Hur jobbar vi med djurskydd i samband med slakt

När ett djur anländer till ett slakteri tas det emot i ett stall där det finns tillgång till strö och vatten. Vid ankomst kontrollerar veterinärer från Livsmedelsverkets att alla djur mår bra. Samma kontroll sker sedan innan bedövning får ske, efter att djuren fått vila i stallet. Enligt svensk lag bedövas alla djur i Sverige. Det är Livsmedelsverket som avgör efter inspektion om köttet ska godkännas som livsmedel.

Slakteriet får enbart ta emot djur om de fått information från djurhållaren om:

  • Djurens identitet
  • Vilken anläggning djuren kommer i från
  • Att anläggningen får skicka djur till slakt
  • Att djuren är rena
  • Att djuren är friska
  • Att djuren kan stödja på alla sina ben
  • Att djuren kan gå in i transporten av egen kraft
  • Att djurens tillstånd är tillfredsställande enligt djurskyddskraven

Hur olika djurslag ska hanteras inför bedövning, vilka bedövningsmetoder som är tillåtna för olika djurslag, hur djuret ska avlivas och hur kontroll av bedövning och avlivning ska ske regleras i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur.

Länsstyrelsen kontrollerar att djurskyddslagen och föreskrifterna om djurskydd följs. Även de officiella veterinärerna vid slakterierna, anställda av Livsmedelsverket, har ansvar för delar av djurskyddskontrollen på slakteriet.

Företag eller organisationer som bedriver verksamhet med slakt har en certifierad djuromsorgsansvarig. All personalen som har kontakt med levande djur i samband med slakt har genomgått utbildning i djurskydd, djurhantering, bedövnings- och avlivningsmetoder för aktuella djurslag samt kunskaper i hur utrustningen ska användas och underhållas. Personalens utbildning är dokumenterad och certifikaten granskas av Jordbruksverket. Alla slakterier har även en plan för ett gott djurskydd vid hanteringen av djur.

Här kan du ta del av Jordbruksverkets slaktvägledning

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...