Information om projektet 30 för 550

I Handlingsplan gris som avslutades 2018 har det funnits åtgärder som syftat till att öka den svenska grisproduktionen. En av åtgärdspunkterna innefattade att utveckla rådgivningen till svenska grisföretagare. Målen för rådgivningen var att svensk grisproduktion skulle nå 30 producerade grisar per år till en maximal produktionskostnad av 550 kr per gris. Målen skulle genomföras på tre år, med avslut 2018.

För att nå målet har s.k. expertgrupper skapats. Expertgrupperna har bestått av tre stycken experter som bl.a. har gjort studieresor, testat ny kunskap på testgårdar samt sammanställt kunskapen gemensamt. Man har också testat en ny typ av rådgivning med hjälp av processledare, som tillämpat ett coachande förhållningssätt i sin rådgivning.

Expertgruppernas arbete har spänt från avel till avvänjningsgrisen och uppdraget har varit att ta fram kunskap och verktyg för att producera 30 grisar till en kostnad på max 550 kr per gris. De resultat som grupperna hittills har presenterat tyder på att både ny och gammal kunskap har använts på testgårdarna. Det sammanlagda resultatet på gårdarna har varit mycket positivt och alla testgårdarna har förbättrat sina resultat.

Om vi med hjälp av ny kunskap kan öka produktiviteten med en producerad gris per årssugga på en enskild gård så skulle man i en besättning med 400 suggor producera 400 extra smågrisar till ett marginalvärde på 500 kr per gris vilket skulle öka lönsamheten med 200 000 kr per år. Om svensk grisnäring ökade produktiviteten med en gris per årssugga så skulle motsvarande summa vara ca 55 mkr per år för hela grisnäringen.

Expertgruppernas Sverigeturné

 

Expertgrupperna bestått av både svensk och utländsk expertis samt en deltagare som ännu inte varit expert men som har haft ett stort intresse i ämnet. Detta för att säkra en hög kompetens även fortsättningsvis inom rådgivningen i Sverige. Expertgrupperna träffades för första gången i april 2016 och har haft ytterligare två träffar där resultatet har förmedlats till övriga i gruppen av experter under 2017 och 2018.

Projektet avslutades med en turné på fem orter i Sverige. Varje expertgrupp redovisade då resultaten från testgårdarna samt de viktigaste managementrutinerna för att producera 30 grisar per årssugga. Målet med varje träff har varit att deltagarna ska komma hem med nya idéer för att kunna förbättrar produktivitet och lönsamhet i den egna grisproduktionen.  

 

Ta del av materialet från Expertgruppernas turné

Här finns de presentationer som tagits fram av expertgrupperna inom 30 för 550:

Expertgrupp Avel och rekrytering

Expertgrupp Fertilitet

Expertgrupp Smågrisöverlevnad

Expertgrupp Tillväxtgrisar

Checklista Tillväxtgrisar

Expertgrupp Ekonomi

 

Om du vill visa materialet i något sammanhang är det viktigt att nämna projektets finansiärer (se nedan), deltagarna i aktuell expertgrupp (finns angivna i varje presentation) samt att ha med Handlingsplan Gris logotype som du kan ladda ned här.

Finansiärer:

LRF Kött • Svenska Köttföretagen • Lantmännen • Svenska Foder • Fodermix • Dalsjöfors Kött • Dahlbergs slakteri • Ginsten • Skövde slakteri • KLF • Swedish Agro • Vallberga • Vilomix • Sveriges Grisföretagare • HKScan • KLS Ugglarps • Nyhléns Hugoson

Expertgruppernas bästa tips

Se filmerna som gjorts av expertgrupperna inom 30 för 550. Där berättar de om sina bäst tips inom ekonomi, avel och rekrytering, fertilitet, smågrisöverlevnad och tillväxtgrisar. 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...