Lammlyftet

Lammlyftets mål är att skapa en svensk standard för lammköttskvalitet som ska vara tillämpar för alla olika produktionsmodeller och i alla led i produktionskedjan. Arbetet ska vara klart senast den 31 dec 2020.

Lammlyftets resultat kommer att bli en manual, med ett kapitel för varje led i kedjan, som innehåller praktiska råd om hur man bör gå till väga om man vill vara med och höja kvaliteten på det svenska lammköttet ännu mer.

I Lammlyftets första, nu avslutade, del har de kvalitetsegenskaper som har störst generell betydelse för svenskt lammkött identifieras. Det fortsatta arbetet går ut på att hitta mätbara kontrollpunkter för samtliga kvalitetsegenskaper i alla olika led i produktionskedjan och sedan koppla dessa till praktiska insatser. 

De kvalitetsegenskaper som Lammlyftet nu arbetar vidare med är slaktkroppsstorlek, kroppsform, fettgrupp, smak, mörhet, saftighet och hållbarhet ("bäst före"). 

Vill du läsa hela rapporten om alla faktorer som kan påverka kvaliteten på lammkött, klicka på länken nedan.

Rapport Lammlyftet del 1

EIP-agro projekt

Lammlyftet finansieras av EIP-agro. EIP står för det Europeiska Innovations Partnerskapet.

I Lammlyftet finns hela produktionskedjan representerat och följande företag/organisationer är med på något sätt i arbetet:

LRF, Svenska Fåravelsförbundet, Lammköttsproducenterna, SLU, Svenska Köttföretagen, HKScan, KLS Ugglarps, Gotlands Slagteri, Glada Fåret, Svenska Leicesterfårföreningen, Menigo, Martin&Servera och Svenskt Kött. Tjänster har köpts in från Hushållningssällskapet.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...