Expertgruppernas Sverigeturné

 

Expertgrupperna är en del av ett större projekt med namnet 30 för 550, mer information om projektet finns längre ner på sidan. Expertgrupperna består av både svensk och utländsk expertis samt en deltagare som inte ännu är expert men som har ett stort intresse i ämnet. Detta för att säkra en hög kompetens även fortsättningsvis i Sverige. Expertgrupperna träffades för första gången i april 2016 och har haft ytterligare två träffar där resultatet har förmedlats till övriga i gruppen av experter under 2017 och 2018.

Projektet kommer att avslutas med en turné på fem olika platser i Sverige där vi bjuder in dig som grisföretagare och dina anställda. Varje expertgrupp redovisar resultaten från testgårdarna samt vilka de viktigaste managementrutinerna för att producera 30 grisar per årssugga. 


På följande platser och datum är turnén planerad:
Ängelholm 3/10
• Kalmar 10/10
• Skara 31/10
• Västerås 7/11
• Umeå 28/11

Varje träff kommer att vara en heldag med start kl 9.00 till 16.00 där varje expertgrupp kommer att ha knappt en timme på sig att presentera sina resultat. Även finansiärerna kommer att delta och deltagarna kommer att få möjlighet att träffa även dessa. Målet med varje träff är att deltagarna ska komma hem med nya idéer som förbättrar produktivitet och lönsamhet i den egna grisproduktionen.

Program för Expertgruppernas turné

Program

Anmäl här

Till formuläret

Expertgruppernas bästa tips

Se filmerna som gjorts av expertgrupperna inom 30 för 550. Där berättar de om sina bäst tips inom ekonomi, avel och rekrytering, fertilitet, smågrisöverlevnad och tillväxtgrisar. 

Mer information om projektet 30 för 550

I Handlingsplan gris finns åtgärder som syftar till att öka den svenska grisproduktionen. En av åtgärdspunkterna innefattar att utveckla rådgivning till svenska grisföretagare. Målen för rådgivningen är att svensk grisproduktion ska nå 30 producerade grisar per år till en maximal produktionskostnad av 550 kr per gris. Målen ska genomföras på tre år, med avslut 2018.

För att nå målet har s.k. expertgrupper skapats. Expertgrupperna består av tre stycken experter som bl.a. har gjort studieresor, testat ny kunskap på testgårdar samt sammanställt kunskapen gemensamt. Man har också testat en ny typ av rådgivning med hjälp av processledare.Syftet med projektet är att snabbt kunna implementera ny kunskap hämtad från andra framgångsrika grisländer på svenska grisgårdar. Expertgruppernas arbete spänner från avel till avvänjningsgrisen och uppdraget har varit att ta fram kunskap och verktyg för att producera 30 grisar till en kostnad på max 550 kr per gris. De resultat som grupperna hittills har presenterat tyder på att både ny och gammal kunskap har använts på testgårdarna. Det sammanlagda resultatet på gårdarna har varit mycket positivt och alla testgårdarna har förbättrat sina resultat.

Om vi med hjälp av ny kunskap kan öka produktiviteten med en producerad gris per årssugga på en enskild gård så skulle man i en besättning med 400 suggor producera 400 extra smågrisar till ett marginalvärde på 500 kr per gris vilket skulle öka lönsamheten med 200 000 kr per år. Om svensk grisnäring ökade produktiviteten med en gris per årssugga så skulle motsvarande summa vara ca 55 mkr per år för hela grisnäringen.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...