Handlingsplan Lamm

Svensk Nöt och Lammproduktion är konkurrensutsatt i konkurrens med andra länder. Trots unik god djurvälfärd, friska djur och bland den lägsta antibiotikaanvändningen i världen. Trots detta präglas produktionen av krympande volymer. I Sverige finns flera fördyrande omständigheter jämfört med viktiga konkurrentländer. Vårt klimat kräver hög kvalitet på byggnader och omfattande skörd av vinterfoder. Dessutom har låg investeringstakt gjort att Sverige har halkat efter i utvecklingen av byggteknik och storleksrationalisering. Detta bidrar till höga arbetskostnader. 

Vi tror dock att det finns mycket goda förutsättningar för att producera nöt och lammkött framgångsrikt enligt den svenska modellen. Därför har Svenska Köttföretagen, tillsammans med övriga aktörer branschen, startat upp arbetet med att skapa Handlingsplaner för Lamm och Nötköttsproduktionen i Sverige. Arbetet genomförs i arbetsgrupper inom områdena marknad, export, produktion samt stöd & regler. Syftet med handlingsplanerna är att öka svensk nöt- och lammproduktion.

Handlingsplanerna för Nöt och Lamm presenterades den 20 januari 2016.

Här kan du följa när åtgärdspunkterna blir genomförda

Just nu är:

  • 83 % av åtgärderna genomförda
  • 15 % av åtgärderna är påbörjade
  • 2 % av åtgärderna är ej påbörjade

Här är listan över alla åtgärdspunkter

Åtgärdspunkter i Handlingsplan Lamm (1.3 MiB)
Åtgärd nummer Ej påbörjad Påbörjad Genomförd   Åtgärd nummer Ej påbörjad Påbörjan Genomförd
1       42    
2       43    
3       44    
4       45    
5       46    
6       47    
7       48    
8       49    
9       50    
10       51    
11       52    
12       53    
13       54    
14       55 [  
15       56    
16       57    
17       58    
18       59    
19       60    
20       61    
21       62    
22       63    
23       64    
24       65    
25       66    
26       67    
27       68    
28       69    
29       70    
30       71    
31       72    
32       73    
33       74    
34       75    
35       76    
36       77    
37       78    
38       79    
39       80    
40       81    
41              

 

Ladda ner

Kontaktperson

Theres Strand - theres.strand@kottforetagen.se - 0703-854510

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...