Förenklingsresan

Under 2013 genomförde Jordbruksverket tillsammans med LRF en Förenklingsresa där en rad myndigheter och branschorganisationer deltog. Under resan besöktes lantbrukare i olika delar av landet för att fånga upp vad de upplever som krångligt. Förenklingsförslagen från resan ledde fram till en gemensam handlingsplan i vilken myndigheter och branschorganisationer har pusselbitar som ska symbolisera de åtgärder som var och en ska vidta för att lantbrukarnas vardag ska bli enklare.

Svenska Köttföretagen stödjer och deltar aktivt i arbetet med att förenkla för svenska lantbrukare.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...