Lägesrapporteringen för Handlingsplanerna den 30 januari 2018

Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har som övergripande målsättning att öka produktionen av svenskt gris-, nöt- och lammkött. I den lägesrapportering av Handlingsplanerna som genomfördes den 30 januari kunde man konstatera att trenden har vänt inom svensk köttproduktion och att konsumtionen och produktionen av svenskt kött har ökat. 

Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm ska vara genomförda i december 2018 och under lägesrapporteringen rapporterades hur långt vi har kommit med de 57 delmål som mäts inom Handlingsplanerna samt presentation av några av de 199 åtgärderna som branscherna jobbar med inom Handlingsplanerna. Under dagen så avrapporterades också hur arbetet fortlöper med den Nationella Livsmedelsstrategin. Vill du veta mer så kan du klicka på länkarna nedan för att se filmerna från dagen. 

Lägesrapportering av Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm, Theres Strand och Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen och Lina Hidås, Gård&Djurhälsan Se föredraget här
Lägesrapportering av Handlingsplan Mjölk, Suzanne Cewé, LRF Mjölk Se föredraget här

Vad har och ska politiken leverera? Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet

Se föredraget här

Vad har Jordbruksverket gjort och vad planeras? Leif Denneberg, Jordbruksverket

Se föredraget här

Panelsamtal om den svenska köttproduktionen

  • Palle Borgström, LRF
  • Ingemar Olsson, Sveriges Grisföretagare
  • Jan Forsell, Sveriges Nötköttsproducenter
  • Magnus Jönsson, Svenska Fåravelsförbundet
  • Jonas Tunestål, KLS Ugglarps
  •  Majsan Pense, COOP
Se panelsamtalet här
Hållbarhet i svensk gris-, nöt- och lammproduktion, Jan Eksvärd, LRF Se föredraget här

Så här tyckte några av deltagare om lägesrapporteringen.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...