Handlingsplan Nöt

Etapp 2

I arbetet med att stärka svensk produktion av gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet.

Läs mer om arbetet med Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2 här. 

Etapp 1

Det finns mycket goda förutsättningar för att producera nöt och lammkött framgångsrikt enligt den svenska modellen. Därför startade Svenska Köttföretagen, tillsammans med övriga aktörer branschen, arbetet med att skapa Handlingsplaner för Lamm och Nötköttsproduktionen i Sverige. Arbetet genomfördes i arbetsgrupper inom områdena marknad, export, produktion samt stöd & regler. Syftet med handlingsplanerna var att öka svensk nöt- och lammproduktion.

Handlingsplanerna för Nöt och Lamm presenterades den 20 januari 2016 och arbetet avslutades 2018. Nedan finns materialet från arbetet. 

Ladda ner

Kontaktperson

Theres Strand - theres.strand@kottforetagen.se - 0703-854510

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...