Konkurrenskraftsutredningen

Konkurrenskraftsutredningen, som letts av Rolf Annerberg, tidigare generaldirektör i Formas och Naturvårdsverket, föreslår en strategi med inriktning på fyra fokusområden. Den handlar om att öka effektiviteten i produktionen, stärka marknadsorienteringen och att jobba tillsammans i hela värdekedjan. Staten har en viktig roll i att erbjuda konkurrenskraftiga villkor och ramar för produktionen. Samtidigt betonar utredningen att näringen bär ett stort ansvar att marknadsanpassa och utveckla företagandet. Ett ytterligare område som lyfts fram är behovet av stärkt forskning och innovation samt den långsiktiga kompetensförsörjningen till sektorn.

Svenska Köttföretagen värnar om att innehållet i konkurrenskraftsutredningen går från ord till handling. 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...