Klimatåtgärder för svenska gris-, nöt- och lammgårdar

 

Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2 har som målsättning att öka efterfrågan på kött från Sverige. För att uppnå målet jobbar vi inom tre områden. Ett av dessa målområden är Klimat & Kretslopp. Ett av delmålen inom området klimat & kretslopp är ”Vad behöver vi göra för att halvera utsläppen per producerad enhet”. I Handlingsplan Etapp 2 finns fyra underliggande åtgärder under delmålet att halvera utsläppen per producerad enhet.

De fyra åtgärderna är:

• Använd de 10 viktigaste punkterna på gård
• Fler genomförda Klimatkollen och Energikollen
• Minska svinnet
• Skapa kommunikationsplan runt hur vi minskar utsläppen av växthusgaser


I materialet nedan beskrivs de tio viktigaste klimatåtgärderna för gris-, nöt- och lammgårdar. Dessa åtgärder ska bidra till att svensk köttproduktion är delaktig i att det nationella klimatmålet uppfylls. Åtgärderna är värderade efter effekt på utsläpp av klimatgaser, ekonomi och möjlighet för genomförande. I rapporten beskrivs de åtgärder som ger stor klimatnytta men där de ekonomiska förutsättningarna i dagsläget saknas för genomförande. Det beskrivs också inom vilka områden där det behövs mer forskning för att djurägaren ska veta vad som är rätt beslut eller åtgärd att vidta.

Materialet nedan är fritt att ladda ner och använda för den intresserade.

 

Rapport

Rapporten i sin helhet:

Klimatåtgärder för svenska gris-, nöt- och lammgårdar

 

Nedan sammanfattas de 10 viktigaste klimatåtgärderna för respektive djurslag:

Åtgärdslista gris

Åtgärdslista nöt

Åtgärdslista lamm

Kontakt

Har du frågor om materialet? Kontakta oss:

theres.strand@kottforetagen.se

 

 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...