Handlingsplan Gris

Etapp 2

I arbetet med att stärka svensk produktion av gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet.

Läs mer om arbetet med Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2 här. 

 

Etapp 1

Under våren 2014 tog dåvarande Landsbygdsdepartementet initiativ till att samla hela värdekedjans aktörer inom svensk grisproduktion där den gemensamma ambitionen var att ta fram en handlingsplan vars mål var att långsiktigt stärka den svenska grisproduktionen med en ökad produktion som följd. Arbetet med etapp 1 av Handlingsplan Gris avslutades 2018. Material från arbetet i etapp 1 återfinns nedan. 

 

Här finns artiklar från arbetet med Handlingsplan Gris, etapp 1

2018

30 för 550: Erfa-träff med ekonomin i fokus

"Nu ska vi börja tillverka"

Inga genvägar till bra produktion

Här finns pengar att tjäna

Lagom är bäst

Skapa rätt förutsättningar

Känd men glömd kunskap

Det räcker inte mer tur

 

2017

Ny databas för köttbranschen

Framåt för handlingsplanerna

2017 - Ett enormt viktigt år för handlingsplanerna

Halvtidsavstämning för expertgrupperna

Strävar efter bättre koll på läget

Låt galten vara Herr Casanova

Grundläggande kunskaper dammas av

Enkla insatser ger lovande resultat

Målet är realistiskt att nå

Svensk expertgrupp hämtar inspiration i Finland

Expertgrupp på gårdsbesök i Finland

Try Swedish på kinesisk mässa

 

2016

Industri och forskningsinstitut jobbar tillsammans

Att nå sina mål

30 för 550: Experter och Processledare på gång

Experter och processledare utsedda

Byggruppen hoppas på finansiering

Hoppfullt för export direkt till Kina

Uppföljning och benchmarking centralt för ekonomigruppen

Kick-off för expertgrupperna

Produktivitetspengen

På väg mot förbättrad fruktsamhet

”Det räcker inte med två bra år”

Obduktion ger underlag för att sänka spädgrisdödligheten

Produktivitetspengen - nav och satelliter

Förberedelser inför produktivitetspengen 2016

Vem kan bygga Sveriges bästa djurstall?

 

2015

Handlingsplan ska bli verkstad

Merbetalning för effektiva smågrisuppfödare

Produktivitetspengen – stimulans för ökad produktivitet

20 miljoner till 30 för 550

 

 

Kontaktperson

Theres Strand - theres.strand@kottforetagen.se - 0703-854510

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...