är den övergripande målsättningen ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet. Vill du veta hur vi ska nå en ökad efterfrågan på svenskt gris-, nöt och lammkött och samtidigt bidra till världens hållbarhet så är du välkommen till Bryggarsalen den 10 april.

Handlingsplanerna för gris, nöt och lamm grundas i ett samarbete där hela värdekedjans aktörer är representerade samt myndigheter. Arbetet samordnas av Svenska Köttföretagen.

Anmälan Lansering av Handlingsplaneras etapp 2

Vill du veta mer om arbetet som har bedrivits inom Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm

Läs mer om Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm här

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...