Klimatåtgärder för svenska slakterier

 

Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2 har som målsättning att öka efterfrågan på kött från Sverige. För att uppnå målet jobbar vi inom tre områden. Ett av dessa målområden är Klimat & Kretslopp, där man bland annat arbetar med olika åtgärder inom slakt och förädling. En av dessa har varit att samla de större slakterierna för att ta fram de 10 viktigaste punkterna för slakteriernas minskning av miljöpåverkan. 


I materialet nedan beskrivs de tio viktigaste klimatåtgärderna för svenska slakterier. Dessa åtgärder ska bidra till att svensk köttproduktion är delaktig i att det nationella klimatmålet uppfylls. Materialet nedan är fritt att ladda ner och använda för den intresserade.

 

Rapport

Rapporten i sin helhet:

Klimatåtgärder för svenska slakterier

 

Kontakt

Har du frågor om materialet? Kontakta oss:

theres.strand@kottforetagen.se

 

 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...