Lamm/Får

Den 8 juli 2015 beslutade Jordbruksverket att ge Svenska Fåravelsförbundet tillstånd att bedriva seminverksamhet med får. Svenska Köttföretagen är med och finansierar projektet som pågår under september-oktober 2015.

Projektet ska undersöka möjligheterna för att ånyo få igång en seminverksdamhet för får i Sverige. Fem utvalda toppbaggar av gotlandsras tappas och doserna distribueras till de besättningar som deltar i studien.

Avelsarbetet på får sker idag enligt en gammal BLUP modell. När baggarna väljs ut för seminstationen tittar man bland annat på tillväxt och skinn men även på könsdrift och dräktighetsprocent. 

Vill du läsa mer om projektet klicka på den här länken!

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...