Lammlyftet

Målet

Målet med Lammlyftet är att ytterligare höja kvaliteten på svenskt lammkött. För att nå målet behövs kunskap om vilka insatser som har störst generell positiv påverkan på utvalda kvalitetsegenskaper. Kunskapen behöver samlas ihop och spridas på ett effektivt och tydligt sätt. Det måste också klart framgå vad som avses med hög kvalitet.

Meat Standard Sweden lamm

Lammlyftet har tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet; Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm). Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet oavsett kön, ras och uppfödningsmodell.

MSS lamm är förankrad i branschen via de företag och föreningar som har varit med i arbetet. Lammlyftet har också skapat det utbildningsverktyg som du just nu är inne och tittar på. Verktyget är åtkomligt för alla som är intresserade.

Du hittar standarden om du klickar dig vidare. Du hittar också förklaringar till gränserna i standarden, och hur kvaliteten på köttet påverkas när det hamnar innanför eller utanför standarden. Tänk på att det alltid är bättre att hamna innanför standarden för någon eller några av parametrarna än för ingen alls.

Föreningar och företag

I Lammlyftet har följande föreningar och företag varit med på ett eller annat sätt: Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Lammköttsproducenter, LRF Kött, SLU, Svenska Köttföretagen, KLS Ugglarps, Gotlands slagteri, Menigo,  Svenskt Kött, Svenska Leicesterfårföreningen, Hushållningssällskapet och Glada Fåret.

Här hittar du Lammlyftets utbildningsverktyg

Välkommen att delta på något av tre Teamsmöten kring Meat Standard Sweden Lamm 

  • Tisdagen den 20 april, lunchmöte, kl. 12.00 - 13.00.   
  • Torsdagen den 22 april, kvällsmöte, kl 19.00- 20.00. 
  • Torsdagen den 6 maj, lunchmöte, kl 12.00- 13.00. 

Fullständig inbjudan till träffarna hittar du här.

Samma innehåll vid samtliga möten. Du väljer själv vilken dag och tid som passar dig. Du deltar genom att klicka på den länk som hör till det möte du vill vara med på ovan. Du deltar via din dator eller genom att ladda ner Teamsappen till din telefon. Tänk på att de bilder som visas under mötet blir väldigt små i telefonen. 

En del av resultatet i Lammlyftet är att skapa en svensk standard för lammkött. Standarden innehåller parametrar för varje led i kedjan. Standarden är nu klar och finns på länken nedan.

Svensk standard för lammköttskvalitet 

I Lammlyftets första del har de kvalitetsegenskaper som har störst generell betydelse för svenskt lammkött identifieras. Det fortsatta arbetet går ut på att hitta mätbara kontrollpunkter för samtliga kvalitetsegenskaper i alla olika led i produktionskedjan och sedan koppla dessa till praktiska insatser. 

Vill du läsa hela rapporten om alla faktorer som kan påverka kvaliteten på lammkött, klicka på länken nedan.

Rapport Lammlyftet del 1

 

EIP-agro projekt

Lammlyftet finansieras av EIP-agro. EIP står för det Europeiska Innovations Partnerskapet.

I Lammlyftet finns hela produktionskedjan representerat och följande företag/organisationer är med på något sätt i arbetet:

LRF, Svenska Fåravelsförbundet, Lammköttsproducenterna, SLU, Svenska Köttföretagen, HKScan, KLS Ugglarps, Gotlands Slagteri, Glada Fåret, Svenska Leicesterfårföreningen, Menigo, Martin&Servera och Svenskt Kött. Tjänster har köpts in från Hushållningssällskapet.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...