Inköpsplan

Inköpsplanen hjälper oss och våra leverantörer av livdjur att säkerställa att det finns de djur och de kvaliteter som våra kunder efterfrågar. En långsiktig planering säkerställer detta. Du har även möjlighet att lämna önskemål om vilken producent du vill ha dina djur ifrån, ange gärna fler alternativ. Vår ambition är att du ska få dina livdjur från en och samma producent. Dräktiga djur levereras ut från 7 veckors dräktighet som standard. Har du andra önskemål ange det på inköpsplanen eller kontakta vår livdjursförmedling.

Inköpsplan skall upprättas för minst ett års inköpsbehov och uppdateras därefter löpande minst en gång per år. Om inte ny inköpsplan lämnas gäller den senast inlämnade även för nästkommande period. Avvikelse från plan får ske, men kan dock justeras med maximalt +/- tjugo (20) procent per leveranstillfälle.För ämnen, obetäckta, och betäckningsfärdiga djur ska justering göras senast 3 veckor före planerad leverans. För dräktiga djur ska justering göras senast 5 veckor efter betäckningsveckan.

Om inte justering av inköpsplanen gjorts enligt ovan är Köparen bunden av att ta emot/köpa de ”djur” som upptagits på inköpsplanen. SvKf har en skyldighet att vid en avbokning/justering utöver Köparens rättigheter ovan, försöka hjälpa Köparen genom att hitta annan köpare av ”djuren”.

 

Beställning via Livdjur Online

Du vet väl om att du som är livdjurskund hos oss kan lägga in din inköpsplan direkt på Köttföretagens hemsida? Fungerar såväl på datorn som surfplattan eller mobiltelefonen!

I vårt extranet kan du som är kund lägga in din inköpsplan direkt via livdjur online. Här kan du som kund lägga upp nya beställningar och se dina befintliga beställningar.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...