Världsledande grisgenetik

Svenska Köttföretagens mål är att förse svenska grisproducenter med ett internationellt konkurrenskraftigt avelsmaterial med fokus på att göra detta utan att riskera det goda hälsoläget som vi har. Vi har inget eget avelsarbete utan köper in vår genetik från ledande avelsbolag.

Genom försäljning av semin och livdjur förser vi bruksproduktionen med de senaste avelsframstegen.

Verksamheterna inom Svenska Köttföretagen har sammanförts och det gick enligt planerna. Sammanslagningarna av de olika bolagen har skett stegvis och från och med den 1 maj 2015 ingår Quality Genetics i Svenska Köttföretagen medan Hudaryd Svinsemin ingår i bolaget sen den 1 september 2015. En rad förändringar har skett i syfte att hitta nya arbetsrutiner och lösningar för att bli kostnadseffektiva utan att tappa servicenivån. Bland annat gemensamma prislistor, distributionssätt och orderhantering vid beställning av semin.

 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...