Genetikval

Köttföretagen är en distributör av genetik åt Topigs NorsvinDanBred och HKScan.

Vi erbjuder genetik från 3 olika faderraser och 4 olika moderraser.

Faderraser

Det finns ingen avtalstid eller uppsägningstid vid byte av faderras, utan dessa kan ändras när som helst i mån av tillgång.

Kontakta order tel: 010-130 89 32 om du vill byta faderras och för besked om när ett byte kan ske.

Utökat sortiment moderraser

För ökad valfrihet för våra kunder kan vi nu erbjuda ett utökat sortiment från några av världens främsta genetikbolag. Från den 1 november 2018 erbjuder vi moderrasgenetik från både Topigs Norsvin och DanBred. Vilken genetik som passar din gård bäst är beroende på produktionsform och dina framtidsplaner.

Behöver du mer kunskap om vårt nya sortiment, välkommen att kontakta oss eller prata med Gård & Djurhälsans veterinärer eller produktionsrådgivare.

 

SIP-avtal

Alla smågrisproducerande besättningar, oavsett rekryteringsform måste göra ett aktivt val vilken genetik man vill ha på sina suggor på gården. En suggavgift betalas kvartalsvis per sugga i produktion (SIP). Har du inte betalat din suggavgift i tid kan du inte köpa semin eller livdjur.

Antalet suggor i produktion (SIP) ska skickas in till Köttföretagen. Om antalet SIP ändras ska ändringen skickas in. Blankett för detta finns att ladda ner nedan. 

Via e-post: info@kottforetagen.se

Via brev: Svenska Köttföretagen, Vasagatan 29, 541 31 Skövde

 

Avtalstider moderraser

Så länge du inte gör ett aktivt val att byta genetik från Topigs Norsvin, som du har idag, är du fri att byta till DanBred när du vill inför varje kommande kvartal.

DanBreds avtalstid är 12 månader, med en uppsägningstid på sex månader. Dvs du förbinder dig till att betala suggavgift i 12 månader, men du kan när som helst säga upp avtalet. Uppsägningstiden är 6 månader.

Har man bytt till DanBred och vill byta tillbaka till Topigs Norsvin, gäller samma avtals- och uppsägningstider som för DanBred.

 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...