Handlingsplan Gris

Lägesrapportering av åtgärdspunkter 18 jan 2017

Svensk grisproduktion är unik med god djurvälfärd, friska djur och bland den lägsta antibiotikaanvändningen i världen. Trots detta präglas produktionen av låg lönsamhet och krympande volymer. I Sverige finns flera fördyrande omständigheter jämfört med viktiga konkurrentländer. Byggnaderna är en stor kostnad bland annat eftersom den svenska djurskyddslagstiftningen medför att det krävs större utrymme per gris jämfört med övriga länder. Dessutom har låg investeringstakt gjort att Sverige har halkat efter i utvecklingen av byggteknik och storleksrationalisering. Detta bidrar till höga arbetskostnader.

I början av 2014 var situationen krisartad. Under våren 2014 tog Landsbygdsdepartementet initiativ till att samla hela värdekedjans aktörer där den gemensamma ambitionen var att ta fram en handlingsplan som involverade samtliga aktörer i grisbranschen. Handlingsplan Gris utformades och utgör nu ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att långsiktigt stärka den svenska grisproduktionen. Handlingsplan Gris omfattar åtgärder inom områdena marknad, export och produktion.

Svenska Köttföretagen har tagit ansvar för genomförandet av Handlingsplan Gris genom att finansiera en projektledare, vars uppdrag är att verka som en katalysator och bistå alla aktörer vid Handlingsplanens genomförande. 

Läs artikeln i Land Lantbruk

Här kan du följa när åtgärdspunkterna blir genomförda

Just nu är:

  • 75 % av åtgärderna genomförda
  • 19 % av åtgärderna är påbörjade
  • 6 % av åtgärderna är ej påbörjade

Här är listan över alla åtgärdspunkter

Åtgärdspunkter i Handlingsplan Gris (671.6 KiB)
Åtgärd nummer Ej påbörjad Påbörjad Genomförd
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    

 

Här finns alla artiklar från tidningen Grisföretagaren om Handlingsplan Gris

2015

Handlingsplan ska bli verkstad

Merbetalning för effektiva smågrisuppfödare

Produktivitetspengen – stimulans för ökad produktivitet

20 miljoner till 30 för 550

2016

Industri och forskningsinstitut jobbar tillsammans

Att nå sina mål

30 för 550: Experter och Processledare på gång

Experter och processledare utsedda

Byggruppen hoppas på finansiering

Hoppfullt för export direkt till Kina

Uppföljning och benchmarking centralt för ekonomigruppen

Kick-off för expertgrupperna

Produktivitetspengen

På väg mot förbättrad fruktsamhet

”Det räcker inte med två bra år”

Obduktion ger underlag för att sänka spädgrisdödligheten

Produktivitetspengen - nav och satelliter

Förberedelser inför produktivitetspengen 2016

Vem kan bygga Sveriges bästa djurstall?

2017

Ny databas för köttbranschen

Framåt för handlingsplanerna

2017 - Ett enormt viktigt år för handlingsplanerna

Halvtidsavstämning för expertgrupperna

Strävar efter bättre koll på läget

Låt galten vara Herr Casanova

Grundläggande kunskaper dammas av

Enkla insatser ger lovande resultat

Målet är realistiskt att nå

Svensk expertgrupp hämtar inspiration i Finland

Expertgrupp på gårdsbesök i Finland

Try Swedish på kinesisk mässa

Februari 2018

30 för 550: Erfa-träff med ekonomin i fokus

"Nu ska vi börja tillverka"

December 2018

Inga genvägar till bra produktion

Här finns pengar att tjäna

Lagom är bäst

Skapa rätt förutsättningar

Känd men glömd kunskap

Det räcker inte mer tur

 

 

Kontaktperson

Theres Strand - theres.strand@kottforetagen.se - 0703-854510

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...