Har ditt suggantal ändrats?

Viktigt att dina anmälda uppgifter till oss är uppdaterade!

Stickprovskontroller kommer att utföras under 2020

Ändringsblankett finns att ladda ner här

DanBred manual!

Nu finns DanBreds manual med vägledningar för utfodring och skötsel av gyltor och suggor som app i telefonen eller på webben. 

 

Länk till webmanualen

Kött från Sverige - vad betyder det?

Svenskt kött märket fasas sakteliga ut och den nya ursprungsmärkningen Kött från Sverige syns mer i butikerna. Men vad står märket Kött från Sverige för? Se filmen från matgeek om hur vad det betyder och hur övergången kommer att ske!

Se filmen här

Galtinsättning

Fodermanualer från Topigs Norsvin

Nu finns Topigs Norsvins manualer för utfodring och management till gyltor och suggor översatt till svenska. Läs igenom manualerna och jämför med hur du gör idag och diskutera den vidare med din fodersäljare eller rådgivare. Hur kan du använda råden i manualerna för att optimera uppfödningen och livstidsproduktionen i din besättning?

Läs mer

 

15% rabatt på Tvättoverall & Tvätthandske.

Denna månad har vi 15% rabatt på tvättoverall & tvätthandske. Lägg din beställning via ordermottagningen eller i vår webbshop!

Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

Beställ här

Senaste nytt från Svenska Köttföretagen

Effektivare resurshantering på gården

En av åtgärderna inom Handlingsplanerna och fokusområdet "Klimat och kretslopp" är att kartlägga potentialer för att minska svinn, slöseri och ineffektivitet från gårdens flöden. Tillsammans med Jordbruksverket och Hushållningssällskapet har vi startat upp projektet "Effektivare resurshantering på gården" där just potentialer för minskat svinn kommer att kartläggas. Det kommer också att skapas ett verktyg för beräkningar på gårdsnivå för gris-, nöt- och lammgårdar. Läs mer om projektet på Jordbruksverkets blogg "Den svenska maten"

Saknar du någon faktura från oss?

Det har visat sig att en del mottagare av e-postfaktura, framförallt de som använder Hotmail/Live/Gmail, ibland har problem med att e-posten från oss hamnar i e-postens mapp för skräppost. Om du inte fått din faktura för månaden, ta alltid en titt i din skräppost.

Ny strategi för hållbar hantering av vatten i jordbruket

Som en del av regeringens handlingsplan för att nå livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig och hållbar svensk livsmedelsproduktion har Jordbruksverket tagit fram en ny strategi för vattenanvändning inom jordbruket.Tillgång till vatten är en grundläggande förutsättning för produktionen av livsmedel. Hanteringen av vatten har stor betydelse för att vi ska få mat på bordet, för jordbrukets lönsamhet och för dess påverkan på miljön. Läs mer här.

Lägger du mycket tid på tillsyn av djur på bete?

Tillsyn av djur på bete är tidskrävande. Forskare på på Sveriges lantbruksuniversitet i Skara, Alnarp och Uppsala jobbar tillsammans med två landslagsmän i orientering för att hitta teknik som löser problemet. Systemet består av en hårdvara som sitter i alla djurs halsband. Djurets position registreras flera gånger per sekund och uppdateringar skickas kontinuerligt via nätet till en databas. Läs mer här!

Kan ny teknik för vildsvinsstängsel rädda odling?

Vildsvinsstopp är ett projekt som är finansierat via Landsbygdprogrammet och dess Innovationsstöd EIP-Agri. Den färdiga innovationen är ett helt koncept bestående av automatiserad stängseluppsättning.I konceptet ingår också automatiserad röjning av oönskad vegetation som stjäl ström från tråden. Vildsvinsstopp ska vara klart i slutet av 2021.

Grilla med gott samvete!

Den svenska modellen bygger på god djuromsorg, minimal användning av antibiotika,unikt friska djur och de svenska grisarna får behålla sin knorr. Det är en modell som är både resursklok, ekonomisk och hållbar. För en så effektiv och miljövänlig produktion av griskött som möjligt är det viktigt att alla delar på ett djur tas tillvara på bästa sätt. Läs mer om hur vi tar tillvara den svenska grisen här.

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...