Besök på seminstationen

Se filmen om smittsäker grissemin

Från karantän till semindos - så här går det till

Här förklarar vi hur det går till att skapa en semindos. Från urval av galtar till leverans av semindosen på gård. Det hela börjar långt tidigare än den dagen semindosen tappas och levereras ut till våra kunder.

Provtagning innan karantän

Svenska Köttföretagen har två seminstationer, till varje seminstation finns en karantän. Var sjätte vecka sätts nya galtar in i karantänerna. De galtarna som kommer från Norge har först en karantänstid om minst 10 dagar på plats i Norge innan de levereras till karantänerna i Sverige. Innan galtarna skickas till Sverige har de provtagits för nyssjuka och APP. De vaccineras mot mykoplasma och svininfluensa, samt avmaskas innan transporten mot Sverige påbörjas. Galtarna provtas också för MRSA.

När galtarna anländer till någon av Svenska Köttföretagens karantäner så behandlas galtarna på samma sätt oavsett om de är födda hos en avelsuppfödare i Sverige eller i Norge. Vid insättning i karantänen tas blodprov på galtarna för att utesluta sjukdomar som t.ex bruecellos, AD, PRRS och svinpest. Galtarna vaccineras också mot parvo och rödsjuka samt avmaskas, allt enligt Jordbruksverkets regler. Detta görs redan dagen efter ankomst till karantänen.

Träning av galtarna

Efter provtagningen börjar den omfattande träningen som galtarna går igenom för att kunna bli semingaltar. Galtarna övas på att betäcka en suggatrapp som sätts in i galtens box. De första spermatappningarna som görs tas inte om hand för vidare undersökning utan får rinna ut på golvet, det är först när galten hoppar bra och är i slutet av sin karantänsvistelse som ett spermaprov tas.

Är galtarna friska och har bra spermakvalitet?

Spermaprovet studeras sedan noggrant i ett mikroskop. Då kan framförallt synliga defekter så som krökta svansar och droppar på svansen upptäckas. Varje ejakulat från karantänen spädes med ”longlife”spädning och kontrolleras i samma 5 dagar som vi garanterar hållbarheten till våra kunder. Om det skulle visa sig vara något fel på galtens sperma så skickas den till slakt direkt från karantänen.

När analyserna av det första blodprovet är klart och galten har konstaterats frisk så väntar vi ytterligare tre veckor innan blodprov nummer två tas. Det andra blodprovet analyseras för samma sjukdomar som det första blodprovet undantaget svinpest. När provet är analyserat utan någon anmärkning är galtarna klara att transporteras till någon av våra seminstationer. Då har galtarna stått i karantänen i totalt fem veckor.

Till seminstationen

När galten har gått igenom karantänsperioden och alla prover är godkända flyttas galten till seminstationen för att bli en semingalt. Svenska Köttföretagens två seminstationer är belägna i Hudaryd, Nässjö och Hållsta, Eskilstuna. På stationerna har vi plats för 408 producerande galtar. Vid ankomst till seminstationen tappas galten på sperma som kontrolleras på labbet och galten exteriörbedöms och besiktas. Om någon galt inte klarar de krav som ställs så slaktas den. Galtens spermakvalitet testas sedan löpande under galtens tid på seminstationen och mellan 5 – 15 % av galtarna utgår på grund av dålig spermakvalitet. När galten är godkänd så får den ett kodnummer och är därmed en godkänd semingalt, färdig att tillsammans med de andra galtarna på Svenska Köttföretagens seminstationer börja leverera de 13 500 doser som varje vecka levereras till våra kunder.

Fem olika raser

I dagsläget finns totalt fem stycken raser; Norsvin Lantras, Topigs Z-Yorkshire, Norsvin Duroc, Nordic Genetics Hampshire och DanAvl Duroc. Galtarna tappas i regel en gång per vecka och detta görs i galtens egen box eller i en speciell tappningsbox. Tappar vi galtarna för ofta så kommer spermamängden att minska och galtarnas drift blir sämre. Själva tappningen tar mellan 10 – 15 minuter per galt och galtarna ger ungefär 300 – 500 ml per tappning. Varje vecka produceras ca 13 500 doser på våra seminstationer.

Strikta kontroller i labbet - igen

När tappningen är klar så skickas sperman i ett rörpostsystem till labbet där vi kontrollerar tätheten och vikten på sperman. Tätheten mäts i en fotometer, en maskin som lyser igenom spermierna för att sedan kunna göra en bedömning av hur tät sperman är. Informationen är viktig för att vi ska veta hur mycket spädningsvätska som ska tillsättas för att få rätt mängd spermier per dos. Förutom täthet och vikt kontrolleras även att spermierna rör sig bra och inte har några defekter som till exempel krökta svansar eller droppbildningar på svansen.

All kontroll av spermierna görs i mikroskop och personalen på labbet gör en bedömning av varje galt. Hittar vi galtar vars sperma inte håller måttet, så kasseras sperman och galten sätts upp på en särskild lista så att vi har koll på den till nästa tappning. I labbet bestäms även vilken spädningsvätska som ska användas, 3 eller 5 dagars. Spädningsvätskan i sig innehåller mest näringsämnen men också en liten del antibiotika.

När alla tester är klara så körs spermieblandningen genom våra påsmaskiner som fyller, svetsar igen och märker påsen med galtens nummer eller batch (en omgång). Vi har fem påsmaskiner som var och en klarar av att göra ca 1000 doser i timmen. Alla våra faderraser blandas i batcher med ca 3 – 6 galtar i varje batch. Detta för att öka säkerheten för våra kunder om någon galt skulle ha sämre fruktsamhet.

Daglig kvalitetskontroll under dosens garantitid

När påsarna är klara tas även ett prov på varje batch och varje enskild galt. De här proverna stannar kvar på seminstationen och kontrolleras varje dag under den tiden som vi garanterar dosens hållbarhet, för att säkerställa att spermierna lever och ser ut att må bra.

Nu är doserna klara för leverans och fortsätter till packningsavdelningen. 

Suggan Sallys bästa tips för hantering av semin

Suggan Sallys baesta semintips final 170414.pdf (352.3 KiB)
Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...